Đề kiểm tra Lịch sử 8 Kì II

Trờng THCS Lê Thanh
Thứ ..ngày .tháng 5 năm 2007
Họ và tên :
Bài kiểm tra học kì ii
Lớp 8
Môn : Lịch sử - lớp 8
Thời gian làm bài : 45 phút
Điểm Lời phê của thầy cô giáo
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam là gì ? (1 điểm)
A. Chủ nghĩa t bản phát triển mạnh cần thị trờng, nguyên liệu, nhân công.
B. Tài nguyên phong phú, chế độ phong kiến suy yếu.
C. Triều Nguyễn ngăn cản đạo Gia Tô.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa có bớc phát triển cao nhất trong phong trào Cần V-
ơng là cuộc khởi nghĩa nào ? (1 điểm)
A. Khởi nghĩa Ba Đình
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy
C. Khởi nghĩa Hơng Khê
D. Khởi nghĩa Sông Đà
Câu 3. Điền thời gian ở cột bên trái sao cho phù hợp với sự kiện ở cột bên
phải trong bảng sau. (2 điểm)
Thời gian Sự kiện
Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lợc Việt Nam
Hiệp ớc Nhâm Tuất
Chiến thắng Cầu Giấy lần 1
Chiến thắng Cầu Giấy lần 2
Hiệp ớc Giáp Tuất
Khởi nghĩa Ba Đình
Khởi nghĩa Bãi Sậy
Khởi nghĩa Hơng Khê
Phong trào Đông Du
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đờng cứu nớc
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đờng cứu nớc ? (2,5
điểm).............................................................................................
............................................Câu 2. Hãy so sánh phong trào Cần Vơng với khởi nghĩa Yên Thế, rút ra
điểm giống và khác nhau. (3,5 điểm).............................................................................................
............................................

Generate time = 0.081588983535767 s. Memory usage = 1.93 MB