KSKN về Công tác Chủ nhiệm giỏi


Công tác chủ nhiệm giỏi
I/ nhận thức
Ngời giáo viên chủ nhiệm lớp phải có nhận thức hết sức đúng đắn về vai
trò của ngời thầy. Ngời giáo viên lớp cũng nh ngời chỉ huy ngoài mặt trận chiến
đấu. Muốn giành đợc thắng lợi thì ngời đó phải năng động sáng tạo để xử trí đối
phó mới giành đợc thắng lợi. Đối với chúng ta là ngời chỉ huy quân đội tí hon do
đó phải dạy các em về văn hoá mà còn dạy các em cách sống, cách làm ngời.
Ngời giáo viên chủ nhiệm lớp phải đóng nhiều vai trò vừa là thầy cô giáo,
vừa là ngời mẹ hiền, ngời chị và có lúc phải là ngời bạn tốt nhất có nh vậy ta
mới đi sâu vào nội tâm các em, từ đó uốn nắn các em đi theo quỹ đạo của mình.
Từ nhận thức trên đây tôi thấy ngời giáo viên chủ nhiệm lớp là hết sức quan
trọng trong việc chỉ đạo lớp và đào tạo thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục toàn
diện. Giáo viên có chỉ đạo lớp tốt thì mới dẫn đến việc dạy tốt. Khi mọi hoạt
động của lớp đã đi vào nề nếp thì việc học tập của các em chắc chắn sẽ tốt.
II/ Biện pháp:
Khi bắt đầu nhận lớp tôi trực tiếp gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm cũ điều tra sơ
khảo, nắm chắc mặt mạnh , mặt yếu ở lớp cũ, xem xét tình hình đạo đức tốt, khá
tốt và còn bao nhiêu học sinh có đạo đức cần cố gắng. Tôi gặp gỡ, gần gũi từng
em để xây dựng mối quan hệ tốt giữa cô và trò tạo ra không khí vui tơi ngay từ
đầu, từ đó học sinh mến tin cô giáo.
Sơ khảo về tình hình học tập: căn cứ vào tình hình ở lớp dới qua dự giờ
thăm lớp và các kỳ thi tôi gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm cũ xin số liệu xem lớp có
bao nhiêu em học giỏi, khá, trung bình, yếu kém. Điều tra xem xét đội ngũ cán
bộ của lớp dới làm có tốt không. Các nề nếp lớp dới nh thế nào? tốt hay cha tốt,
cha tốt do nguyên nhân nào? Do sự chỉ đạo của cán bộ lớp hay giáo viên chủ
nhiệm. Từ đó việc điều tra sơ khảo này giúp tôi nắm chắc đợc mặt mạnh, mặt
yếu của lớp để có biện pháp giáo dục.
Đồng Tiến là một xã đông dân, nhân dân sống bằng nghề làm ruộng là chủ
yếu. Mấy năm gần đây do chính sách mở cửa nhiều ngời đã đi làm ăn ở
các thành phố lớn. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm học tôi đã nắm đợc sơ
yếu lý lịch của từng học sinh trong lớp có bao nhiêu con thơng binh, con bệnh
binh, mồ côi, con gia đình khó khăn, con cán bộ, con có bố mẹ đi làm ăn
xa..Từ đó có cơ sở để phân loại chỉ đạo giáo dục. Đối với học sinh mồ côi và
học sinh gặp khó khăn tôi luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các em về tinh thần
cũng nh vật chất chẳng hạn khi phải đóng góp các loại kinh phí thì tôi trực tiếp
đề nghị nhà trờng miễn giảm cho các em.
Tôi phân loại học sinh ngay từ đầu các em yếu về mặt nào, môn nào còn
kịp thời bồi dỡng để nâng cao trình độ đồng đều của lớp
Đối với học sinh yếu kém tôi phân ra theo từng nhóm.
Nhóm 1: Những học sinh yếu kem nhng có thái độ tích cực
Nhóm 2: Trẻ có t duy bình thờng nhng có thái độ học tập không tốt.
