giao an the duc lop 10

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số : 01
Tiết PPCT : 01
Ngày soạn : 09/08/2008
NỘI DUNG
Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10
Thể dục nhòp điệu : Học động tác 1,2,3 (Nam Nữ Chung )
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chu ẩ n Bò
1. Nhận lớp
2. Khởi động chung
3. Khởi động chuyên môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân, tại chổ thực hiệ khỡi động các khớp xoay cổ
tay kết hợp xoay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai,khớp cổ, khớp hông, khớp
gối.thực hiện các động tác ép ngang, dọc
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1. Mục tiêu chương trình thể dục
lớp 10
a. Mục tiêu
b. Nội dung

2.Thể dục nhòp điệu :
Nam ,Nữ chung
a. Giậm chân tại chỗ
b.Tay chân kết hợp di chuyển
c. Tay ngực di chuyển sang ngang
- Nắm được một số kiến thức,kó năng cơ bản về TDTT để rèn luyện sức
khoẻ nâng cao thể lực
- Sự thăng tiến về thể lực ,đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Đạt tiêu
chuẩn RLTT theo lứa tuổi
- Tiếp tục rèn luyện thói quen tập luyện TDTT thường xuyên, giữ gìn vệ
sinh, tác phong nhanh nhẹn, nếp sống lành mạnh, kỷ luật tinh thần tập thể
và phòng tránh các tệ nạn xã hội
- Góp phần phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và
hướng nghiệp cho những học sinh có nguyện vọng vào các trường TDTT
- Biết vận dụng những kiến thức ,kó năng đã học vào thực tiễn đời sống .
Nội dụng chương trình các môn học :
STT Môn học STT Môn học
1 Lý thuyết chung 6 Đá cầu
2 Thể dục nhòp điệu 7 Cầu lông
3 Chạy ngắn 8 TTTC: Bóng chuyền
4 Chạy bền 9 Rèn luyện thân thể
5 Nhảy cao
-TTCB : Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng
-Yêu Cầu : Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải riêng nhòp 8 lần
cuối về TTCB ,hai tay gập trên vai
-TTCB :Như tư thế kết thúc động tác 1.
-Yêu Cầu : 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi
động tác thực hiện cách nhòp nhàng
-TTCB : Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên .
-Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân
cùng lúc với hai tay đưa lên cao .
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3.Giáo viên cho bài tập về nhà
- Sau khi thực hiện xong học sinh tự thả lỏng
- Thực hiện bài thể dục nhòp điệu
- Giáo viên nhận xét buổi học về nhà các em thực hiện thuộc 3 bài thể
dục nhòp điệu
- Giáo viên nêu những sai lầm thường mắc của học sinh
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
- Nắm nội dung chương trình môn học có kế hoạch rèn luyện đánh giá khoa học
- Nắm vững kó thuật và thuộc được động tác 1-3 cách đúng nhất
- Đòa Điểm - Phương Tiện: Sân trường , 4 lá cờ nhỏ ,còi
Giáo án số: 01
Tiết PPCT: 01
Tuần: 01
Ngày dạy: 11/08/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
8’
2 lần
8nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
32’
10’
17’
5’
2 lần
8nhòp
4 lần
8nhòp
1lần
1.Mục tiêu chương trình thể dục lớp 10
* Phương pháp: giáo viên diễn giải, giới thiệu
* Biện pháp: lớp ngồi 4 hàng ngang trật tự quan sát, lắng nghe, ghi nhớ về nội dung chương
trình học môn TDTT lớp 10
     
     
     
     

2. Bài thể dục Nam và Nữ:
* Phương pháp:
- Giáo viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh một lần sau đó tổ chức cho
học sinh tập luyện
- Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên
* Biện pháp:
+ Tập luyện theo nhóm nam –nữ
+Thực hiện chậm từng động tác
+Tập động tác nhanh dần
+ Tập phối hợp 3 động tác với nhòp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho
học sinh
Đội hình tập luyện

           
           
Nam Nữ
3. Chạy bền trên sân vận động:
* Phương pháp: giáo viên cho học sinh chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) Nam 1200m
vòng sân. Nữ 800m
* Biện pháp:
+ Mỗi nhóm chạy 5 em
+ xuất phát khi nghe hiệu lệnh của giáo viên
5’
- Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện lại toàn bộ lại kỹ thuật động tác nhận xét những sai
lầm thường mắc và cách sữa chữa
- Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện các động tác đã học
Giáo Viên - Học Sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số: 02
Tiết PPCT: 02
Ngày soạn: 09/08/2008
NỘI DUNG
Thể dục nhòp điệu : Ôn động tác 1,2,3
Chạy ngắn : Bài tập chạy tăng tốc độ 60m
Chạy bền: Trên đòa hình tự nhiên

PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
3. Khỡi động chuyên môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân, tại chổ thực hiện khỡi động các khớp xoay cổ tay
kết hợp xoay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai,khớp cổ, khớp hông, khớp gối thực
hiện các động tác ép ngang,dọc
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1.Thể dục nhòp điệu :
Nam ,Nữ chung
a. Giậm chân tại chỗ
b.Tay chân kết hợp di
chuyển
c. Tay ngực di chuyển sang
ngang
2. Chạy ngắn
3. Chạy Bền
- TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng
-Thực hiện: Động tác thực hiện như hình vẻ 1
-Yêu Cầu: Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải riêng nhòp 8 lần cuối
về TTCB ,hai tay gập trên vai
-TTCB : Như tư thế kết thúc động tác 1.
- Động Tác : Như hình vẽ 2
-Yêu Cầu : 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi động
tác thực hiện cách nhòp nhàng
-TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏngtự nhiên .
- Động Tác: Như hình vẽ 3
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng
lúc với hai tay đưa lên cao .
Kó Thuật: Trong chạy bền người ta hay sữ dụng kó thuật xuất phát cao và
thường xuất phát trước đường vòng nên sau khi xuất phát nhanh chóng chạy
sát vào mép trong đường chạy. (Bên trái đường chạy) cần mau chóng đạt
được tốc độ chạy theo dự đònh và duy trì tốc độ đó – chuyển sang chạy giữa
quãng
-Yêu Cầu: Tăng tốc độ nhòp nhàng ,không cần tăng tới tốc độ tối đa ,đảm bảo
chạy đúng kó thuật ,phối hợp tốt tay ,chân và nhòp thở.Tốc độ được tăng dần
đến cuối cự ly nhờ tăng dần tần số và độ dài bước chạy
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3. Giáo viên cho bài tập về
nhà
- Sau khi thực hiện xong học sinh tự thả lỏng
- Thực hiện bài thể dục nhòp điệu
- Giáo viên nhận xét buổi học về nhà các em thực hiện thuộc 3 bài thể dục
nhòp điệu
- Giáo viên nêu những sai lầm thường mắc của học sinh
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
-Nắm vững kó thuật và thuộc được động tác 1-3 cách chính xác
- Ôn lại các kỹ thuật động tác đã học qua
-Phát triển sức bền và rèn luyện ý chí chống lại mệt mỏi
Đòa Điểm - Phương Tiện: Sân trường , 4 lá cờ nhỏ ,còi
Giáo án số: 02
Tiết PPCT: 02
Tuần: 01
Ngày dạy: 11/08/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
8’
2 lần
8nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
32’
20’
7’
5’
2 lần
8nhòp
4 lần
8nhòp
3lần
60m
1lần
1 Bài thể dục Nam và Nữ:
* Phương pháp: phân nhóm, đồng loạt
+ Giáo viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh một lần sau đó tổ chức cho
học sinh tập luyện
+ Tập luyện theo nhóm nam –nữ
* Biện pháp:
+ Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên
+ Lớp làm chậm để nghiệm động tác
+Thực hiện chậm từng động tác
+Tập động tác nhanh dần
+ Tập phối hợp 3 động tác với nhòp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho
học sinh
Đội hình tập luyện

           
           
Nam Nữ
2. Chạy ngắn:
* Phương pháp: tập luyện đồng loạt –xoay vòng
* Biện pháp:
+ Lần lượt 4 em đứng đầu hàng thực hiện kế tiếp 4 em tiếp theo
+ Chạy tăng tốc độ 3 lần ở cự ly 60m








