Bài 9 VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

Tiết 13
Bài 9:VƯƠNG QUỐC LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
Ngày soạn 12/10/2008
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1) Về kiến thức. Học sinh nắm được
- Lào và Campuchia là hai láng giềng gần gũi với Việt nam.
- Những nét chính về sự phát triển của hai nước.
- Cả hai nước đều chịu ảnh hưởng của Văn hoá Ấn độ, nhưng văn hoá vẫn mang bản sắc
của dân tộc mình.
2) Về tư tưởng tình cảm.
Đoàn kết là truyền thống của ba nước từ xưa đến nay. Bồi dưỡng truyền thống đoàn kết của
ba nước Đông dương trong giai đoạn hiện nay.
3) Về kỹ năng.
- Nắm kỹ năng lập biểu đồ, bảng so sánh.
PHƯƠNG TIỆN TÀI LIỆU:
Bản đồ các nước Đông Nam Á. Tranh ảnh, phim các nước Đông Nam Á.
HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:
A - Ổn định tổ chức:
Ngày Lớp Sĩ số Vắng có phép Vắng không phép
Toán

Hoá
Sinh
K2
B - Kiểm tra bài cũ:14’
Hãy chỉ tên và chỉ vị trí các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
C - Giảng bài mới.
1) Vương quốc Cămpuchia.
7’
8’
Hoạt động 3:Giáo viên dùng bản đồ nêu
câu hỏi:
- Căn cứ vào bản đồ tự nhiên hãy nêu đặc
điểm tự nhiên, lịch sử Campuchia?
- Về lịch sử:
+ Thời cổ đại: Địa bàn sinh tụ đầu tiên
của người Campuchia trên cao nguyên
Cò rạt và mạn trung lưu sông Mê công.
Hoạt động 4: Hãy xác định các giai
đoạn phát triển và những thành tựu lớn
về văn hoá cuả Campuchia?
- Phần lớn đồng bằng đất phù sa màu
mỡ.nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
gió mùa, quanh năm ấm áp. Có biển
hồ, nhiều tôm cá , thuận lợi cho phát
triển nông nghiệp.
- Kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ
yếu. Sớm tiếp xúc với văn hoá Ấn độ.
Lịch sử:
• Thế kỷ VI vương quốc
Campuchia hình thành.(Chân
lạp, vương quốc người Khơ
me).
• Từ X - XII là cường quốc mạnh
trong khu vực đông Nam Á. Có
lãnh thổ rộng lớn.
• Từ cuối XIII suy yếu (tranh
chấp nội bộ, bị người Thái ở
phía Bắc tấn công…)bị Pháp
thôn tính vào 1893.
Văn hoá:
• Thế kỷ VII đã có chữ viết riêng
(chữ Khơme cổ) văn học dân
gian và văn học viết khá phát
triển.
• Kiến trúc gắn chặt với tôn giáo.
Nổi tiếng: Ăng co vat và Ăng co
Thom.
2) Vương quốc Lào:
8’
4’
Hoạt động 3:Giáo viên dùng bản đồ nêu
câu hỏi:
- Căn cứ vào bản đồ tự nhiên hãy nêu đặc
điểm tự nhiên, lịch sử Campuchia?
- Về lịch sử:
Hoạt động 4: Những thành tựu văn hoá
của nhân dân Lào?
Lịch sử:
• Tổ tiên Lào Thơng, với văn hoá
đồ đá từ lâu đời.
• Thế kỷ XIII nguời Lào Lùm
(gốc Thái).
• Năm 1353 lập nên nước
Lanxang.
• Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp
nương rẫy, săn bắn và thủ công
nghiệp.
• Thịnh vượng trong các thế kỷ
XV đến XVII.
Văn hoá:
• Chữ viết riêng (vận dụng CPC
và Mianma).
• Đạo Phật theo một dòng riêng.
Thát luổng là một công trình
kiến trúc Phật giáo vừa chịu ảnh
hưởng của Ấn độ vừa mang nét
riêng của Lào.
D -Củng cố -hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới: 4’
Lập bảng biểu các giai đoạn phát triển của Lào và Campuchia.
Chuẩn bị bài10

Generate time = 0.042465925216675 s. Memory usage = 1.93 MB