Tuy nhiên trong lớp còn có cá biệt có học sinh học kem do khuyết tật. Đối
với học sinh yếu kém tôi cho các em ngồi trên bàn đầu.
Bằng nhiều biện pháp kiên trì giáo dục, tận tình chỉ bảo, tôi luôn luôn tạo
ra tình huống trong đó mỗi học sinh đều đợc thể hiện mình. Đồng thời tôi khen
ngợi kịp thời với từng tiến bộ khiêm tốn nhất của từng đối tơng học sinh. Đặc
biệt tôi cần chú ý phát triển kiến thức bồi dỡng học sinh khá giỏi.
Trong giảng dạy tôi luôn dự kiến các tình huống s phạm và cách ứng xử.
Tôi thực hiện tốt giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa nhà trờng với gia đình, th-
ờng xuyên liên hệ trao đổi thông tin hai chiều với phụ huynh qua sổ liên lạc
hoặc gặp trực tiếp. Xây dựng đôi bạn giúp nhau trong học tập thờng xuyên kiểm
tra, động viên khuyến khích.
Muốn lớp mình có nề nếp tốt, giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch xây
dựng cho cả năm, từng tháng, từng tuần, xây dựng đợc nề nếp tự quản cốt cán
của lớp gồm: lớp trởng, ba lớp phó phụ trách từng mặt của lớp, chia bốn tổ mỗi
tổ cử một em tổ trởng, một em tổ phó; mỗi bàn cử một em làm bàn trởng theo
dõi học tập và đạo đức của bàn mình. Tôi đã họp đội ngũ cán bộ lớp để phân
công quán triệt rõ nhiệm vụ cho từng em từ đó cho các em tự đăng ký các danh
hiệu thi đua và biện pháp thực hiện, từ đó có phơng hớng chỉ đạo để học sinh
thực hiện tốt.
- Mỗi tổ trởng có một quyển sổ theo dõi học tập và mọi hoạt động khác của
từng tổ viên trong tổ.Cuối tuần lớp trởng nhận xét thi đua xếp loại giữa các tổ,
giáo viên nhận xét đánh giá đúng mực.
- Tôi thờng xuyên giáo dục các em trong lớp cũng nh khi hoạt động ngoài
giờ nói lời hay làm việc tốt gọi bạn xng tôi . Thờng xuyên giáo dục các em có
ý thức tự giác chấp hành tốt nội quy của lớp, của trờng. Muốn các em thực hiện
tốt nghiêm túc thì ngời giáo viên phải thực sự gơng mẫu về mọi mặt nói phải
làm, đề ra phải thực hiện và khen chê đúng mực vì học sinh lớp 3 các em ở lứa
tuổi nhỏ nên giáo dục các em phải nhẹ nhàng nghiêm túc, nghiêm khắc nhng cởi
mở gần gũi độ lợng luôn vị tha đối với học sinh biết nhận lỗi và sửa chữa khuyết
điểm, tuyệt đối không trù ém hoặc mắng mỏ nhiếc móc học sinh.
Trong học tập không những chú trọng rèn luyện học sinh bằng nhiều phơng
pháp để kết hợp giáo dục học sinh mà tôi còn chú trọng khâu nề nếp ngay từ đầu
vì tôi xác định khâu nề nếp tốt là cực kỳ quan trọng, nó góp phần một phần lớn
quyết định kết quả học tập của học sinh. Chính vì thế ngay từ đầu năm học tôi
quán triệt nề nếp cho các em học tập nội quy lớp học và mọi quy định của giáo
viên hớng dẫn các em làm quen với các tín hiệu của giáo viên để tập trung sự
chú ý của học sinh trong khi nghe giảng. Chẳng hạn ký hiệu OBVS đợc ghi ở
góc bảng trên tay trái.
Tôi luôn tạo một bầu không khí thi đua giữa các tổ với nhau. Nếu tổ nào,
bàn nào có một em đi học muộn, nghỉ học không có lý do, nói chuyện riêng, lời
làm bài tập thì tổ đó sẽ mất danh hiệu thi đua của tổ trong tuần.
