giao an âm nhạc 8

Giáo án Âm nhạc Lớp 8
Học kỳ II Năm học 2007-2008.
Tuần
Ngày soạn................................
Ngày dạy.................................
Giáo viên : Phạm Thị Hơng Giang
Trờng: THCS Hà Lan
Tiết 19: Nội dung: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân.
Nhạc : Mô - da
Phỏng dịch lời việt : Tô Hải.
***************************
I. Mục tiêu- Giúp HS:
* Hát đúng giai điệu bài hát Khát vọng mùa xuân, một giai điệu nổi tiếng và quen
thuộc, sáng tác của nhạc sĩ Mô- da.
* Biết trình bầy bài hát qua một vài cách hát tập thể nh hát hoà giọng, hát lĩnh xớng, hát
nối tiếp.
* Gợi lên những cảm xúc lạc quan, yêu đời và những ớc mơ dạt dào của tuổi trẻ trớc mùa
xuân và cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
Đàn, bảng phụ chép sẵn bài hát Khát vọng mùa xuân, bảng kẻ, thớc, phấn, bút viết
bảng.
III. Tiến trình dạy học.
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi lên bảng
GV giới thiệu
GV ghi bảng
GV hỏi
GV điều khiển
GV hớng dẫn
Nội dung 1-. Tìm hiểu bài hát:
Khát vọng mùa xuân
Giới thiệu về tác giả và bài hát:
Chúng ta dã làm quen với nhạc sĩ Mô - da
trong trơng trình âm nhạc lớp 6 và viết về
tài năng cũng nh đóng góp của ông cho nền
âm nhạc thế giới. Khi mới 5 6 tuổi, Mô -
da đã nổi Tong về tài sáng tác âm nhạc và
kĩ năng trình diễn Violon và Cla-vơ-xanh.
Giai đoạn này, ông sáng tác những ca khúc
thiếu nhi nh Biết nói gì với mẹ đây (bài
TĐN số 1 lớp 6), Dàng suối mùa xuân,
khá vọng mùa xuân và rất nhiều bài hát,
bản nhạc khác.
Nội dung 2- Dạy, học hát bài :
Khát vọng mùa xuân
- Bản nhạc này viết ở giọng gì? Tạ sao?
- Hãy tìm hiểu về bản nhạc và kể tên các kí
hiệu có trong bài?
Nghe băng hát mẫu hoặc GV tự trình bày.
Chia đoạn, chia câu: bài hát viết hình thức
một đoạn, gồm 3 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp.
HS ghi bài
HS nghe
HS ghi bài
HS trả lời
HS theo dõi
HS nhắc lại
GV đàn
GV hớng dẫn
GV hớng dẫn
GV yêu cầu
GV hớng dẫn
GV chỉ định
GV yêu cầu
GV thực hiện.
GV đièu khiển.
IV. Củng cố:
GV yêu cầu
Luyện thanh: 1 2 phút.
Tập hát từng câu:
(lu ý: bài hát viết nhịp 6/8, nhng lúc tập
nêm hát ở nhịp 3/8, dùng tiết tấu Waltz cho
dễ hát. Khi tập hoàn chỉnh, co thể quay lại
ở nhịp 6/8, sử dụng tiết tấu Slow Rock).
GV hát mẫu từng câu, đàn giai điệu rồi bắt
nhịp (Tập ở nhịp 3/8, khi bắt nhịp, GV đếm
1-2) để HS hát hoà với tiếng đàn.
Tập tơng tự với các câu tiếp theo.
Tập xong hai câu, hát mỗi câu với nhau.
Cần ly ý nốt nhạc cuối câu 1 ngân và nghi
tới năm phách.
GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu
HS hát cùng với đàn.
GV chỉ địng 1-2 HS hát lại hai câu này.
Tiến hành dạy hai câu còn lại theo cách t-
ơng tự.
Hát đầy đủ cả bài:
GV hát toàn bộ lời một để HS cảm nhận đ-
ợc nốt ngân dài ở cuối các câu hát.
HS hát lời một, GV điều chỉnh những chỗ
cần thiét cho các em hát đúng hơn và tốt
hơn.
Cho một nửa hát khẽ lời một bằng âm la,
đồng thời nửa còn lại hát lời 2. Sau đó đổi
lại cách trình bầy. HS hát kết hợp vỗ tay
theo phách của nhịp 6/8, nhịp bài hát.