3. Chạy bền trên sân vận động:
* Phương pháp: Giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm
* Biện pháp:
+ Mỗi nhóm chạy 5 em nam chạy 1200m, nữ chạy 800m
+ Xuất phát khi nghe hiệu lệnh của giáo viên
5’ - Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện lại toàn bộ lại kỹ thuật động tác nhận xét những sai
lầm thường mắc và cách sữa chữa
- Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện các động tác đã học
Giáo Viên - Học Sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số: 03
Tiết PPCT: 03
Ngày soạn: 16/08/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn từ động tác 1-3 học động tác 4 -5
Chạy Ngắn : Bài tập chạy đạp sau ,chạy tăng tốc 60m
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
3. Khởi động chuyên môn
4.Kiểm tra bài củ
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp
,ép dây chằng Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng
tốc
-Em thực hiện xuất phát thấp ,4 em thực hiện bài TDNĐ
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
.n tập động tác 1-3
.Học động tác 4-5
a.Động tác 4
di chuyển tiến lùi
b. Động tác phối hợp
2. Chạy ngắn
a. Chạy đạp sau :
b .Chạy tăng tốc 30m
3. Chạy bền
-Yêu cầu : Học sinh thực hiện trôi chảy và thuộc bài chú ý tư thế tay,chân
thân và độ linh hoạt khi thực hiện các động tác
-TTCB :Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên .
-Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng
lúc với hai tay đưa lên cao .
- TTCB : Đứng thẳng khép chân ,hai tay dang ngang ,bàn tay sấp
-Yêu Cầu : Nhòp 1-4 di chuyển tiến chân trái bước trước nhòp 4 bật nhảy và
gập cẳng chân ra sau .Nhòp 5-8 Di chuyển lùi về sau bùc chân phải trước
-TTCB : Đứng thẳng
-Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác phối hợp cần thực hiện giữa tay và chân
nhòp nhàng nhòp điệu
- Mục Đích:Tăng hiệu quả động tác đạp sau phối hợp dùng sức hợp lí giữa
các bộ phận của cơ thể
Yêu Cầu:Dùng sức của tay và chân đúng phương hướng để cơ thể di chuyển
trên một đường thẳng
-Yêu Cầu: Tốc độ tăng dần do tần số và độ dài bước chạy tăng dần khi kết
thúc cự ly chạy
-Yêu cầu: chú ý động tác đánh tay đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong
khi chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3 Giáo viên cho bài tập về
nhà
- Sau khi thực hiện chạy bền xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập
về nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu
Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tương đối tốt chạy đạp sau
Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện
Đòa Điểm - Dụng Cụ: Sân trường - còi -bàn đạp - đồng hồ - giáo án
Giáo án số : 03
Tiết PPCT : 03
Tuần dạy: 02
Từ ngày : 18-22/08/2008
KLVĐ
PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI BIỆN
TG SL
8’-10’
2 lần
8nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
30’-32’
20’
7’
5’
2 lần
8nhòp
4 lần
8nhòp
3lần
60m
1lần
1. Ôn và học thể dục nhòp điệu
* Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp phân nhóm
* Biện pháp:
+ Nhóm 1ôn tập từ động tác 1-3. Nhóm 2õ học động tác 4-5
+ Giáo viên hướng dẫn kó thuật động tác xong và phân nhóm tập luyện sau khi Nhóm 1 ôn tập
xong và chuyển sang học tiếp động tác 4 và 5 .Nhóm 2 học xong động tác 4 và 5 thì chuyển
sang ôn tập và học mới từ động tác 1 đến động tác 5
+ Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh
       Nhóm 1        Nhóm 2
             
2. Luyện tập chạy ngắn
* Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp đồng loạt xoay vòng
* Biện pháp:
+ Học kó thuật chạy đạp sau. Theo thứ tự 4 em đầu hàng và 4 em kế tiếp cho đến hết hàng
+.Chạy tăng tốc 60m
Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh như không miết cổ bàn chân ,đạp sau không hết lực
,chạy không trên đường thẳng ...

      
       60m

      