Không những có nề nếp tốt trong giờ học, trong lớp mà tôi thờng giáo dục
các em phải có nề nếp lớp tốt trong mọi hoạt động, sinh hoạt ngoài giờ. Khi có
trống báo các em phải có mặt đầy đủ để lớp trởng, lớp phó, bàn trởng kiểm tra
việc chuẩn bị bài ở nhà sau đó các em ngồi vào truy bài dới sự chỉ đạo của lớp
trởng, tổ chức cho các em đi vào nề nếp trong giờ truy bài tôi không cần có mặt
ở lớp các em vẫn làm tốt. Nhng cũng không phải phó mặc cho cán bộ lớp, giáo
viên chỉ nghe lớp trởng báo cáo kết quả chuẩn bị bài của các em mà ngoài 5
phút kiểm tra đột xuất một đến hai em trong mỗi tổ, áp dụng biện pháp này đỡ
tốn thời gian không chiếm mất giờ dạy mà còn rèn cho các em tính tự giác cao,
đồng thời hạn chế nô nghịch khi cha vào lớp.
Mọi hoạt động khác: thể dục trớc giờ, giữa giờ, múa hát tập thể các em đều
thực hiện tốt bởi các em đã có nề nếp tốt.
Tôi còn động viên khuyến khích các em tạo quỹ lớp bằng cách các em làm
tốt mọi nội quy, quy định nhà trờng đồng thời qua các đợt thi đua , kiểm
tra các đợt học kỳ trong năm các em đều đợc thởng cá nhân, các tổ đạt danh
hiệu thi đua trong lớp hàng tháng, hàng tuần.
Đợc động viên đúng mức kịp thời nên các em đều phấn khởi tự giác trong
học tập cũng nh mọi hoạt động khác.
Ngoài khâu tổ chức lớp tốt và vận dụng nhiều phơng pháp để nâng cao chất
lợng tôi còn giáo dục các em tuân theo luật lệ giao thông,đức tính thật thà trong
học tập và lao động.
III. kết quả
Từ những biện pháp giáo dục trên những năm học vừa qua lớp tôi chủ
nhiệm đều đạt lớp dẫn đầu khối về nề nếp cũng nh học tập. Trong lớp nhiều học
sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Các em trong lớp rất ngoan ngoãn chăm
chỉ học tập biểu hiện qua các đợt kiểm tra các buổi dự giờ đều đợc nhà trờng và
ban thi đua đánh giá rất cao
Về học lực: 15% giỏi; 55% khá còn lại là học sinh trng bình, không có học
sinh yếu kémTỷ lệ lên lớp đạt 100%.
Về đạo đức: 75% đạt loại tốt; 25% đạt loại khá không có cần cố gắng.
IV. Bài học
Muốn xây dựng một lớp có nề nếp tốt và trở thành lớp tiên tiến xuất sắc
thỉtớc hết đòi hỏi ngời giáo viên chủ nhiệm đặc biệt là giáo viên tiểu học phải có
kiến thức vững vàng, phải có kỹ năng s phạm, phải biết giao tiếp, hiểu đặc điểm
tâm sinh lý của trẻ để nhanh chóng đi vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ một cách
hấp dẫn, dễ dàng. Ngời giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ coi các em nh
chính con em mình. Đồng thời cô phải là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo,
thực sự là ngời mẹ trong việc giáo dục giáo dỡng.
Không những thế ngời giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thẻ cho
từng tuần, từng tháng và cả năm học. Phải xây dựng đội ngũ tự quản tốt. Luôn
gần gũi với học sinh vừa là thầy, vừa là cha mẹ cũng có lúc phải là bạn của các
em.
Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh và các tổ chức trong trờng và xã hội để
giáo dục các em.
Trên đây là một vài giải pháp của tôi để nâng cao chất lợng, hiệuquả của
công tác chủ nhiệm. Tôi mong đồng nghiệp, các bạn chân thành bổ sung góp ý
cho tôi trong công tác giáo dục học sinh.

Generate time = 0.0593581199646 s. Memory usage = 1.94 MB