Nỗi thương mình

Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh
Trung Tâm GDTX Tân Bình
Bài dạy
Đọc văn:
NỖI TH NG MÌNH ƯƠ
(Trích “Truyện Kiều - Nguyễn Du ”)
GV thực hiện:Phạm Thị Thúy Nhài
TIẾT 86 : ĐỌC VĂN
( Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình mình lại thương mình xót xa…
I. Giới thiệu chung
- Hoàn cảnh: Sau khi Kiều phải
tiếp khách ở lầu xanh của Tú
Bà.
- Vị trí: Câu 1229 đến câu 1248.
- Bố cục: 2 đoạn
- 4 Câu đầu.
- 16 câu còn lại.
II. Đọc - Hiểu
1. Cảnh sống ở lầu xanh:
“Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.
Dập dìu lá gió cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.”
- Ẩn dụ, ước lệ, điển tích, điển cố:
Bướm lả ong lơi, lá gió cành
chim, Tống Ngọc, Tràng Khanh.
=> Cảnh sống thực đầy ê chề, tủi
nhục.
“Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.
Dập dìu lá gió cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.”
Câu hỏi thảo luận:
- Nhận xét chung về lời kể, ngôi
kể, nhòp thơ và tác dụng của các
yếu tố đó?
- Nhận xét về hiệu quả của các
điệp từ, các câu hỏi, các câu
cảm thán?
- Tâm trạng, nỗi niềm của Thuý
Kiều?
2) Tâm trạng và thái độ của Kiều
“Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình mình lại thương mình xót xa.”

Generate time = 0.049538135528564 s. Memory usage = 1.92 MB