      
3. Chạy bền:
* Phương pháp: Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng)
* Biện pháp:
-Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên
- Bài tập : Chạy 100m nhanh và 100m chạy chậm
- Bài tập chạy trên đường vòng , từ đường thẳng sang đường vòng
5’
- Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 5 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện
bài tập bổ trợ chạy ngắn và phân tích những sai lầm thường mắc .
- Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và
bài tập chạy ngắn
Giáo viên và học sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số : 04
Tiết PPCT : 04
Ngày soạn: 16/08/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn động tác 1 - 5
Chạy Ngắn : Bài tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau ,chạy tăng tốc 60m
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
3. Khỡi động chuyên
môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp ,ép dây
chằng Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
-Em thực hiện xuất phát thấp ,4 em thực hiện bài TDNĐ
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
.n tập động tác 1- 5
2. Chạy ngắn
a. Chạy đạp sau :
b .Chạy tăng tốc 30m
3. Chạy bền
TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng
-Yêu Cầu: Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải Riêng nhòp 8 lần cuối về
TTCB hai tay gập trên vai
-TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 1.
-Yêu Cầu: 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi độngtác thực
hiện cách nhòp nhàng
-TTCB :Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên .
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng lúc với
hai tay đưa lên cao .
- TTCB: Đứng thẳng khép chân ,hai tay dang ngang ,bàn tay sấp
-Yêu Cầu: Nhòp 1-4 di chuyển tiến chân trái bước trước nhòp 4 bật nhảy và gập cẳng
chân ra sau .Nhòp 5-8 Di chuyển lùi về sau bùc chân phải trước
-TTCB: Đứng thẳng
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phối hợp cần thực hiện giữa tay và chân nhòp
nhàng nhòp điệu
- Mục Đích : Tăng hiệu quả động tác đạp sau phối hợp dùng sức hợp lí giữa các bộ
phận của cơ thể
Yêu Cầu: Dùng sức của tay và chân đúng phương hướng để cơ thể di chuyển trên một
đường thẳng
-Yêu Cầu: Tốc độ tăng dần do tần số và độ dài bước chạy tăng dần khi kết thúc cự ly
chạy
- Yêu cầu: Động tác chạy hợp lý , đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong khi chạy
đồng thời phát huy hết khả năng của mình
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3. Giáo viên cho bài
tập về nhà
- Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về nhà
các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu
Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tương đối tốt chạy đạp sau
Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện
Đòa Điểm - Dụng Cụ: Sân trường - còi -bàn đạp - đồng hồ - giáo án
Giáo án số: 04
Tiết PPCT: 04
Tuần dạy:02
Từ ngày: 18-22/08/2008
KLVĐ
PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI BIỆN
TG SL
10’
2lần
8nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
30’
15’
10’
5’
5lần
4x8
10lần
1lần
1.n thể dục nhòp điệu
Đội hình tập luyện

           
           
Nam Nữ
- Phương pháp: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nam riêng nữ riêng ôn luyện 5 động tác
- Giáo viên hô nhòp và quan sát sữa sai cho học sinh , phân nhóm thực hiện được và chưa được
để bồi dưỡng thêm
2 Luyện tập chạy ngắn
* Phương pháp: giáo viên dùng phương pháp đồng loạt xoay vòng
* Biện pháp:
+Tập chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi chạy đạp sau .Chạy tăng tốc 60m
+ Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh như không miết cổ bàn chân ,đạp sau không hết lực
