Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giũa các sinh vật (lớp 9)
Hồn thành các nội dung trong bảng sau
đây:
2/ Trong 2 nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến
nhiệt , sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng
chòu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của
môi trường ? Tại sao ?
Nhóm sinh vật Đặc điểm Ví dụ
Sinh vật biến nhiệt
Sinh vật hằng nhiệt
1/

1/
2/Nhóm sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu
đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi
trường. Vì không thay đổi theo nhiệt độ môi
trường.
Nhóm sinh vật Đặc điểm Ví dụ
Sinh vật biến nhiệt
Có nhiệt độ cơ thể
phụ thuộc vào nhiệt
độ môi trường
Các VSV, nấm,
TV,ĐVKXS,cá,
ếch nhái,bò sát.
Sinh vật hằng nhiệt
Có nhiệt độ cơ thể
không phụ thuộc
vào nhiệt độ của
môi trường
Chim, thú và con
Người

Bài 44:
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
----------  ----------

R ng ừ Thông
Đàn Bò
Nh ng b c tranh ữ ứ trên nói lên mối quan hệ gì ?

I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI :
-Hãy chọn 1 số nhóm cá thể thể hiện mối quan hệ cùng loài?
Tổ kiến, đàn bò, khóm tre, rừng bạch đàn,……
-Thế nào là quan hệ cùng loài?
Các sinh vật cùng loài sống gần nhau và liên hệ với nhau hình
thành lên nhóm cá thể.

BÀI 44 :
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI :
- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau và
liên hệ với nhau hình thành nhóm cá thể .
----------  ----------

Các cây thông mọc
gần nhau trong rừng
Cây bạch đàn đứng riêng lẻ bị
gió thổi nghiêng về một bên
1/Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có
lợi gì so với sống riêng rẽ?
*Gió bão cây sống thành nhóm, giảm bớt sức
thổi của gió, ít bị đổ gãy hơn sống lẻ.

Bầy trâu rừng
-Trong tự nhiên, động vật sống thành bầy đàn có lợi gì?
Động vật sống bầy đàn bảo vệ được nhau, phát hiện kẻ thù nhanh
hơn, kiếm ăn được nhiều hơn.
-Mối quan hệ trên gọi là mối quan hệ gì?
 Đây là quan hệ hỗ trợ cùng loài.

Gặp điều kiện bất lợi.
Ví dụ: môi trường sống
thiếu thức ăn
hoặc nơi ở chật chội,
số lượng tăng quá cao,
con đực tranh giành
con cái…
Mối quan trên là mối quan hệ gì?
Đây là quan hệ cạnh tranh cùng loài.
Vậy trong 1 nhóm cá thể có những mối quan hệ nào?

Em hiểu thế nào là quan hệ hỗ trợ cùng loài và quan hệ cạnh
tranh cùng loài?
-Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:
+Hỗ trợ: Sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn.
+Cạnh tranh: Ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt
nguồn thức ăn.

BÀI 44 :
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI :
- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau và
liên hệ với nhau tạo thành nhóm cá thể .
----------  ----------
-Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:
+Hỗ trợ: Sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức
ăn.
+Cạnh tranh: Ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn
kiệt nguồn thức ăn.


Hãy tìm câu đúng trong số các câu sau :
-
Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm
tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể .
-
Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm
cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.
- Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm
giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể , hạn
chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng .

Generate time = 0.23951101303101 s. Memory usage = 1.93 MB