Nhắc lại nội dung bài hát, cho cả lớp trình
bầy lại toàn bài hát một lần, kết hợp vỗ tay
theo phách của nhịp bài hát.
HS luyện thanh
HS tập hát
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS hát hai câu
HS thực hiện
HS ghi nhớ
HS thực hiện và
nắm chắc nhip.
HS thực hiện
V. Dặn dò giao bài tập :
Về nhà các em học thuộc bài hát, thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài hát. Trả lời câu
hỏi và làm bài tập ở cuối tiết học. Đọc và tham khảo trớc bài học của tiết học sau.
Tuần
Ngày soạn................................
Ngày dạy.................................
Giáo viên : Phạm Thị Hơng Giang
Trờng: THCS Hà Lan
Tiết 20: Nội dung: * Ôn tập bài hát Khát vọng mùa xuân
* Nhạc lí: Nhịp 6/8
* Tập đọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi
*****************************************
I. Mục tiêu- Giúp HS:
Ôn tập để hát thuần thục bài Khát vọng mùa xuân. Tiếp tục trình bầy cách hát
đối đáp và đơn ca.
Có những hiểu biết về nhịp 6/8
Đọc nhạc và hát lời trôi chảy đoạn trích bài Làng tôi
II. Chuẩn bị :
Đàn, bảng phụ có chép sẵn bài TĐN số 5, bảng kẻ, thớc , phấn, bút viết bảng.
III. Tiến trình dạy học
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi bảng
GV thực hiệnvà
dớng dẫn.
GV yêu cầu.
GV kiểm tra
GV ghi bảng
GV hỏi?
GV yêu cầu
GV thuyết trình.
GV ghi bảng
GV thuyết trình
Nội dung 1- Ôn tập bài hát
Khát vọng mùa xuân
Đệm đàn để HS hát lại cả 2 lời, GV hớng dẫn
các em điều chỉnh những chỗ còn sai.
Cung cấp cho HS lời thứ 3 của bài hát và yêu
cầu HS tự học.
Mỗi tổ trình bầy một lời trong bài hát.
Kiểm tra cá nhân thực hiện bài hát, nhận xét
cho điểm học bài cũ.
Nội dung 2- Nhạc lí: Nhịp 6/8.
Số chỉ nhịp cho biết điều gì?( Cho biết mỗi ô
nhịp có mấy phách Số ở trên, và giá trị mỗi
phách là bao nhiêu lấy giá trị nốt tròn chia
cho số bên dới).
Số chỉ nhịp 2/4 cho biết điều gì?
Số chỉ nhịp 3/4 cho biết điều gì?
Số chỉ nhịp 4/4 cho biết điều gì?
Số chỉ nhịp 3/8 cho biết điều gì?
Từ những khái niệm trên cho biết: Số chỉ nhịp
6/8 cho biết điều gì?
Tìm những bản nhạc trong SGK viết ở nhịp
6/8.( Một mùa xuân nho nhỏ; Khát vọng mùa
xuân; Làng tôi).
Những bản nhạc viết ở nhịp 6/8 thờng có tính
chất nhịp nhàng, uyển chuyển, giai điệu
duyên dáng, trữ tình.
Nội dung 3- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
(Trích) Làng tôi
Lớp 6 các em đã biết về nhạc sĩ Văn Cao và
HS ghi bài
HS theo dõi
HS trình bầy
HS lên bảng kt.
HS ghi bài
HS trả lời
HS rút ra khái
niệm nhịp 6/8 và
tìm vd, ghi vở
HS theo dõi và
ghi bài.
HS ghi đề mục.
HS theo dõi.
GV thực hiện
GV điều khiển.
GV yêu cầu và
hớng dẫn.
GV hớng dẫn.
GV đệm đàn.
GV yêu cầu.
IV.Củng cố:
GV yêu cầu
bài hát Làng tôi. Bài TĐN số 5 là đoạn trích
trong bài hát đó.
Bài hát có 2 câu, dạy đọc nhạc và ghép lời
theo lối móc xích.
Tập đọc gam Cdnr: GV viết gam lên bảng và
yêu cầu một HS đọc cac độ. Tiếp theo, cả lớp
đọc cac độ gam Cdnr.
Tập đọc cao độ một nốt bất kì, GV chỉ vào
từng nốt trên gam, yêu cầu HS đọc cac độ.
Nốt nào đọc sai, GV đọc lại để các em sửa
cho đúng.
GV chỉ trên gam, các nốt của câu 1 để HS tập
đọc cac độ.
