Tiết 121 : Chương trình địa phương ( Phần văn).T
hứ hai
ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2008
Ngữ văn 8
Tiết 121 : Chương trình địa phương ( Phần văn).
Mắt người Sơn Tây
Quang Dũng

I . Đọc - Hiểu chú thích
1. Tác giả và tác phẩm:
* Tác giả: Tên khai sinh là Bùi Đình Dậu
( 1921 – 1988 )
- Quê: Đan Phượng – Hà Tây.
-
Ông vừa cầm bút vừa cầm súng. Ông
sáng tác thơ, Truyện ngắn và ký.
- Phong cách thơ ca trầm hùng, nhưng
thoáng buồn u ẩn.
* Tác phẩm: Sáng tác năm 1949 những tháng năm
chạy giặc trong kháng chiến chống pháp.
- Quang Dũng là người đa tài , nhà thơ sống bằng nghề vẽ
tranh, làm nhạc công, trong kháng chiến Quang Dũng tham
dự cuộc triển lãm hội hoạ với bức tranh tựa đề “ gốc bàng”.
Ông còn soạn nhạc, bài “ Ba Vì mờ sương” được nhiều
người hát trong kháng chiến.

2 . Đọc - Hiểu từ khó:
“ Em mới Thành Sơn chạy giặc về.
Đôi mắt người Sơn Tây
U ẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây.”

2 . Đọc - Hiểu từ khó:
“ Em mới Thành Sơn chạy giặc về.
Đôi mắt người Sơn Tây
U ẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây.”

II. Đọc - Hiểu văn bản:
* Bố cục:
* Tìm hiểu văn bản:
1. Nỗi buồn:
- Nỗi buồn của sự ly biệt.
“ Em mới Thành Sơn chạy giặc về.
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi.
+ Cảm hứng chủ đạo của bài là tâm trạng của nhà thơ.
- Nỗi buồn, nỗi nhớ.
- Ước vọng ngày về.
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì”.

Mẹ tôi em có gặp đâu không
Bao xác già nua ngập cánh đồng,
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông.
Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao giờ lệ chứa chan?

Mẹ tôi em có gặp đâu không
Bao xác già nua ngập cánh đồng,
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông.
Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao giờ lệ chứa chan?
- Nỗi buồn mất mát đau thương.


Generate time = 0.054505825042725 s. Memory usage = 1.93 MB