Vẽ tranh đề tài lễ hội


PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀ
TRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC
------
GV Thực Hiện :Trần Út Hậu
Tổ Ngữ Văn-Nhạc-Họa

BAØI 10
Veõ tranh


BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
1-Lễ hội có quy mô như thế nào?
2-Không khí của lễ hội thường diễn
ra như thế nào?
3-Có những hình thức tổ chức nào?
4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em
biết?

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.
Vẽ phác các mảng
hình chính,phụ.
Vẽ hình vào các mảng
vừa phác.
Vẽ màu

Generate time = 0.13645696640015 s. Memory usage = 1.93 MB