GV đàn giai điệu câu 1, HS đọc hoà theo.
Nửa lớp đọc nhạc câu 1, nửa lớp ghép lời
GV đàn giai điệu câu 2, HS đọc hoà theo.
Nửa lớp đọc nhạc câu 2, nửa lớp ghép lời.
Nửa lớp đọc nhạc cả bài, nửa lớp còn lại ghép
lời. Sau đó đổi lại.
Cả lớp cùng đọc nhạc và ghép lời kết hợp vỗ
tay theo phách của nhịp 6/8( nh nhịp 3/4).
Nhịp của bài hát.
Nhắc lại nội dung bài học, Nêu khái niệm
nhịp 6/8 và lấy ví dụ. Cả lớp đọc lại bài TĐN
số5 một lần kết hợp vỗ tay theo phách của
nhịp 6/8, nhịp bài hát.
HS tập đọc nhạc.
HS tập đọc gam.
HS đọc cao độ
HS đọc từng
câu.
HS thực hiện.
HS thực hiện.
V. Dặn dò giao bài tập :
Về nhà các em học thuộc bài hát, thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài hát. Học thuộc
khái niệm nhịp 6/8. Chép bài TĐN số 5 vào vở chép nhạc, đọc nhạc và hát thuộc phần lời.
Trả lời câu hỏi và làm bài tập ở cuối tiết học. Đọc và tham khảo trớc bài học của tiết học
sau.
Tuần
Ngày soạn................................
Ngày dạy.................................
Giáo viên: Phạm Thị Hơng Giang.
Trờng: THCS Hà Lan
Tiết 21: Nội dung: * Ôn tập bài hát Khát vọng mùa xuân
* Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 5
* Âm nhạc thởng thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài
hát Biết ơn Võ thị Sáu.
****************************************************
I. Mục tiêu.
- Ôn tập cho HS để hát bài Khát vọng mùa xuânvà đọc nhạc, hát lời bài Làng tôi đợc
thuần thục hơn.
- Giúp HS hiểu thêm về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, một ngời có nhiều đóng góp cho nền
âm nhạc Việt nam và bài hát Biết ơn Võ thị Sáu của ông.
II. Chuẩn bị.
Đàn, một số hình ảnh về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn nếu có đểt giới thiệu cho HS, bảng
kẻ, thớc , phấn, bút viết bảng.
III. Tiến trình dậy học
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi bảng.
GV điều khiển.
GV kiểm tra.
GV ghi bảng.
GV chỉ định.
GV hớng dẫn.
GVthực hiện.
GVyêu cầu.
GV kiểm tra.
GV ghi bảng.
GV yêu cầu.
GV thực hiện.
Nội dung 1- Ôn tập bài hát
Khát vọng mùa xuân.
Nhạc : Mô- Da
Phỏng dịch lời việt : Tô Hải.
Đệm đàn để HS hát lại cả bài, GV HD các
em điều chỉnh những chỗ cần thiết.
HS tự lựa chọn nhóm( 2-4em), tập luyện và
lên kiểm tra.
Nội dung 2- Ôn tập
Tập đọc nhạc: TĐN Số 5( Làng tôi).
Một vài HS trình bày lại bài TĐN số 5.
HS điều chỉnh lại những chỗ cần thiết.
Đàn và đọc nhạc, hát lời lại để HS nghe, tự
so sánh và tự điều chỉnh.
Tất cả HS cùng đọc nhạc, hát lời bài Làng
tôi.
Kiểm tra một số HS trình bày bài TĐN số
5( Làng tôi).
Nội dung 3- Âm nhạc thờng thức :
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài
hát Biết ơn Võ thị Sáu.
Giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn:
Minh hoạ một số bài hát để thấy đợc tính
chất phóng khoáng, tơi trẻ và chất trữ tình
trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức
Toàn: Quê em, Hà Nội- trái tim hồng,
Chiều trên bến cảng, Em yêu hoà bình.
HS ghi bài.
HS thực hiện.
HS trình bày.
HS ghi bài.
HS thực hiện.
HS tự điều chỉnh.
HS trình bày.
HS lên bảng KT.
HS ghi bài.
HS đọc trang 44.
HS theo dõi và cảm
nhận.
GV thuyết trình.
GV điều khiển.
GV thực hịên.
