chuong trinh dem lua trai

chơng trình đêm lửa trại năm 2007
Nam
Một mùa xuân mới lại về với nhiều thay đổi của thiên nhiên, cảnh vật và đất
nớc.
Hôm nay LCĐ trờng DTNT tổ chức đêm lửa trại vui Xuân 2007,Mừng
đất nớc đổi mới .
Nữ
Đến dự với đêm lửa trại hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...............................................................................................................
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng .
Và sau đây chơng trình lửa trại xin đợc phép bắt đầu .
Nam
Đã từ xa xa Thần bóng đêm ngự trị cả thế giới , bóng đêm bao chùm cả
Khắp nơi , Khắp mọi nhà, đem nỗi kinh hoàng tới mọi ngời trên trái đất.
- Ta là thần bóng đêm, ta là chúa tể của muôn loài, các ngơi sẽ mãi mãi
là nô lệ của ta
(Các ngơi sẽ không bao giờ không bao giờ thấy ánh sáng đâu ... ha ...ha
...ha
Nữ
Những tếng kêu cứu của muôn dân làm thức tỉnh thần lửa vị thần của
ánh sáng
- Hỡi thần bóng đêm, ngơi sẽ không bao giờ cai trị đợc thế giới này mãi
đâu,Ngơi mang nhiều sự đau khổ cho ngời dân và chính sự đoàn kết của ngời
dân đã làm ta thức tỉnh ngơi hãy cút đi... cút đi... cút đi... cút đi...
- Thần lửa hãy đem ánh sáng cho moị ngời ..... đem ánh sáng cho moị
ngời ... đem ánh sáng cho moị ngời
Hát ....Lửa cháy .....

..Kính mời các vị đại biểu cùng xuống vui lửa trại với các em...
Hát ......
Trò chơi
1,.......................................................................................................
2.......................................................................................................
3.........................................................................................................
4........................................................................................................
5.....................................................................................................
6.....................................................................................................
7.......................................................................................................
8......................................................................................................
9......................................................................................................
Đêm lửa trại còn dài kính mời các vị đại biểu cùng giáo viên chúng ta
lên hội trờng thảo luận rút kinh nghiệm cho đêm lửa trại đợc thành công hơn
nữa....xin cảm ơn các đ/c

Generate time = 0.082059860229492 s. Memory usage = 1.93 MB