bai 3 : gioi thieu ve may tinhBÀI 03
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TIN HỌC
+ Các em cho biết trong máy tính có các thiết
bò nào ?

HEÄ THOÁNG TIN HOÏC

BÀI 03
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TIN HỌC
 Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lý,
xuất, truyền và lưu trữ thông tin.

Hệ thống tin học gồm 3 thành phần:
- Phần cứng
- Phần mềm
- Sự quản lý và điều khiển của con người.

2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MỘT MÁY TÍNH
Theo các em chiếc máy tính này bao gồm các
bộ phận nào ?
Theo các em thì thiết bò nào trong máy tính sẽ
lưu trữ thông tin ?

2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MỘT MÁY TÍNH
Bộ nhớ ngoài
Thiết bò
vào
Thiết bò
ra
Bộ điều khiển
Bộ xử lí trung tâm
Bộ nhớ trong
Bộ số học/logic

Generate time = 0.063683032989502 s. Memory usage = 1.92 MB