Giới thiệu bài hát Biết ơi Võ Thi Sáu: Chị
Võ Thi Sáu sinh năm 1936 và hi sinh ngày
23. 1. 1952 trong cuộc kháng chiến chống
Pháp. Năm 1958, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn
sáng tác bài Biết ơn Võ Thi Sáu. Cho đến
nay, đây vẫn là một trong những bài hát hay
nhất và cảm động nhất viết về những ngời
chiến sĩ hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ
quốc.
GV mở băng hoặc tự trình bầy bài hát này.
GV trình bày bài hát lần nữa để HS nắm đ-
ợc giai điệu cũng nh nhẩm phần lời của bài
hát.
HS theo dõi và cảm
nhận.
HS lắng nghe.
HS có thể hát hoà
theo.
IV. Củng cố: Nhắc lại nội dung bài học, đọc lại bài TĐN số 5, tóm tắt hiểu biết của em về
nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thi Sáu.
V. Dặn dò:
Về nhà các em học thuộc bài hát, thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài hát. Đọc nhạc và
hát thuộc phần lời. Trả lời câu hỏi và làm bài tập ở cuối tiết học. Đọc và tham khảo trớc bài
học của tiết học sau.

Tuần
Ngày soạn................................
Ngày dạy.................................
Giáo viên: Phạm Thị Hơng Giang.
Trờng: THCS Hà Lan
Tiết 22: Nội dung Học hát bài Nổi trống lên các bạn ơi!
Nhạc và lời: Phạm Tuyên.
***************************************
I. Mục tiêu
* Hát đúng giai điệu bài hát Khát vọng mùa xuân, một giai điệu nổi tiếng và quen
thuộc, sáng tác của nhạc sĩ Mô- da.
* Biết trình bầy bài hát qua một vài cách hát tập thể nh hát hoà giọng, hát lĩnh xớng, hát
nối tiếp.
* Gợi lên những cảm xúc lạc quan, yêu đời và những ớc mơ dạt dào của tuổi trẻ trớc mùa
xuân và cuộc sống.
II. Chuẩn bị
Đàn, bảng phụ chép sẵn bài hátNổi trống lên các bạn ơi, bảng kẻ, thớc, phấn, bút viết
bảng.
III. Tiến trình dạy và học
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi bảng
GV hỏi
GV điều khiển
GV hớng dẫn
GV đàn
GV hớng dẫn
GV hớng dẫn
GV yêu cầu
GV hớng dẫn
GV chỉ định
Nội dung1 - Tìm hiểu bài(SGK)
Nội dung 2- Dạy, học hát bài :
Nổi trống lên các bạn ơi !
- Bản nhạc này viết ở giọng gì? Tạ sao?
- Hãy tìm hiểu về bản nhạc và kể tên các kí
hiệu có trong bài?
Nghe băng hát mẫu hoặc GV tự trình bày.
Chia đoạn, chia câu: bài hát viết hình thức
một đoạn, gồm 3 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp.
Luyện thanh: 1 2 phút.
Tập hát từng câu:
GV hát mẫu từng câu, đàn giai điệu rồi bắt
nhịp (Tập ở nhịp 2/4, khi bắt nhịp, GV đếm
2- 1) để HS hát hoà với tiếng đàn.
Tập tơng tự với các câu tiếp theo.
Tập xong hai câu, hát mỗi câu với nhau.
Cần ly ý nốt nhạc cuối câu 1 ngân và nghi
tới năm phách.
GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu
HS hát cùng với đàn.
GV chỉ địng 1-2 HS hát lại hai câu này.
Tiến hành dạy hai câu còn lại theo cách t-
ơng tự.
Hát đầy đủ cả bài:
GV hát toàn bộ lời một để HS cảm nhận đ-
ợc nốt ngân dài ở cuối các câu hát.
HS hát lời một, GV điều chỉnh những chỗ
cần thiét cho các em hát đúng hơn và tốt
HS ghi bài
HS trả lời
HS theo dõi
HS nhắc lại
HS luyện thanh
HS tập hát
HS thực hiện
HS thực hiện
HS trình bày
HS hát hai câu
HS thực hiện
HS ghi nhớ
GV yêu cầu
GV thực hiện.
.
hơn.
Cho một nửa hát khẽ lời một bằng âm la,
đồng thời nửa còn lại hát lời 2. Sau đó đổi
lại cách trình bầy. HS hát kết hợp vỗ tay
theo phách của nhịp 2/4, nhịp bài hát.
HS thực hiện và
nắm chắc nhip.
IV củng cố.
