Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung

Giáo viên : Mai Thị Thanh Tâm
Đơn vị : Trường tiểu học Lê Văn Tám - Đăk Hà – Kon Tum

Thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009
Lược đồ dải đồng bằng duyên hải miền Trung
Bài cũ

Thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng
bằng duyên hải miền Trung
1 . So sánh sự phân bố dân
cư ở đồng bằng duyên hải
miền Trung với vùng núi
Trường Sơn ; đồng bằng
Bắc Bộ và đồng bằng Nam
Bộ .
2 . Vì sao dân cư lại tập trung
khá đông đúc ở ĐB duyên hải
miền Trung?
3 . Dân tộc chủ yếu sống ở
ĐB duyên hải miền trung là
những dân tộc nào ?
BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ
1 . Dân cư

Thứ ngày tháng 3 năm 2009
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên
hải miền Trung
1 . Dân cư
- Dân cư tập trung khá đông đúc .
Chăm Kinh Hoa Khơ - me
- Dân tộc chủ yếu : Người Kinh và người Chăm
2 . Hoạt động sản xuất của người dân

Trng trt Chn nuụi Nuụi trng
v ỏnh bt
thu sn
Ngnh khỏc
Hoạt động sản xuất
Đầm nuôi tôm
công nghiệp
Cánh đồng mía
Cánh đồng lúa
Làng chàiCánh đồng muối
Chăn nuôi
gia súc

Generate time = 0.15570783615112 s. Memory usage = 1.93 MB