bai 40 :San xuat thuc an vat nuoi


KIỂM TRA BÀI CŨ:

-Nêu mục đích của chế biến và
dự trữ thức ăn vật nuôi.

-Kể một số phương pháp chế
biến thức ăn vật nuôi mà em
biết

Bài 40:SẢN XUẤT THỨC ĂN
VẬT NUÔI.

BÀI 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔIMỤC TIÊU: Học xong bài này HS phải đạt các yêu cầu :

1.Kiến thức:

-Biết được các loại thức ăn của vật nuôi.

-Biết được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn
vật nuôi.

2.Kó năng:

-Thảo luận nhóm.

-Quan sát hình vẽ,phân tích,tổng hợp.

3.Thái độ:

Vận dụng được kiến thức của bài học vào thực tế: biết
tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt làm thức ăn
cho vật nuôi, trồng trọt tạo ra sản phẩm làm thức ăn cho
vật nuôi phụ giúp gia đình.

BÀI 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔIBài học này có 3phần:

I.Phân loại thức ăn: hoạt động cá nhân.

II.Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein: hoạt
động nhóm (ở phần tìm hiểu hình vẽ), hoạt động cá nhân
(ở phần bài tập)

III.Một số phương pháp sản xuất thức ăngiàu gluxit và
thức ăn thô xanh: hoạt động cá nhân

BÀI 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
I.Phân loại thức ăn:

Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức
ăn, người ta chia thức ăn vật nuôi thành những
loại nào?


BÀI 40:SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

I.Phân loại thức ăn:
-Thức ăn giàu
protein:
-Thức ăn giàu gluxit:
-Thức ăn thô:
là thức ăn có hàm
lượng protein >14 %
là thức ăn có hàm
lượng gluxit >50%.
là thức ăn có hàm
lượng xơ >30%.

I.Phân
loại
thức
ăn:

Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu,em hãy phân
loại các loại thức ăn sau đây thuộc loại thức ăn nào?
Tên thức ăn Thành phần dinh
dưỡng chủ yếu%
Phân loại
1-Bột cá Hạ Long
2-Đậu tương (đậu
nành) (hạt)
3-Khô dầu lạc (đậu
phộng)
4-Hạt ngô (bắp)
Vàng
5-Rơm lúa
46% protein
36% protein
40% protein
8,9% protein và
69% gluxit
>30% xơ
Thức ăn giàu protein
Thức ăn giàu protein
Thức ăn giàu protein
Thức ăn giàu gluxit
Thức ăn thô
BÀI 40:SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
I.Phân loại thức ăn:

BÀI 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN
VẬT NUÔI
II.Một số phương pháp sản xuất
thức ăn giàu protein

I.Phân
loại thức
ăn :

II.Một số
phương
pháp sản
xuất thức
ăn giàu
protein:

Generate time = 0.071341991424561 s. Memory usage = 1.93 MB