Nhân hóa - lớp 6


Tiết 91- Bài 22:CÂU HỎI BÀI CŨ:
Có những kiểu so sánh nào? Tác dụng ? Cho ví dụ minh hoạ?
ĐÁP ÁN:
-
Có hai kiểu so sánh : so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng.
KIỂM TRA BÀI CŨ
-
Tác dụng : so sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật,
sự việc được cụ thể, sinh động; vừa có tác dụng biểu hiện tư tường
tình cảm sâu sắc.

Mặc áo
Ra trận
Múa gươm
Hành quân
Ông
Tìm phép nhân hoá trong khổ thơ sau:
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường.
( Trần Đăng Khoa)

I.Nhân hoá là gì?
Tiết 91- Bài 22:

Ông
+ Sự vật, con vật :
Trời, cây mía, kiến.
Trời, cây mía, kiến.
+ Hành động : mặc áo, múa gươm, hành quân, ra trận
+ Xưng hô : Ông
Hành động và cách gọi
giống con người
Nhận xét :
Tìm phép nhân hoá trong khổ thơ sau:
I.Nhân hoá là gì?

Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường.
( Trần Đăng Khoa)

Tiết 91- Bài 22:

I.Nhân hoá là gì?
 Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, …bằng những từ ngữ vốn
được dùng để gọi hoặc tả con người.

Tiết 91- Bài 22:

Tiết 91- Bài 22: NHÂN HOÁ
I.Nhân hoá là gì?

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm

Kiến

Hành quân

Đầy đường
- Bầu trời đầy mây đen.
-
Muôn nghìn cây mía ngả
nghiêng, lá bay phấp phới.
-
Kiến bò đầy đường.
* Giống nhau: nội dung giống nhau, đều cùng nói đến các sự vật, con vật:
trời, cây mía, kiến.
* Khác nhau: cách diễn đạt ở khổ thơ hay hơn vì các sự vật, con vật có sức gợi
tả, gợi cảm, sống động như những con người thực thụ.
* So sánh cách diễn đạt :

Tiết 91- Bài 22: NHÂN HOÁ
I. Nhân hoá là gì?
:
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ.
ơi hỡi
chờ
ơi hỡi nhớ
Tìm hiểu câu ca dao sau:

Tiết 91- Bài 22: NHÂN HOÁ
I.Nhân hoá là gì?
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ.
- Nhện ơi, hỡi, chờ.
- Sao ơi, hỡi, nhớ.

-
diễn tả nỗi niềm buồn, nhớ trông chờ của con người.
-
bộc lộ cảm xúc , biểu thị suy nghĩ tình cảm của con người.
Tìm hiểu câu ca dao sau:

Generate time = 0.076855897903442 s. Memory usage = 1.93 MB