,chạy không trên đường thẳng ...
+ Từng nhóm luyện chạy phát triển sức bền tốc độ
      60m
     
     
     
3. Chạy bền
Chạy bền trên sân vận động:
Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng)
Nam 3 vòng sân (1200m)
Nữ 2 vòng sân (800m)

5’
- GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 5 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện bài tập
bổ trợ chạy ngắn và phân tích những sai lầm thường mắc
- GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và bài tập
chạy ngắn Giáo viên và học sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số : 05
Tiết PPCT : 05
Ngày soạn 22/08/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn từ động tác 1 - 5. Học động tác 6 - 7
Chạy Ngắn: Bài tập chạy lặp lại các đoạn ,một số điều luật – tập xuất phát
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
3 Khởi động chuyên môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các
khớp cổ tay chân ,nhún chân,ép dây chằng ngang ,dọc
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
- Ôn 5 động tác nhòp điệu
- Học động tác 6 - 7
2. Chạy ngắn
Ôn tập bài tập phát triễn sức
nhanh đã học
Tập vào chổ –sẵn sàng –chạy
Học chạy lặp lại các đoạn 60m
Một số điều luật trong chạy
ngắn
3. Chạy bền
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phải thuộc
bài thể dục từ 1-5 và làm cách nhòp điệu có sự liên kết giữa các động tác
chính xác ,biên độ động tác rộng
-Yêu cầu: Khi thực hiện động tác cần bật nhảy để co chân và thu chân về
nhưng nhòp 8 thì vổ hai tay trước ngực
-Yêu cầu: Thực hiện động tác từ nhòp 1 đến nhòp 7 giậm chân tại chổ như
động tác 1 nhưng nhòp 8 thì bật bằng hai chân và vổ tay trước ngưc riêng
nhòp 8 lần 4 thì về tư thế đứng nghiêm hai tay bắt chéo trước ngực
- Bài tập đã học: Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau
-Yêu cầu: Khi thực hiện bước nhỏ ,nâng cao đùi việc hoàn thành cự li phải
do tăng tần số bước ,không phải tăng độ dài bước .Tăng tần số đến mức tối
đa và giữ được tần số đến mức tối đa
-Mục Đích: Hoàn thiện kó thuật chạy giữa quãng
-Yêu Cầu: Thực hiện đúng kó thuật chạy giữa quãng cần phối hợp giữa các
bộ phận của cơ thể và thở nhòp nhàng ,thoải mái
-Mục đích: Giúp học sinh hoàn thiện kó thuật xuất phát có bàn đạp
-Yêu Cầu: Thực hiện đúng và chính xác ba hiệu lệnh.(Vào chổ ,sẵn sàng,
chạy) có hiệu quả tốt đặc biệt bước chạy đầu đúng kó thuật và hoàn thiện
nhiệm vụ
- Mổi VĐV có một ô chạy riêng với độ rộng tối thiểu 1,22m và tối đa
1,25m.Vạch giới hạn rộng 5cm
- Sau khi có lệnh vào chổ VĐV không vào vò trí xuất phát thì bò cảnh
cáo ,nếu gọi lần 2 mà không vào thì bò loại khỏi cuộc thi .VĐV phải chạy
đúng ô chạy của mình
- Sau khi nghe hiệu lệnh sẵn sàng VĐV nào rời tay khỏi mặt đất và chạy
ra trước hiệu lệnh chạy thì bò phạm qui ,nếu phạm qui 2 lần sẻ bò loại
Yêu cầu: Động tác chạy hợp lý ,đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong
khi chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3. Giáo viên cho bài tập về nhà
- Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,học sinh nhắc lại điều luật ,thực hiện kó
thuật xuất phát
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập
về nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU:
TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu
Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu luật và hoàn thiện kó thuật xuất phát
Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện
Đòa Điểm -Dụng Cụ: Sân trường - Còi - 4 bộ bàn đạp - còi - đồng hồ
Giáo án số: 05
Tiết PPCT: 05
Tuần dạy: 03
Từ ngày: 25-29/08/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
10’
2ần
8nhòp
Giáo viên và Học Sinh làm thủ tục nhận lớp
Đội hình khỡi động chung
     
