Đề thi HSG Tin học Tiểu học

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
HỘI THI HỌC SINH GIỎI
TIN HỌC
CẤP TIỂU HỌC
ĐỀ THI THỰC HÀNH SỐ 1 (Word)
Thời gian làm bài 20 phút
Địa điểm thi: Trường THCS Trần Cao Vân
Ngày thi : 19/02/2009
Bài 1 (2 điểm). Điền thông tin
Hãy soạn thảo theo mẫu dưới đây và điền đầy đủ thông tin của em vào chỗ
trống :
Họ và tên học sinh : ………………………………….
Số báo danh : ……………Học lớp :………………….
Trường tiểu học : …………………………………….
Bài 2 (5 điểm). Bài học thuộc lòng :
Hãy chép lại bài thơ sau đây :
Kính lão
Hai mắt to thao láo
Tay víu vào tai ba
Mấy tuổi mà lên lão
Mà vênh vang vậy hà ?
Ba cho ngồi lên mũi
Khi đọc sách, làm thơ
Trông lão oai đáo để
Đôi mắt tròn mộng mơ
Lão khoe : mắt lão sáng
Để chỉ đường giúp ba
Em nhìn vào mắt lão
Eo ơi ! Xoay như là …
Thì ra lão mù tịt
Khi rời khỏi mắt ba
Bùi Quang Thanh

Bài 3 (3 điểm). Thiệp mời sinh nhật
Hãy tự soạn thảo một mẫu thiệp để mời các bạn tới dự sinh nhật của em.
Mẫu thiệp mời cần có thông tin về lời mời, thời gian, địa điểm, ... của buổi sinh
nhật và trình bày sao cho rõ ràng, trang nhã.
Lưu tất cả 3 bài làm trên vào 1 tập tin văn bản có tên A** .doc (A và số
báo danh) nằm trong My Documents.
------------------- Hết -------------------
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
HỘI THI HỌC SINH GIỎI
TIN HỌC
CẤP TIỂU HỌC
ĐỀ THI THỰC HÀNH SỐ 2 (Paint)
Thời gian làm bài 20 phút
Địa điểm thi: Trường THCS Trần Cao Vân
Ngày thi : 19/02/2009
Bài 1 (3 điểm). Lá cờ Việt Nam
Hãy vẽ lá cờ Việt Nam.
Lưu bức tranh vào tập tin có tên B** .bmp (B và số báo danh) nằm trong
My Documents..
Bài 2 (7 điểm). Giờ ra chơi
Hãy vẽ một bức tranh mô tả quang cảnh giờ ra chơi của trường em .
Lưu bức tranh vào tập tin có tên C** .bmp (C và số báo danh) nằm trong
My Documents..
Chú ý : Sau khi hoàn thành mỗi bức tranh, phải lưu ngay kết quả.
------------------- Hết -------------------
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
HỘI THI HỌC SINH GIỎI
TIN HỌC
CẤP TIỂU HỌC
ĐỀ THI THỰC HÀNH SỐ 3 (Logo)
Thời gian làm bài 20 phút
Địa điểm thi: Trường THCS Trần Cao Vân
Ngày thi : 19/02/2009
Bài 1 (3 điểm).
Hãy viết một thủ tục để Rùa vẽ được hình sau đây :
Lưu thủ tục (save as) vào tập tin có tên M** .LGO (M và số báo danh)
Bài 2 (6 điểm).
Hãy viết một thủ tục để Rùa vẽ được hình sau đây (Yêu cầu đường đi của
Rùa có màu đỏ và sau khi vẽ xong mỗi đoạn thẳng Rùa dừng lại 1 giây) :
Lưu thủ tục (save as) vào tập tin có tên R** .LGO (R và số báo danh)
Bài 3 (1 điểm).
Hãy viết một thủ tục để Rùa vẽ được hình sau đây
Lưu thủ tục (save as) vào tập tin có tên T** .LGO (T và số báo danh)
Chú ý : Sau khi hoàn thành mỗi bài tập, phải lưu ngay kết quả.
------------------- Hết -------------------

Generate time = 0.097286939620972 s. Memory usage = 1.93 MB