chuyen de on tap hoa 8

Chất
1. Hãy chọn những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a, Động vật, cây cỏ , sông hồ là những .. Cái bút, bàn học, vở, máy
bay là những
b, Hạt gạo, củ khoai, quả chuối, quặng Apatit, khí quyển, đại dơng đợc gọi là
những ..; còn tinh bột, glucozơ, axit xitric, n ớc, xenlulozơ, chất
dẻo đợc gọi là .
2. a, Vì sao nói mỗi chất có những tính chất nhất định?
b, Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp? cho ví dụ? tính chất của chất tinh
khiết và hỗn hợp có khác nhau không?
c, Trong các chất dới đây, hãy xếp riêng một bên là chất tinh khiết, một bên
là hỗn hợp: xăng, nitơ, muối ăn, không khí, nớc ao, hơi nớc, đờng, sữa. Hãy giải
thích?
3. Trong đoạn văn viết sau, em hãy chỉ ra các từ và cụm từ nào chỉ chất? chỉ
vật thể?
Hôm qua em theo mẹ đi chợ để mua hàng. Trong chợ có rất nhiều gian hàng,
có gian hàng bán dụng cụ gia đình nh : chảo nhôm, nồi xoong Inox, lọ thuỷ
tinh cắm hoa, bát đĩa sứ, đũa tre, đũa gỗ; quầy thực phẩm có thịt bò, giò chả;
các thứ hàng khô có bột ngọt, muối, miến, bánh đa và còn nhiều gian hàng
nữa.
4. a, Vì sao nói không khí và nớc chanh là những hỗn hợp ? có thể thay đổi độ
chua của nớc chanh bằng cách nào?
b, Những chất khác nhau có thể có nột số tính chất giống nhau đợc không?
Cho ví dụ.
c, Ngời ta trộn rất cẩn thận bột sắt với bột lu huỳnh rất mịn, thì thu đợc một
loại bột màu đen xám. có thể coi bột đó là hỗn hợp đợc không? Vì sao?
5. Trong các chất dới đây hãy xếp riêng một bên là chất, một bên là hỗn hợp:
Sữa đậu nành, xenlulozơ, sắt, nhôm, axit, nớc biển, nớc cất.
6. Trong góc học tập của em có bàn học, bảng, ghế, sách, vở, bút chì, bút bi,
mực, phấn, compa, thớc kẻ. Những đồ vật trên có thể làm từ những chất gì?
Kể vài ví dụ.
7. a, Có một can nhựa đựng dầu hoả nhng bị lẫn cả nớc vào. Theo em làm thế
nào để có thể lấy đợc dầu hoả?
b, hãy chọn những phơng pháp em cho là thích hợp nhất để thu đợc
muối ăn từ nớc muối:
a, Chng cất b,Bay hơi c,Lọc
8. a,Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một trong những chất sau: bột
sắt,bột than, bột lu huỳnh. Hãy dựa vào tính chất vật lí đặc trng của mỗi
chất để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ
b,Trộn lẫn ba chất trên với nhau, làm thế nào để tách riêng bột sắt ra khỏi
hợp?
9. a, Có một hỗn hộp gồm 2 khí là khí oxi và khí cacbonic (CO
2
) bằng cách
nào có thể tách đợc khí oxi?
b, Để tách chất có những phơng pháp phổ biến sau: bay hơi, chng cất, lọc.
Hãy chọn phơng pháp phù hợp để :
(1) Tách bụi có trong không khí.
(2) Tách rợu nguyên chất từ rợu loãng.
(3) Tách nớc cất từ nớc thờng.
10. Trong sản xuất nông nghiệp cần nhiều phân đạm, phân đạm đợc điều chế từ
Nitơ của không khí. Trong không khí có 2 thành phần là Nitơ (N
2
) và Oxi
(O
2
). Nitơ lỏng sôi ở 196
o
C, còn Oxi lỏng sôi ở 183
o
C. Làm thế nào để
tách đợc Nitơ ra khỏi không khí?
Nguyên tử
11.a, Nguyên tử là gì?
b, So sánh đờng kính, khối lợng và tính chất hoá học của các nguyên tử
cùng một nguyên tố và các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau?
12.a, Hãy so sánh xem nguyên tử lu huỳnh nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so
với nguyên tử Oxi, nguyên tử Hidro vầ nguyên tử cacbon.
b, Nguyên tử khối là gì? Tại sao phải đa ra khái niệm nguyên tử khối?
c, Nguyên tử H có nguyên tử khối 1 đvc
Nguyên tử Na có nguyên tử khối 23 đvc, số hạt p = 11
Nguyên tử O có nguyên tử khối 16 đvc, số hạt p = 8
Nguyên tử H có nguyên tử khối 1 đvc

Generate time = 0.086130857467651 s. Memory usage = 1.93 MB