Ý nghĩa văn chương

Em hãy nêu những
biểu hiện về đức
tính giản dị của Bác
Hồ? Nghệ thuật
của văn bản có gì
đặc biệt?

HOI THANH
I. C - HIU CH THCH
1. Tác giả
Hoài Thanh ( 1909 1982) là nhà phê
bình văn học xuất sắc với phong cách viết
sắc sảo, tinh tế, giàu cảm xúc.
2. Tác phẩm
Trích từ tập Văn chương và hành động
(1936).
Hoi Thanh ( 1909 - 1982)

Vn bn ý ngha vn
chng thuc kiu ngh
lun no?
A. Ngh lun chớnh tr xó hi
B. Ngh lun vn chng
HOI THANH
I. C - HIU CH THCH
1. Tác giả
2. Tác phẩm
II. C - HIU VN BN
1. Cu trỳc
Văn bản gồm 2 phần:
Phần 1: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương:
Từ đầu đến vị tha.
Phần 2: Công dụng của văn chương:
Phần còn lại.

HOÀI THANH
I. ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH
1. T¸c gi¶
2. T¸c phÈm
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1. Cấu trúc
2. Nội dung văn bản
a. Nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch­¬ng
+ Văn chương xuất hiện khi con người có
cảm xúc mãnh liệt trước một hiện tượng
đời sống
+ Văn chương là niềm xót thương của con
người trước điều đáng thương
- Thương người, thương cả muôn vật
- Văn chương sẽ là
Sáng tạo ra sự sống
Hình dung của sự sống
+ Văn chương cũng giúp cho tình cảm, gợi
lòng vị tha
+ Nguồn gốc của văn chương chính là lòng
yêu thương con người.

Generate time = 0.10112380981445 s. Memory usage = 1.93 MB