Giao an dao duc lop 5

Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu vị thế của học sinh lớp 5 so với lớp trớc
- Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5, có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học
sinh lớp 5
II. Đồ dùng:
- Các bài hát về chủ đề Trờng em
III. Hoạt động dạy học:
1- Bài cũ:
2- Bài mới:
a) Giới thiệu bài
- Học sinh hát tập thể bài ''Em yêu trờng em''
b) Bài mới:
HĐ1: Quan sát tranh và thảo luận cả lớp câu hỏi:
- Tranh vẽ gì?
- Em nghĩ gì khi xem tranh ảnh trên?
- Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh
khối lớp khác?
- Theo em cần phải làm gì để xứng đáng là
học sinh lớp 5?
* Giáo viên kết luận.
HĐ2: Bài tập 1
Lớp nhận xét, giáo viên kết luận
HĐ3: Liên hệ bản thân
- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập
HĐ4: Thi hát, đọc thơ về chủ đề Trờng em
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập, đọc nội
dung bài tập
- Học sinh thảo luận nhóm đôi nêu
kết quả thảo luận.
- Học sinh tự liên hệ, đối chiếu với việc
làm của bản thân. Học sinh khác nhận
xét
- Học sinh làm bài tập 3 sau đó trình
bày. Giáo viên nhận xét
- Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa
3- Củng cố dặn dò: - Học sinh su tầm truyện kể về học sinh lớp 5 gơng mẫu
- Tích cực học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5
************************************
Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
Nh tiết 1
II. Đồ dùng:
Truyện về tấm gơng học sinh lớp 5 gơng mẫu; giấy, bút vẽ
III. Hoạt động dạy học
1- Kiểm tra bài cũ
2- Bài mới:
HĐ1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Kể chuyện về các tấm gơng học
sinh lớp 5 gơng mẫu
- Giáo viên kết luận
HĐ3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu
tranh vẽ về chủ đề Trờng em
- Giáo viên nhận xét, kết luận
- Học sinh thảo luận nhóm đôi về kế hoạch
cá nhân của mình. Nhóm trao đổi, góp ý
- Học sinh trình bày trớc lớp. Lớp trao đổi,
nhận xét
- Học sinh kể chuyện đã su tầm về các học
sinh lớp 5 gơng mẫu (trong lớp, trờng hoặc
qua báo, đài,..)
- Lớp thảo luận về những điều học tập đợc
từ các tấm gơng đó
- Học sinh giới thiệu tranh vẽ của mình với
cả lớp
- Học sinh múa, hát, đọc thơ về chủ đề Tr-
ờng em
3- Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau
********************************************************
Đạo đức
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Học sinh biết:
- Mỗi ngời phải có trách nhiệm về việc làm của mình
- Bớc đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình
- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho
ngời khác
II. Đồ dùng:
Thẻ màu
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới
HĐ1: Tìm hiểu truyện Chuyện của bạn Đức
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên chia nhóm học sinh, nêu yêu cầu bài
tập
- Giáo viên kết luận
HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 2)
- Giáo viên lần lợt nêu từng ý kiến, học sinh bày
tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ớc
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do tán
thành hoặc phản đối
- Giáo viên kết luận
- 1, 2 học sinh đọc to truyện, lớp đọc
thầm và thảo luận 3 câu hỏi sách giáo
khoa
- Học sinh trình bày ý kiến, giáo viên kết
luận
- Học sinh nêu ghi nhớ
- Học sinh thảo luận nhóm --> Đại diện
trình bày kết quả thảo luận
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau
************************************
Đạo đức
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
Nh tiết 1
II. Đồ dùng :
Một vài mẩu chuyện về những ngời có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi
và sửa lỗi
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ
B. Bài mới :
HĐ1: Xử lí tình huống (Bài tập 3)
- Giáo viên chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ
cho mỗi nhóm xử lí 1 tình huống
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Tự liên hệ bản thân
- Giáo viên gợi ý để học sinh nhớ lại việc làm
chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu
trách nhiệm:
+ Chuyện xảy ra nh thế nào và lúc đó em đã làm
gì?
+ Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào?
- Giáo viên kết luận :
* Học sinh nêu ghi nhớ
- Học sinh thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày, lớp trao đổi,
bổ sung
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh trao đổi nhóm đôi
- 1 số học sinh trình bày trớc lớp, giáo
viên hớng dẫn học sinh rút bài học sau
câu chuyện
C. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học
********************************************************
Đạo đức
Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Học sinh biết:
- Trong cuộc sống, con ngời thờng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhng nếu có
ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những ngời tin cậy, thì sẽ có thể vợt qua đ-
ợc khó khăn để vơn lên trong cuộc sống
- Xác định đợc những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vợt khó khăn của
bản thân
- Cảm phục những tấm gơng có ý chí vợt lên khó khăn để trở thành những ngời có ích cho
gia đình, xã hội
II. Đồ dùng:
Thẻ màu xanh, đỏ
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài trớc
B. Bài mới
HĐ1:
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Xử lí tình huống
- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 1
tình huống
Nhóm 1
Nhóm 2
- Giáo viên kết luận
Học sinh tìm hiểu thông tin về tấm gơng
vợt khó của Trần Bảo Đông
- 1 học sinh đọc to, lớp đọc thầm, thảo
luận cả lớp theo câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo
khoa
- Học sinh nêu ý kiến, học sinh khác bổ
sung
- Học sinh thảo luận nhóm đôi, đại diện
phát biểu. Lớp nhận xét, bổ sung
HĐ3: Làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa
- Giáo viên nêu lần lợt từng trờng hợp
- Học sinh giơ thẻ thể hiện sự đánh giá của mình:
Thẻ đỏ có ý chí; Thẻ xanh không có ý chí
Bài 2 tiến hành tơng tự
- Giáo viên kết luận, khen học sinh đánh giá
5 dòng trang 23 từ dới lên
đúng
* Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa
HĐ4: Hoạt động tiếp nối
- Học sinh su tầm vài mẩu chuỵên nói về
gơng Có chí thì nên ở trờng, lớp, địa ph-
ơng, qua sách báo,
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài tập 3, 4
***********************************
Đạo đức
Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
Nh tiết 1
II. Đồ dùng:
Một số mẩu chuyện về gơng học sinh vợt khó
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu lại ghi nhớ
B. Bài mới
HĐ1: Làm bài tập 3
- Giáo viên chia lớp thành nhóm 4, học sinh kể
cho nhau nghe nhữngtấm gơng đã su tầm đợc,
thảo luận về tấm gơng đó
* Giáo viên gợi ý học sinh phát hiện những bạn
có khó khăn ngay trong lớp mình để có kế hoạch
giúp đỡ
HĐ2: Tự liên hệ bài 4
- Giáo viên kết luận
- Học sinh nêu yêu cầu, nội dung bài tập
- Đại diện nhóm thi kể
- Học sinh nhận xét
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập , làm
việc cá nhân, viết ra nháp phân tích khó
khăn của bản thân theo mẫu sách giáo
khoa
- Học sinh trao đổi khó khăn của mình
trong nhóm
- Mỗi nhóm chọn 2 học sinh trình bày
trớc lớp
- Lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau
********************************************************
Đạo đức
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Học sinh biết:
- Trách nhiệm của mỗi ngời đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ
- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng
họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng
- Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
II. Đồ dùng:
sách giáo khoa
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ
- Nêu 1 số biểu hiện của ý chí vợt khó trong học tập
B. Bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên kết luận
HĐ3: Tự liên hệ Học sinh làm việc cá
nhân
- Yêu cầu học sinh nêu những việc làm thể
hiện lòng biết ơn tổ tiên
- Trong những việc đó, việc nào làm đợc, v
iệc nào cha làm đợc?
