sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường

Sáng kiến:Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trờng
Hoàng Văn Phợng - Trờng trung học cơ sở Đồng Vơng
Phần I: Mở đầu
I- Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây về tốc độ phát triển các khu công nghiệp, cùng với tốc
độ tăng trởng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nớc ta phát triển nhanh chóng, khoa học kỹ
thuật, công nghệ phát triển giúp ngời lao động thủ công thay thế bằng những máy móc.
Năng suất lao động tăng nâng mức sống con ngời ngày càng cao, mức sống của nhân
dân ngày càng đợc cải thiện rõ rệt. Nhng bên cạnh kết quả thu đợc cũng không ít tác hại
riêng của nó, đó là những chất thải công nghiệp đã gây ảnh hởng môi trờng ngày một
cao và đã trở thành nạn ô nhiễm.
Kinh tế tăng trởng xã hội phát triển dân số nhanh, sinh hoạt của con ngời đa dạng
phong phú dẫn đến chất thải ngày càng nhiều.
Môi trờng trong xã hội có nhiều các chất thải khác nhau. ở đây tôi chỉ muốn đề cập
đến hai loại chất thải đó là:
Chất thải trong công nghiệp, trong sinh hoạt hầu nh cha sử lý gây nạn ô nhiễm môi
trờng. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống con ngời càng cao. Chính vì nhu cầu đó
con ngời vận dụng khoa học kỹ thuật cao để phục vụ mình, thậm chí áp dụng khai thác
tàn phá thiên nhiên nh chặt phá rừng hàng loạt, khai thác mỏ vô tổ chức, khai thác nguồn
nớc ngầm một cách tự do trái phép, làm cho môi trờng sinh thái biến đổi tài nguyên
thêm cạn kiệt.
Tất cả những điều kiện trên gây ô nhiễm môi trờng dẫn tới tốc độ trong thiên nhiên
ảnh hởng rất nhiều đến sức khỏe, có nhiều bệnh lạ, bệnh khó chữa xuất hiện.
Đứng trớc tình trạng này, con ngời phải có biện pháp làm trong sạch môi trờng
sống, bởi vì mục tiêu đào tạo con ngời trong giai đoạn mới ở nớc ta là phát triển con ngời
toàn diện Cao trí tuệ, c ờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về
đạo đức. Chính vì thế nhà trờng cần làm tốt việc giáo dục bảo vệ môi trờng, nó có vai
trò quan trọng bởi vì lực lợng thanh, thiếu niên là lực lợng nòng cốt, là tơng lai của đất
nớc chiếm với lực lợng khá đông trong xã hội vào khoảng 1/3 nhân loại.
Chúng ta phải giáo dục việc bảo vệ môi trờng với toàn thể học sinh vì lực lợng này
rất năng động, nó có hai mặt:
Xấu:Tự tàn phá thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trờng mất cân bằng sinh thái.
Tốt: Nếu nhận thức của mỗi thành viên có ý thức, thực hiện tốt đó cũng là lực lợng
tốt bảo vệ, khôi phục thiên nhiên, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe con
ngời.
1
Sáng kiến:Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trờng
Hoàng Văn Phợng - Trờng trung học cơ sở Đồng Vơng
Ngày 10/1/1994 Chủ tịch Nớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công
bố luật bảo vệ môi trờng(Báo Hà Bắc ngày 16/8/1994) nhà trờng là cơ quan giáo dục có
vai trò nâng cao sức khỏe, phát triển tốt thể lực. Cho học sinh nên nhận rõ trách nhiệm
của mình đóng góp bảo vệ môi trờng. Đó chính là thực hiện tốt chính sách của Nhà nớc
và nhiệm vụ năm học 2006-2007. Nhằm góp phần tiếng nói chung trong quá trình đào
tạo thế hệ trẻ. Tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ
môi trờng ở trờng trung học cơ sở Đồng Vơng .
II- Mục đích nghiên cứu:
Để làm tốt về quản lý bảo vệ môi trờng ở trờng THCS.
Về nội dung: Kinh nghiệm giáo dục môi trờng của nhà trờng
Địa điểm nghiên cứu: Trờng THCS Đồng Vơng.
III- Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Nhiệm vụ một:
Sơ lợc về một số vấn đề lý luận chung về môi trờng và công tác quản lý giáo dục
bảo vệ môi trờng(kết quả công việc đã làm).
2. Nhiệm vụ hai:
Phân tích đánh giá kinh nghiệm quản lý(vì sao làm đợc) việc bảo vệ môi trờng.
3. Nhiệm vụ ba:
Các ý kiến đề xuất.
IV-Phơng pháp nghiên cứu:
Kinh nghiệm quản lý của bản thân trong quá trình chỉ đạo thực hiện.