     
     
     

Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của giáo viên
30’
5’
10’
10’
5’
3lần
4x8
6lần
10lần
1lần
1. Ôn và học bài thể dục Nam và Nữ:
* Phương pháp: giáo viên giới thiệu và thò phạm động tác mới 6 – 7 cho học sinh nắm bắt
* Biện pháp:
+ Ôn động tác 1 – 5
+Học động tác 6 – 7 Thực hiện động tác chậm 3 lần .Thực hiện động tác nhanh 3 lần
+ Ghép từ động tác 1-7 tập chậm sau đó chuyển nhanh dần
+ Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên
+ Giáo viên nêu những yếu lónh động tác khó cần chú ý để học sinh nắm vững yếu lónh để ôn tập
cách chính xác và có tính nhòp điệu .Ban cán sự nhóm tổ chức cho nhóm tập luyện và nhắc những
học sinh còn yếu động tác
+ Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh
Đội hình tập luyện

           
           
Nam Nữ
2. Ôn chạy ngắn
* Phương pháp: giáo viên giới thiệu một số điều luật qui đònh trong chạy ngắn
* Biện pháp:
+ Lần lượt từng nhóm 4 em thực hiện
+ Tập đồng loạt, từng nhóm kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp
+ Chạy 60m có bàn đạp
3. luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng). Nam 3 vòng sân 1200m. Nữ 2 vòng sân 800m
Giáo viên tổ chức cho lớp chạy trên sân thể dục nhà trường nhắc học sinh cần phối hợp nhòp thở và
phân phối sức hợp lý số gắng hòan thành cự ly
5’
- GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 7 động tác thể dục nhòp điệu ,1học sinh nhắc lại luật 2 học sinh
thực hiện xuất phát và phân tích những sai lầm thường mắc
- GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và bài tập chạy
ngắn
Gv và học sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số: 06
Tiết PPCT: 06
Ngày soạn: 22/08/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn động tác 1-7
Chạy Ngắn: Tập kó thuật chạy ngắn theo3 hiệu lệnh Tập xuất phát với bàn đạp
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp cổ
tay chân ,nhún chân …ép dây chằng ngang ,dọc ,ép ngối ..
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
Ôn động tác 1 - 7
2. Chạy ngắn
a.Ôn tập bài tập phát
triễn sức nhanh đã học
b.Học ‘’Vào chổ –Sẵn
sàng –Chạy ‘’
Xuất phát thấp có bàn
đạp chạy 15-20m
3. Chạy bền
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phải thuộc bài thể dục từ 1-7 và làm cách nhòp
điệu có sự liên kết giữa các động tac chính xác ,biên độ động tác rộng
- Chú ý : Khi thực hiện động tác cần bật nhảy để co chân và thu chân về nhưng
nhòp 8 thì vổ hai tay trước ngực Giậm chân tại chổ như động tác 1 nhưng nhòp 8
thì bật bằng hai chân và vổ tay trước ngưc Riêng nhòp 8 lần 4 thì về tư thế đứng
nghiêm hai tay bắt chéo trước ngực
- Bài tập đã học: Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau
-Yêu cầu : Khi thực hiện bước nhỏ ,nâng cao đùi việc hoàn thành cự li phải do
tăng tần số bước ,không phải tăng độ dài bước .Tăng tần số đến mức tối đa và
giữ được tần số đến mức tối đa
- Mục Đích: Hoàn thiện kó thuật chạy giữa quãng
-Yêu Cầu: Thực hiện đúng kó thuật chạy giữa quãng cần phối hợp giữa các bộ
phận của cơ thể và thở nhòp nhàng ,thoải mái
-Mục đích: Giúp học sinh hoàn thiện kó thuật xuất phát có bàn đạp
-Yêu Cầu: Thực hiện đúng và chính xácba hiệu lệnh (Vào chổ, sẵn sàng, chạy)
có hiệu quả tốt đặc biệt bước chạy đầu đúng kó thuật và hoàn thiện nhiệm vụ
Những học sinh chưa đến lượt quan sáyt nhận xét sữa sai
Yêu cầu: Động tác chạy hợp lý , đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trongkhi
chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình
-Việc chú ý phối hợp thở với nhòp điệu chạy mang lại tác dụng quên đi mệt mỏi
quên đi quảng đường còn lại phải chạy cần phối hợp nhòp chạy 3 - 4 hoặc 2 - 2
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3. Giáo viên cho bài tập
về nhà
- Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về
nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 7 động tác nhòp điệu
Chạy Ngắn: Giúp học sinh hoàn thiện giai đoạn xuất phát - chạy lao
Chạy bền: Nhằm giúp học sinh biết cách thở trong khi chạy để đạt hiệu quả
Đòa Điểm - Dụng Cụ :Sân trường - Còi - 4 bộ bàn đạp - còi - đồng hồ
Giáo án số: 06
Tiết PPCT: 06
Tuần dạy: 03
Từ ngày: 25- 29/08/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
10’
2lx
8n
2l
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
30’
4x8
4x8
4x8
4x8
4x8
2l
2l
2l
5’
1. Ôân bài thể dục nhòp điệu
* Phương pháp giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm
* Biện pháp:
+ chia nhóm thực hiện
+ phân loâi nhóm tập được và chưa được để bồi dưỡng

           
           
Nam Nữ
2. Chạy ngắn:
* Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp đồng loạt xoay vòng
* Biện pháp:
+ Giáo viên cho nhóm 2 tập tại chổ thực hiện 3 hiệu lệnh xuất phát thực hiện bước chạy đầu
tiên.Mổi em tự kẻ vạch xuất phát trước mặt
+ Giáo viên cho hai nhóm tập xong số lần qui đònh thì đổi vò trí tập luyện. Sau khi thực hiện
xong các bài tập của hai nhóm giáo viên cho lớp thực hiện trên đường chạy
+ Tập xuất phát thấp có bàn đạp chạy 15-20m
+ Lần lượt 4 em lên thực hiện xuất phát thấp có bàn đạp chạy 15-20m
+ Học hiệu lệnh xuất phát
      
     




