Tiết 48: THẤU KÍNH PHÂN KỲ-Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật , ngược chiều
với vật .
-Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn
vật và cùng chiều với vật.
Kiểm tra bài cũ
Đối với thấu kính hội tụ thì khi nào
ta thu được ảnh thật, khi nào ta thu
được ảnh ảo của vật ? Nêu cách dựng
ảnh của một điểm sáng cho bởi thấu
kính hội tụ ?
-Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló qua tiêu điểm.
-Vẽ tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng không đổi
hướng.
-Kéo dài các tia ló cắt nhau tại 1 điểm , điểm đó là ảnh
của điểm sáng đã cho .

Tröôøng THCS Taây Sôn
Taây Sôn
Tiết 48:
THẤU KÍNH PHÂN KÌ
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ:
1.Quan sát và tìm cách nhận biết:
Hãy quan sát các thấu kính trả lời C1
-Dùng tay sờ vào TK nếu phần rìa mỏng hơn phần
giữa thì đó là TKHT
-Đưa thấu kính lại gần dòng chữ sgk nếu thấy các dòng
chữ to hơn khi nhìn trực tiếp là thấu kính hội tụ.
Chỉ ra thấu kính nào là thấu kính hội tụ? Vì sao em biết
được ?
Nếu không dùng tay thì làm sao em nhận biết được ?
-Chiếu chùm tia sáng song song qua thấu kính (Hoặc
chúng ta đem thấu kính hứng ánh nắng mặt trời). Nếu
chùm tia ló hội tụ thì đó là thấu kính hội tụ
* Thấu kính phân kì vì có phần rìa dày hơn phần giữa,
ngược hẳn với thấu kính hội tụ .
Các thấu kính còn lại là thấu kính
gì ? Vì sao em biết ?
0
Thí nghiệm mô tả H 44.1
2.Thí nghiệm:
C3 : Chùm tia ló là chùm phân kì nên ta gọi thấu kính
đó là thấu kính phân kì .
Qua thí nghiệm các nhóm hãy cho biết chùm tia ló
có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu
kính phân kì ?
a
b
c

b
c
d
Tiết diện của một số thấu kính và kí
hiệu của thấu kính phân kì

Generate time = 0.10271096229553 s. Memory usage = 1.93 MB