Trao đổi với các bộ phận môi trờng
Nghiên cứu chỉ thị các cấp
Đọc tài liệu.
V-Đóng góp của đề tài:
Nâng dần nhận thức và giáo dục ý thức tự giác cha cao, nhận thức còn hạn chế. Để
nâng dần nhận thức và giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trờng trong nhà trờng, gia
đình và xã hội để có môi trờng xanh- sạch- đẹp .
Phần II: Nội dung
Chơng I
2
Sáng kiến:Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trờng
Hoàng Văn Phợng - Trờng trung học cơ sở Đồng Vơng
Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
I- Cơ sở lý luận
1- Môi tr ờng là gì?
Là tổng hợp các điều kiện tự nhiên bao quanh sinh vật có ảnh hởng trực tiếp hoặc
gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.
Trong đó các yếu tố sau:
Yếu tố vô cơ
Yếu tố hữu cơ
Yếu tố vật lý
2- Giáo dục bảo vệ môi tr ờng là gì?
Là tổng hợp các biện pháp nhằm quản lý duy trì sử dụng hợp lý, phục hồi, nâng cao
hiệu quả môi trờng tự nhiên, giúp con ngời và thiên nhiên có sự hài hòa phù hợp.
II- cơ sở thực tế:
Môi trờng và tài nguyên thiên nhiên hiện nay ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng.
Muốn bảo vệ môi trờng và phát triển bền vững mỗi công dân cần có nhận thức đúng đắn
và biết cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trờng.
Khi những vấn đề trên cha trở thành bức xúc, trong chúng ta tồn tại một số suy nghĩ
cha thật đúng về vấn đề này.
Trớc hết, cho con ngời là chúa tể của muôn loài. Con ngời có thể thống trị, chế ngự
muôn loài trên trái đất. Thái độ của con ngời với muôn loài không phải là thái độ bè bạn,
cùng chung sống mà là khai thác, bóc lột, bắt muôn loài phục vụ cho đời sống của
mình nh bắt động vật để chơi, để ăn thịt, dùng một số bộ phận của động vật để làm
thuốc, làm đồ dùng(mật gấu, cao hổ cốt, cao khỉ, dày da ) dùng động vật thay cho sức
kéo v.v
Con ngời cho rằng tài nguyên của trái đất là vô tận, có thể thả sức khai thác phục vụ
lợi ích của mình mà không lo cạn kiệt(tài nguyên mỏ, rừng, biển ), không cần phải để
dành cho thế hệ sau.
Con ngời hoàn toàn có khả năng chinh phục thiên nhiên. Đặc biệt khi khoa học kỹ
thuật phát triển và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất, ngời ta chỉ
nghĩ đến sự tiện lợi(xe máy, ô tô ) đến năng suất, chất l ợng sản phẩm mà ít nghĩ đến
ảnh hởng của nó tới môi trờng sống: Khói bụi nhà máy xả ra gây ô nhiễm không khí,
chất độc từ phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp làm ô
nhiễm nguồn nớc sạch, ô nhiễm không khí, tiêu diệt các sinh vật v.v
3
Sáng kiến:Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trờng
Hoàng Văn Phợng - Trờng trung học cơ sở Đồng Vơng
Con ngời tỏ thái độ bàng quan, thiếu quan tâm cho dù môi trờng ô nhiễm ra sao, tài
nguyên thiên nhiên còn hay hết, coi đó là việc của xã hội, của ngời khác. Nguy hại hơn,
những suy nghĩ trên không phải của một số ít ngời, lại cũng không phải chỉ ở một quốc
gia nào mà ở số đông ngời, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, cần hiểu lại vấn
đề, cần có những hành vi ứng xử thật đúng đắn với môi trờng và tài nguyên thiên nhiên
là vấn đề cấp bách đang đặt ra, bởi nếu không, những vấn đề trên sẽ ảnh hởng trực tiếp
đến cuộc sống của con ngời trong hiện tại và cả tơng lai nữa.
Cho học sinh hiểu biết tổng hợp môi trờng nơi đang sống. Hạn chế thải chất độc hại
ra môi trờng ảnh hởng đến nguồn nớc uống, sinh hoạt.
Bảo vệ nguồn tài nguyên, thiên nhiên từ đó nhận thức đợc mối quan hệ, tơng hỗ
giữa kinh tế- chính trị- văn hóa- môi trờng.
Hiểu biết một cách đầy đủ về sự tác động của con ngời với môi trờng.
Chơng II
Thực trạng của vấn đề nghiên cứu kinh nghiệm quản lý
giáo dục bảo vệ môi trờng ở trờng học.