 15 - 20m

3. luyện chạy bền trên đòa hình tự nhiên
* Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp phân nhóm
* Biện pháp:
+ Lớp chạy trên sân thể dục nhà trường. Chạy theo nhóm sức khoẻ (Nam riêng Nữ riêng). Nam
3 vòng sân 1200m. Nữ 2 vòng sân 800m
+ Giáo viên tổ chức cho lớp chạy trên sân thể dục nhà trường nhắc học sinh cần phối hợp nhòp
thở và phân phối sức hợp lý số gắng hòan thành cự ly
5’ - GV gọi 3 - 4 học sinh lên thực hiện 2 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện cách
đóng bàn đạp và thực hiện 3 hiệu lệnh xuất phát. Giáo viên nhận xét
- GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ
Giáo viên và học sinh làm thủ tục xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số: 07
Tiết PPCT: 07
Ngày soạn: 29/09/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn Từ động 1 – 7. Học động tác 8 - 9
Chạy Ngắn: Chạy giới hạn độ dài bước chạy lặp lại các đoạn 80m. Trò chơi
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chẩn Bò
1. Nhận lớp
2.Khỡi động chung
3Khởi động chuyên môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp cổ
tay chân ,nhún chân …ép dây chằng ngang ,dọc ,ép đầu ngối
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
n tập từ động tác 1-7
Học động tác 8 - 9
2. Chạy ngắn
a. Chạy có giới hạn độ
dài bước
b. Chạy lặp lại các đoạn
ngắn
c. Trò chơi chạy thoi tiếp
sức
3. Chạy bền
-Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phải thuộc bài thể dục từ 1-7 và làm cách nhòp
điệu có sự liên kết giữa các động tác đúngchính ,biên độ động tác rộng
- Chú ý : khi thực hiện động tác cần bật nhảy để co chân và thu chân về nhưng
nhòp 8 thì vổ hai tay trước ngực Giậm chân tại chổ như động tác 1 nhưng nhòp 8 thì
bật bằng hai chân và vổ tay trước ngưc riêng nhòp 8 lần 4 thì về tư thế đứng
nghiêm hai tay bắt chéo trước ngực
- Chuẩn bò: Trên đoạn 80m đặt các mốc nhỏ cách đều nhau một đoạn ngắn hơn
độ dài bước trung bình
- Động tác : Chạy tốc độ 10-15m rồi chạy vào các đoạn có đặt các mốc sao cho
một bước chỉ vượt một mốc mà tốc độ chạy không bò giảm .Chú ý các vật làm
mốc không được gây nguy hiểm cho học sinh
-Yêu cầu: Để bước chạy không dài hơn bước quy đònh yêu cầu học sinh phải tăng
tần số bước chạy chú ý các em phải chạy đúng kó thuật chạy giữa quãng
- Mục đích: Phát triển sức bền tốc độ
- Động tác: ở tư thế xuất phát cao chạy lặp lại 30m với tốc độ tối đa có xác đònh
thời gian
-Yêu cầu: Cố gắng không bò giảm tốc độ ở lần chạy sau .
- Chạy theo nhóm sức khoẻ .Cần xác đònh tốc độ và cự ly để thực hiện.biết cách
phân phối sức trong quá trình chạy lúc đầu chạy tốc độ 75% sức càng về sau chạy
nhanh 100%
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố .
3. Gv ra BTVN
- Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,thực hiện kó thuật chạy ngắn
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về
nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 7 động tác nhòp điệu
Chạy Ngắn: Giúp học cảm nhận nổ lực và tôc độ của mình trong các lần chạy
Chạy bền: Giúp học sinh biết cách phân phối sức trong khi chạy hết cự ly
Đòa Điểm -Dụng Cụ : Sân trường - Còi -4 bộ bàn đạp - còi - đồng hồ
Giáo án số: 07
Tiết PPCT: 07
Tuần dạy: 04
Từ ngày: 1-5 / 09/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
8’-10’
2lần
8nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
28’-30’
17’ 5lần
4x8
nhòp
2l
5’
1. Ôân bài thể dục nhòp điệu
* Phương pháp giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm

           
           
Nam Nữ
* Biện pháp:
+Thực hiện bài tập cách nhanh dần có tính nhòp điệu của các động tác ,phối hợp cách nhòp điệu
khôpng rời rạc.
+ Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh yếu kém .có thể cho những học sinh yếu kém ra
ngoài tập chậm để làm quen
2.Bài tập chạy ngắn :
* Phương pháp: Hình khối
* Biện pháp:
Giáo viên tập trung lớp phân tích và thò phạm kó thuật động tác sau đó chia nhóm tập luyện
+ Tập bài tập chạy lặp lại các đoạn 20-30m
+ Tập Chạy có giới hạn động tác
+ Nhóm 1 Tập xuất phát thấp có bàn đạp chạy 20-30m có xác đònh thời gian
+ Nhóm 2: Giáo viên xác đònh các vạch mốc để học sinh tập luyện độ dài bước chạy từ 60m
80m Giáo viên cho hai nhóm tập xong số lần qui đònh thì đổi vò trí tập luyện Giáo viên cho học
sinh tự đánh giá thời gian chạy có chính xác không để học sinh có cảm nhận thời gian
   
