GIAO AN NGU VAN 9 SANG THUKiểm tra bài:
Viếng lăng Bác
Lựa chọn các từ: Thành kính, đau xót, tự hào, trầm
lắng để điền vào chỗ trống trong câu văn sau:
Cảm hứng bao trùm bài thơ Viếng Lăng Bác là niềm xúc
động thiêng liêng, , lòng biết ơn và pha lẫn khi tác
giả ở miền Nam ra viếng Bác; cảm hứng đó đã tạo nên
giọng thơ trang nghiêm.
Cảm hứng bao trùm bài thơ Viếng Lăng Bác là niềm xúc động thiêng
liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn đau xót khi tác giả ở
miền Nam ra viếng Bác; cảm hứng đó đã tạo nên giọng thơ trầm lắng
trang nghiêm.
A B
1. Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng
a. Vẻ đẹp cao cả, trư
ờng tồn, vĩnh hằng
2. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
b. Vẻ đẹp sáng trong,
thanh tĩnh.
3. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
c. Khát vọng hoà nhập,
hoá thân.
4. Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này
d. Vẻ đẹp kiên trung,
bất khuất.
Nối hình ảnh ở cột A với nội dung nhận xét ở cột B
sao cho phù hợp

Ngữ văn. Bài 24. Tiết 121. Văn bản
(Hữu Thỉnh)
I. Giới thiệu chung
1. Tác giả:
(1942)
Một số tác phẩm chính
Hồn thơ m áp, gi u c m xúc.


Ngữ văn. Bài 24. Tiết 121. Văn bản
(Hữu Thỉnh)
I. Giới thiệu chung
1. Tác giả:
(1942)
2. Bài thơ:
(1977)
- Thơ năm chữ
- Miêu tả -> Biểu cảm
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu
nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng
tuổi.

Ngữ văn. Bài 24. Tiết 121. Văn bản
(Hữu Thỉnh)
I. Giới thiệu chung
(1942)
2. Bài thơ:
(1977)
II. Đọc Hiểu văn bản
1. Đọc Chú thích
Bỗng nhận ra hương
ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình
qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh
dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang
thu
Vẫn còn bao nhiêu
nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng
tuổi.
2. Bố cục
3. Phân tích
1. Tác giả:
Cảm nhận về
không gian làng
quê sang thu
Cảm nhận về
không gian đất
trời sang thu

Generate time = 0.070878028869629 s. Memory usage = 1.93 MB