1-Thực trạng của nhà tr ờng trong những năm qua.
Vị trí nhà trờng:Trờng nằm vị trí xen kẽ với nhà dân, là nơi tập trung đông ngời, xa
chợ, số lợng cây xanh đảm bảo cho bóng mát và môi trờng. Diện tích của nhà trờng là
9560 m2.
Số lợng học sinh của nhà trờng 380 em. Số lớp: 12 lớp. Khu vực nhà trờng đóng
công tác vệ sinh môi trờng của nhân dân địa phơng xung quanh có ý thức khá tốt, học
sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trờng và cảnh quan s phạm.
Thuận lợi:
Đứng dới góc độ làm quản lý thì công tác giáo dục bảo vệ môi trờng, trờng học có
nhiều thuận lợi về trình độ dân trí có sự hiểu biết về môi trờng.
Chơng trình xanh- sạch- đẹp trờng lớp đã đợc đa vào nhà trờng nh các dự án
GDMT, VIE98, 018 của Bộ GD&ĐT phát động. Ngoài việc khai thác các nội dung
GDMT trong các môn học nh: Văn- tiếng việt; sinh học; địa lý; giáo dục công dân. Do
các giáo viên trên lớp thực hiện bên cạnh đó nhà trờng luôn giáo dục ý thức bảo vệ môi
trờng bằng các công việc hàng ngày, nh trồng cây, chăm sóc cây, trồng chậu cây cảnh,
vệ sinh trờng lớp.Những nội dung đó đã đợc nhà trờng đa vào danh mục thi đua của từng
lớp, từng tuần, từng tháng cho mỗi lớp.
Khó khăn:
Bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn:
4
Sáng kiến:Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trờng
Hoàng Văn Phợng - Trờng trung học cơ sở Đồng Vơng
Diện tích quy hoạch sân chơi cha đợc phù hợp, trồng cây xanh cha đảm bảo.
Đồ dùng dạy học của môn giáo dục môi trờng hầu nh không có, việc dạy chủ yếu là
dạy chay, học chay
Ngoài việc cơ sở vật chất còn thiếu thốn ra hiện nay công tác giáo dục môi trờng
của chúng ta gặp nhiều gian nan khác. Đó chính là bài toán giáo viên đào tạo về nghành
này hoặc trong chơng trình học chuyên nghiệp đa việc học giáo dục môi trờng cũng chỉ
sơ lợc mang tính chất thông báo.
Hạn chế nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó là: Thông tin về giáo dục môi trờng
cũng đã có nhng cha có biện pháp sử lý kịp thời và có hiệu quả.
2- Những công việc đã làm
Nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác giáo dục môi trờng trong trờng học.Nhà tr-
ờng đã làm đợc những việc nh sau:
a- Tác động môi trờng:
a.1- Môi trờng không khí:
+ Sân trờng:
Phát động phong trào trồng chăm sóc cây xanh, các lớp học, hàng ngày học sinh có
tổ chức chăm sóc, vun sới khu vực mình phụ trách(bồn hoa cây cảnh). Trong quá trình
chăm sóc cây tuyệt đối các lớp không sử dụng phân hữu cơ tơi, sử dụng phân hoai mục.
Hàng tuần chào cờ, bên cạnh biểu dơng những lớp, những học sinh có thành tích
giữ gìn vệ sinh trờng lớp sạch sẽ, ý thức bảo vệ cây, bảo vệ môi trờng tốt, còn có hình
thức phê bình các cá nhân, các lớp cha thực hiện tốt. Vận động phụ huynh học sinh tặng
cây cảnh cho nhà trờng; vận động chi đội, chi đoàn phát động phong trào thi đua tạo
quang cảnh môi trờng trong nhà trờng.
Nhà trờng tạo bể nớc vệ sinh cho học sinh trong quá trình vệ sinh trờng lớp, có
thùng đựng rác, có hố đổ rác cho học sinh.
+ Khu lớp học:
Mỗi lớp có một chậu cảnh để tạo không gian xanh trong mỗi lớp và cũng tạo ý
thức bảo quản cho học sinh; mỗi lớp có một bồn hoa trớc cửa, trong mỗi lớp đều thực
hiện tốt công tác vệ sinh chung có quy ớc rõ ràng.
Mỗi lớp đều có ý thức giáo dục học sinh trong vệ sinh hàng ngày đổ rác thải đúng
nơi quy định.
+ Tác động của cây xanh
Tạo đợc môi trờng xanh- sạch- đẹp.Tạo đợc không khí thoáng mát, có bóng râm,
cản bụi do tác dụng của xe cơ giới, tạo lợng ô xy cho con ngời
5

Generate time = 0.16182613372803 s. Memory usage = 1.94 MB