80m 80m
   
trò chơi chạy thoi

 15-20
m


+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi chạy thoi tiếp sức theo giới tính Nam ,Nữ
Thực hiện trò chơi dưới hình thức thi đấu
3.Chạy bền trên đòa hình tự nhiên
Lớp chạy trên sân thể dục nhà trường ,theo nhóm sức khoẻ và kết hợp nhòp thở trong chạy
5’ - GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 2 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện cách
đóng bàn đạp và thực hiện 3 hiệu lệnh xuất phát.GV nhận xét
- GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ
Giáo viên và học sinh xuống lớp
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
Giáo án số : 08
Tiết PPCT : 08
Ngày soạn : 29/09/2008
NỘI DUNG
TDNĐ: Ôn động tác 1 - 9
Chạy Ngắn: Bài tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau ,chạy tăng tốc
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
I. Chuẩn Bò
1. Nhận lớp
2. Khỡi động chung
3 khởi động chuyên môn
- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .
- Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp cổ
tay chân ,nhún chân …xoay các khớp, ép dây chằng ngang ,dọc
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
II. Cơ Bản
1.TDNĐ
- Ôn tập từ động tác 1 đến
9
2. Chạy ngắn
3. Chạy bền
- Yêu cầu: học sinh khi thực hiện cần thuộc bài không bò vấp hoặc quên động
tác, chú ý tư thế thân, chân tay biên độ của động tác dứt khoát mềm dẻo uyển
chuyển đúng nhòp
- Khi thực hiện các động tác trên nền nhạc cần lưu ý phải đúng nhòp tránh trường
hợp động tác và nhòp nhạc không trùng khớp- Bài tập đã học: Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau
-Yêu cầu : Khi thực hiện bước nhỏ ,nâng cao đùi việc hoàn thành cự li phải do
tăng tần số bước ,không phải tăng độ dài bước .Tăng tần số đến mức tối đa và
giữ được tần số đến mức tối đa
- Mục Đích: Hoàn thiện kó thuật chạy giữa quãng
-Yêu Cầu: Thực hiện đúng kó thuật chạy giữa quãng cần phối hợp giữa các bộ
phận của cơ thể và thở nhòp nhàng ,thoải mái
Mục đích : Cũng cố kó thuật và rèn luyện sức bền
- Động tác : Nam chạy 1200m và nữ chạy 800m
với tốc độ 60% sức bước chạy dài thả lỏng và phối hợp với nhòp thở
- Yêu cầu : Khi chạy không gò bó và không gắng sức quá cần chạy đều đẹp
không đi bộ trong quá trình chạy
III. Kết Thúc
1.Hồi tónh
2 Cũng cố
3. Giáo viên cho bài tập
về nhà
- Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng
-Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ
- Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về
nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực
Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10
MỤC TIÊU
TDNĐ: Giúp học sinh thực hiện thuần thục 7 động tác đã học ,Nắm vững yếu lónh
kó thuật động tác 8 và động tác 9 nhắm phối hợp tốt các động tác thể dục nhòp điệu
Chạy bền: Nhằm củng cố và hoàn thiện dần kó thuật chạy bền
Đòa Điểm -Dụng Cụ: Sân trường - Còi - đồng hồ - giáo án
Giáo án số: 08
Tiết PPCT: 08
Tuần dạy: 04
Từ ngày: 1-5/ 09/2008
KLVĐ
BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
TG SL
8’-10’
2lần
4x8
nhòp
Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp

     
     
     
     
28’-30’
10’
10’
10lần
4x8
nhòp
1.Ôn động tác 1 - 9
* Phương Pháp: phân nhóm, đồng loạt
* Biện pháp:
+ Giáo viên gọi từng nhóm 5 em lên thực hiện 1 -9 động tác nhòp điệu đã học ,nhận xét và cho
điểm sau đó tập trung phân tích động tác khó Sau khi phân tích kó thuật động tác xong giáo
viên dùng phương pháp phân nhóm tập luyện
+ Thực hiện ôn tập bài thể dục nhòp điệutừ động tác 1 đến động tác 9
+ Làm chậm để cho một số bạn còn yếu kém tập theo .
+ Làm động tác nhanh dần nhưng có tính nhòp điệu và sự phối hợp giữa các động tác
Nhóm 1 Nhóm 2
              

              
2. Chạy ngắn
* Phương pháp: tiến hành thực hiện theo phương pháp phân nhóm quay vòng
* Biện pháp:
+ tập xuất phát có bàn đạp, chạy lao
+ Giáo viên cho học sinh thực hiện bài tập chạy tăng tốc trên đọan 100m




3 Tập luyện chạy bền trên đòa hình tự nhiên
* Phương pháp: phân nhóm, lần lượt
- Lớp chạy trên sân thể dục nhà trường ,theo nhómsức khoẻ và kết hợp nhòp thở trong chạy
Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng)
Nam 3 vòng sân (1200m)
Nữ 2 vòng sân (800m)
5’
- GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 2 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện cách
đóng bàn đạp và thực hiện 3 hiệu lệnh xuất phát. GV nhận xét
- GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ.
GV và học sinh làm thủ tục xuống lớp

Generate time = 0.086740970611572 s. Memory usage = 1.99 MB