Đề thi Học kì I - Môn Ngữ văn Lớp 9

PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG
TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I

TT
Nội dung
Kiến thức
Mức độ nhận thức Số
câu
Điểm
Biết Hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng cao
1
Đọc hiểu
1
1
1 1
2
Tiếng Việt
2
1
3
1
2 2
3
Làm văn
4
7
1 7
Tổng Số câu
Tổng số điểm
1
1
1
1
1
1
1
7
4 10
PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG
TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9
ĐỀ:
Câu 1: Chép lại 6 câu thơ đầu đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Câu 2: Thế nào là cách dẫn trực tiếp? Cho ví dụ?
Câu 3: Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau:
a) Về khuya, đường phố rất im lặng.
b) Những hoạt động từ thiện của ông khiến chúng tôi rất cảm xúc.
Câu 4: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ giữa em với thầy (cô) giáo cũ.
ĐÁP ÁN:
Câu 1: Chép đúng 6 câu thơ đầu của đoạn trích (1 điểm)
“Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân.
..........................................................
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
Câu 2: - Dẫn trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hay nhân vật, lời dẫn trực
tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. (0,5 điểm)
- Nêu ví dụ đúng. (0,5 điểm)
Câu 3: Mỗi câu sửa đúng 0,5 điểm.
a) .... vắng lặng, yên tĩnh...
b) .... cảm động, xúc động...
Câu 4: (7 điểm)
- Yêu cầu:
+ Hình thức: (1 điểm) Bố cục rõ ràng, chữ viết trình bày sạch đẹp, ít sai lỗi chính tả.
+ Nội dung: (6 điểm)
Có thể có nhiều kỉ niệm, nhưng phải chọn 1 kỉ niệm “đáng nhớ”, là kỉ niệm tương đối điển hình.
+ Cụ thể:
• Kỉ niệm về việc gì? Thời gian? Diễn biến?
• Tại sao đáng nhớ?
• Bài học từ câu chuyện (Kết hợp yếu tố nghị luận, miêu tả nội tâm).
----------------------------------------

Generate time = 0.041635036468506 s. Memory usage = 1.93 MB