MANH TRANG CUOI RUNG


Mảnh trăng cuối
Mảnh trăng cuối
rừng
rừng


( Nguye Minh Châu)
( Nguye Minh Châu)
Tiết 67- 68- 69


1/ Nhà văn Nguyễn Minh Châu
1/ Nhà văn Nguyễn Minh Châu
(1930- 1989)
(1930- 1989)

-Là nhà văn trưởng thành từ
-Là nhà văn trưởng thành từ
kháng chiến chống Pháp và
kháng chiến chống Pháp và
khẳng đònh tài năng qua những
khẳng đònh tài năng qua những
sáng tác trong kháng chiến
sáng tác trong kháng chiến
chống Mỹ.
chống Mỹ.

-Sau chiến tranh chống Mỹ ( sau
-Sau chiến tranh chống Mỹ ( sau
1975) ông là một trong những
1975) ông là một trong những
nhà văn tiên phong trong công
nhà văn tiên phong trong công
cuộc đổi mới văn học.
cuộc đổi mới văn học.

-Tác phẩm tiêu biểu ( sgk ).
-Tác phẩm tiêu biểu ( sgk ).
I/ Tìm hiểu chung :

Buùt tích
cuûa
Nguyeãn Minh Chaâu

Taùc phaåm
Nguyeãn Minh Chaâu


2/ Hòan cảnh sáng tác- cốt truyện- chủ đề của truyện
2/ Hòan cảnh sáng tác- cốt truyện- chủ đề của truyện
ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”:
ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”:

a.Hòan cảnh sáng tác : (sgk ).
a.Hòan cảnh sáng tác : (sgk ).

b. Cốt truyện :
b. Cốt truyện :Có thể tóm tắt theo 2 cách
Có thể tóm tắt theo 2 cách
:
:-Tóm tắt theo tình tiết của cốt truyện.
-Tóm tắt theo tình tiết của cốt truyện.-Tóm tắt theo nhân vật chính ( nhân vật Nguyệt và
-Tóm tắt theo nhân vật chính ( nhân vật Nguyệt và
nhân vật Lãm ).
nhân vật Lãm ).c. Cảm hứng chủ đạo và chủ đề tác phẩm:
c. Cảm hứng chủ đạo và chủ đề tác phẩm:

-
-
Cảm hứng chủ đạo
Cảm hứng chủ đạo
:
:
cảm hứng lãng mạn
cảm hứng lãng mạn
trong việc
trong việc
khai thác, khám phá và diễn tả về sự kỳ diệu trong
khai thác, khám phá và diễn tả về sự kỳ diệu trong
con người và cuộc sống của dân tộc ta trong những
con người và cuộc sống của dân tộc ta trong những
năm đánh Mỹ.
năm đánh Mỹ.

-Chủ đề
-Chủ đề
:
:
Ca ngợi chủ nghóa anh hùng cách mạng và
Ca ngợi chủ nghóa anh hùng cách mạng và
vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc kháng
vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ.
chiến chống Mỹ.


3/ Ý nghóa nhan đề tác phẩm :
3/ Ý nghóa nhan đề tác phẩm :
“Mảnh trăng cuối rừng”:
“Mảnh trăng cuối rừng”:- Nhan đề mang ý nghóa biểu
- Nhan đề mang ý nghóa biểu
tượng :
tượng :

+Vừa ghi lại một hình ảnh thiên
+Vừa ghi lại một hình ảnh thiên
nhiên đẹp.
nhiên đẹp.

+Vừa có ý nghóa ẩn dụ gợi cảm xúc
+Vừa có ý nghóa ẩn dụ gợi cảm xúc
thẩm mỹ
thẩm mỹ

(Cái đẹp của thời mới bắt đầu : tươi
(Cái đẹp của thời mới bắt đầu : tươi
non – tinh khiết, chập chờn- ẩn
non – tinh khiết, chập chờn- ẩn
hiện …cuối rừng xa trong đêm
hiện …cuối rừng xa trong đêm
Trường Sơn…phải kiếm tìm mới thấy
Trường Sơn…phải kiếm tìm mới thấy
được).
được).

+Vẻ đẹp của biểu tượng“
+Vẻ đẹp của biểu tượng“
mảnh
mảnh
trăng
trăng
” cũng là vẻ đẹp của nhân vật
” cũng là vẻ đẹp của nhân vật
Nguyệt – của thế hệ nhân vật, của
Nguyệt – của thế hệ nhân vật, của
dân tộc ta
dân tộc ta
:
:
vẫn yên tónh, ngời sáng trẻ
vẫn yên tónh, ngời sáng trẻ
trung dù bom đạn giặc Mỹ muốn tàn phá,
trung dù bom đạn giặc Mỹ muốn tàn phá,
hủy diệt
hủy diệt
.
.


1/ Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng
1/ Vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ :
chiến chống Mỹ :a.Nhân vật Nguyệt :
a.Nhân vật Nguyệt :Là một cô thanh niên giao thông có một “
Là một cô thanh niên giao thông có một “
vẻ đẹp
vẻ đẹp
tuyệt đối
tuyệt đối
” từ
” từ
ngoại hình, tên gọi đến phẩm chất- tâm
ngoại hình, tên gọi đến phẩm chất- tâm
hồn.
hồn.

-Đúng như lời đánh giá của chò Tính (
-Đúng như lời đánh giá của chò Tính (
chò của Lãm và
chò của Lãm và
cũng là đồng đội của Nguyệt
cũng là đồng đội của Nguyệt
) :
) :
“Trên đời này khó tìm
“Trên đời này khó tìm
được một người con gái như thế”.
được một người con gái như thế”.II/ Phân tích :

Generate time = 0.12140607833862 s. Memory usage = 1.93 MB