- Giáo viên kết luận --> Nhắc nhở học sinh
cùng thực hiện
* Học sinh nêu ghi nhớ sách giáo khoa
- 1 học sinh đọc truyện, lớp đọc thầm và
thảo luận 3 câu hỏi sách giáo khoa
- Học sinh trình bày, lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập, làm việc cá
nhân
- Trao đổi nhóm đôi
- 2 học sinh trình bày ý kiến về từng việc
làm và giải thích lí do. Lớp nhận xét, bổ
sung
- Học sinh trình bày trớc lớp
C. Củng cố dặn dò:
- Su tầm tranh ảnh, sách báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vơng, tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.
Đạo đức
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
Nh tiết 1
II. Đồ dùng:
Tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng
- Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện, nói về lòng biết ơn tổ tiên
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ
- Kể những việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên
B. Bài mới :
HĐ1: Tìm hiểu về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng
(Bài tập 4)
:
+ Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe các
thông tin trên?
+ Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng V-
ơng vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm thể
hiện điều gì?
- Giáo viên kết luận về ý nghĩa Ngày Giỗ Tổ
Hùng Vơng
HĐ2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ
- Giáo viên gọi 1 học sinh lên giới thiệu
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
mình và hỏi:
+ Em có tự hào về truyền thống đó không?
+ Em cần làm gì để xứng đáng với truyền
thống tốt đẹp đó?
- Giáo viên kết luận
HĐ3: Học sinh thi đọc ca dao, tục ngữ, thơ,
kể chuyện về chủ đề Biết ơn tổ tiên
- Lớp nghe, nhận xét
- Các nhóm học sinh lên giới thiệu tranh
ảnh, thông tin về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng
mà học sinh thu thập đợc
- Cả lớp thảo luận theo gợi ý
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
C. Củng cố dặn dò: Học sinh đọc lại ghi nhớ
********************************************************
Đạo đức
Bài 5: Tình bạn (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Học sinh biết:
- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền đợc tự do kết giao bạn bè
- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày
- Thân ái, đoàn kết với bạn bè
II. Đồ dùng:
Bài hát Lớp chúng ta kết đoàn
III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ bài trớc
B. Bài mới
HĐ1: Thảo luận cả lớp
+ Bài hát nói lên điều gì?
+ Lớp chúng ta có vui nh vậy không?
+ Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có bạn bè?
+ Trẻ em có quyền đợc tự do kết bạn không?
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Tìm hiểu truyện Đôi bạn
- Giáo viên đọc truyện, học sinh kể lại nội dung
truyện
- Giáo viên kết luận
HĐ3: Làm bài tập 2
- Giáo viên nêu từng tình huống
HĐ4:
- Giáo viên ghi nhanh ý kiến lên bảng,
- Học sinh hát đồng thanh bài Lớp
chúng ta kết đoàn và thảo luận:
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh thảo luận nhóm đôi các câu
hỏi sách giáo khoa
- Học sinh nêu cách giải quyết và giải
thích lí do
- Lớp nhận xét, bổ sung
Học sinh nêu 1 số biểu hiện của tình
bạn đẹp
lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh liên hệ bản thân
- Học sinh nhắc lại ghi nhớ
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau
Đạo đức
Bài 5: Tình bạn (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
Nh tiết 1
II. Đồ dùng:
ca dao, tục ngữ, bài hát, bài thơ nói về tình bạn
III. Hoạt động dạy học
HĐ1: Đóng vai (Bài tập 1)
- Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng
nhóm.
- Giáo viên kết luận
HĐ2: Tự liên hệ Giáo viên yêu cầu học sinh
tự liên hệ
HĐ3:
Học sinh thảo luận nhóm và đóng vai các
tình huống trong bài tập
- Lần lợt các nhóm lên trình bày
- Lớp thảo luận ( Học sinh ra câu hỏi ở
mỗi tình huống, học sinh khác trả lời)
- Học sinh làm việc cá nhân
- Học sinh trao đổi nhóm đôi
- Trao đổi trớc lớp
Học sinh hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao
tục ngữ về chủ đề Tình bạn
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau
********************************************************
Đạo đức
Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Học sinh biết:

Generate time = 0.066888809204102 s. Memory usage = 1.94 MB