Nhắc lại nội dung bài hát, cho cả lớp trình bầy lại toàn bài hát một lần, kết hợp vỗ tay theo
phách của nhịp bài hát.
V. Dặn dò
Về nhà các em học thuộc bài hát, thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài hát. Trả lời câu
hỏi và làm bài tập ở cuối tiết học. Đọc và tham khảo trớc bài học của tiết học sau.

Tuần
Ngày soạn................................
Ngày dạy.................................
Giáo viên: Phạm Thị Hơng Giang.
Trờng: THCS Hà Lan
Tiết 23: Nội dung Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!
Nhạc và lời: Phạm Tuyên.
Tập đọc nhạc : TĐN số 6: Chỉ có một trên đời
( Trích)
Nhạc: Trơng Quang Lục.
Lời : Dựa theo ý thơ Liên Xô.
*********************************************
I. Mục têu
HS hát bài hát ở mức độ hoàn chỉnh, với lối hát hoà giọng lĩnh xớng.
HS đọc nhạc và hát lời đúng giai điệu, cao độ của bài TĐN số 6( Chỉ có một trên đời)
II. Chẩn bị
Đàn, bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 6, bảng kẻ, thớc phấn.
III. Tiến trình dạy và học.
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi bảng
GV thực hiệnvà d-
ớng dẫn.
GV yêu cầu.
GV kiểm tra
GV ghi lên bảng
GV thực hiện
GV điều khiển.
GV yêu cầu và hớng
dẫn.
GV hớng dẫn.
GV đệm đàn.
Nội dung 1- Ôn tập bài hát
Nổi trống lên các bạn ơi!
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Đệm đàn để HS hát lại cả 2 lời, GV hớng
dẫn các em điều chỉnh những chỗ còn
sai.
Cung cấp cho HS lời thứ 3 của bài hát và
yêu cầu HS tự học.
Mỗi tổ trình bầy một lời trong bài hát.
Kiểm tra cá nhân thực hiện bài hát, nhận
xét cho điểm học bài cũ.
Nội dung 2- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
(Trích) Chỉ có một trên đời!
Bài hát có 2 câu, dạy đọc nhạc và ghép
lời theo lối móc xích.
Tập đọc gam Cdnr: GV viết gam lên
bảng và yêu cầu một HS đọc cac độ.
Tiếp theo, cả lớp đọc cac độ gam Cdnr.
Tập đọc cao độ một nốt bất kì, GV chỉ
vào từng nốt trên gam, yêu cầu HS đọc
cac độ. Nốt nào đọc sai, GV đọc lại để
các em sửa cho đúng.
GV chỉ trên gam, các nốt của câu 1 để
HS tập đọc cac độ.
GV đàn giai điệu câu 1, HS đọc hoà
theo.
Nửa lớp đọc nhạc câu 1, nửa lớp ghép lời
GV đàn giai điệu câu 2, HS đọc hoà
theo.
HS ghi bài
HS theo dõi
HS trình bầy
HS lên bảng kt.
HS ghi bài
HS tập đọc nhạc.
HS tập đọc gam.
HS đọc cao độ
HS đọc từng câu.
HS thực hiện.
GV yêu cầu.
Nửa lớp đọc nhạc câu 2, nửa lớp ghép
lời.
Nửa lớp đọc nhạc cả bài, nửa lớp còn lại
ghép lời. Sau đó đổi lại.
Cả lớp cùng đọc nhạc và ghép lời kết hợp
vỗ tay theo phách của nhịp 6/8( nh nhịp
3/4). Nhịp của bài hát.
Nhắc lại nội dung bài học, Nêu khái
niệm nhịp 6/8 và lấy ví dụ. Cả lớp đọc lại
bài TĐN số5 một lần kết hợp vỗ tay theo
phách của nhịp 6/8, nhịp bài hát.
HS thực hiện
IV. Củng cố.
Nhắc lại nội dung bài học. Cả lớp đọc lại bài TĐN số6 một lần kết hợp vỗ tay theo phách
của nhịp 6/8, nhịp bài hát.
V. Dặn dò.
Về nhà các em học thuộc bài hát, thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài hát. Chép bài
TĐN số 6 vào vở chép nhạc, đọc nhạc và hát thuộc phần lời. Trả lời câu hỏi và làm bài tập ở
cuối tiết học. Đọc và tham khảo trớc bài học của tiết học sau.

Tuần
Ngày soạn................................

Generate time = 0.11794805526733 s. Memory usage = 1.94 MB