Đề kiểm tra Ngữ văn lớp 6,7,8,9

Trờng thcs đại thắng
(Ngày ./8/2007) đề kiểm tra chất lợng
Môn :Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian làm bài :120 phút)
I .Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm )
Ghi lai vào bài làm chỉ một chữ cái đứng tr1ớc câu trả lời đúng.
1, Từ đơn là từ có
A, Một tiếng B, Hai tiếng
C, Ba tiếng D, Bốn tiếng
2, Từ phức bao gồm hai loại là :
A,Từ đơn và từ ghép B, Từ ghép và từ láy
C, Từ láy và từ đơn D, Từ đơn và từ phức
3, Câu văn Học sinh chăm chỉ học bài có mấy từ?
A, 3 từ B, 4 từ
C, 5 từ D, 6 từ
4, Câu văn nào sau đây là câu ghép.
A, Quyển sách rất đẹp.
B, Chúng em là học sinh lớp 6.
C, Trời ma nhng em vẫn đi học đúng giờ.
Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi
Cày đồng đang buổi ban tra
Mồ hôi thánh thót nh ma ruộng cày
Ai ơi bng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
(Ca dao)
5, Câu Mồ hôi thánh thót nh ma ruộng cày sử dụng biện pháp tu từ gì ?
A, Nhân hoá B, So sánh
C, Đảo trật tự từ
6, Từ mồ hôi m a ruộng cày bát cơm hạt thuộc loại danh từ.
A, Đúng B, Sai
Phần II: Tự luận
Em hãy kể lai câu chuyện Con Rồng cháu Tiên
Trờng thcs đại thắng
(Ngày ./8/2007) đề kiểm tra chất lợng
Môn :Ngữ văn lớp 8 ( Thời gian làm bài :120 phút)
I .Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm )
Ghi lai vào bài làm chỉ một chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng.
1, Các văn bản Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta Sự giàu đẹp của Tiếng Việt, Đức tính
giản dị của Bác Hồ, ý nghĩa văn chơng giống nhau ở điểm nào ?
A, Đều là văn bản tự sự
B, Đều là văn bản miêu tả
C, Đều là văn bản nghị luận
D, Đều có yếu tố lập luận chặt chẽ
2, Tác giả Đặng Thai Mai đã chứng minh sự giàu có và khả năng phong phú của Tiếng Việt về
những mặt nào
A, Ngữ âm
B, Từ vựng
C, Ngữ pháp
D, Cả ba mặt trên
3, Câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Khẳng định sức
mạnh của sự đoàn kết. Đúng hay sai?
A Đúng B, Sai
4, Nhan đề của truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Huy Tốn có ý nghĩa :
A, Dùng để chỉ một vế của câu thành ngữ Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi
B, Dùng để chỉ thái độ của tên quan phủ trớc cuộc sống của những ngời dân quê.
C, Dùng để chỉ thái độ của giai cấp thống trị từ trớc đến nay.
5, Trong Sống chết mặc bay của Phạm Huy Tốn đã vân dụng kết hợp các biện pháp nghệ thuật
nào?
A, Liệt kê và tăng cấp
B, Tơng phản và phóng đại
C, Tơng phản và tăng cấp
D,So sánh và đối lập
6, Ngôn ngữ của Va-ren trong văn bản Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu là :
A, Ngôn ngữ đối thoại
B, Ngôn ngữ biểu cảm
C, Ngôn ngữ độc thoại
D, Ngôn ngữ miêu tả
7, Trong câu Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng nh của thời đại là
giản dị dấu phẩy (, ) sau từ chân lí có thể thay thế bằng dấu gì?
A, Dấu chấm lửng
B, Dấu chấm phẩy
C, Dấu hai chấm
D, Dấu gạch ngang
8, Yếu tố nào không có trong văn bản nghị luận ?
A, Luận điểm
B, Luận cứ
C, Lập luận
D, Cốt truyện
9, Nối cột A với cột B sao cho đúng
A B
1, Sống núi nớc Nam a, Nỗi nhớ tiếc quá khứ đi đôi với nỗi buồn cô đơn
giữa núi đèo hoang sơ, heo hút.
2, Cảnh khuya b, Tình cảm gia đình , quê hơng đợc gợi lên qua
những kỉ niệm của tuổi thơ.
3, Qua Đèo Ngang c, Tình cảm yêu thiên nhiên , lòng yêu nớc sâu nặng
và phong thai ung dung lạc quan.
4, Tiếng gà tra d, Khẳng định chủ quyền và lòng quyết tâm tiêu diệt
kẻ thù xâm lợc.
II Tự luận
Câu1 Viết một đoạn văn từ 6- 8 câu tả cảnh thiên nhiên mùa thu, trong đó có dùng câu cảm
thán
Câu2 Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nớc .Bằng sự hiểu biết của em và qua văn bản
Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta . Em hãy chứng minh nhận định trên .
Đề kiểm tra Tiếng việt 6
I Trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án đúng
Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi
Cáy đồng đang buổi ban tra
Mồ hôi thanh thót nh ma ruộng cày
Ai ơi bng bát cơm đầy
Deo thơm một hột đắng cay muôn phần
(Ca dao)
1, Câu Mồ hôi thanh thót nh ma ruộng cày sử dụng biện pháp tu từ gì ?
A, Nhân háo B, So sánh
C, Đảo trật tự từ
2, Từ thánh thót là
A, từ lấy
B, Từ ghép
C, Từ láy tợng hình
3, Từ đắng cay thuộc loại từ gì ?
A, Động từ
B, Danh từ
C, Tính từ
4, Từ Mồ hôi Ma ruộng cày Bát cơm hạt thuộc loại danh từ.
A, Đúng B, Sai
II Tự luận
Em hãy miêu tả lại khu vờn trớc cửa nhà em trong một buổi sáng nùa xuân.
Trờng thcs đại thắng
(Ngày ./8/2007) đề kiểm tra chất lợng
Môn :Ngữ văn lớp 9 ( Thời gian làm bài :120 phút)
I .Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm )
Ghi lai vào bài làm chỉ một chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng.
1, Văn bản Lão Hạc của tác giả nào?
A, Nguyên Hồng B, Ngô Tất Tố
C, Phạm Duy Tốn D, Nam Cao
2, Văn bản Lão Hạc thuộc giai đoạn sáng tác nào ?
A, Trớc cách mạng tháng 8 1945
B, Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
C, Trong kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)
D, Sau kháng chiến ( sau năm 1975 )
3, Phơng thức biểu đạt chính của văn bảnLão Hạc là gì ?
A, Biểu cảm B, Miêu tả
C, Tự sự D, Nghị luận
4, Nhân vật chính trong văn bảnLão Hạc là?
A, Ông giáo B, Vợ ông giáo
C, Lão Hạc D, Cả 3 nhân vật trên
5, Nội dung chính của văn bảnLão Hạc là
A, Số phận đau thơng của ngời nông dân trong xã hội cũ
B, Phẩm chất cao quí tiềm tàng của ngời nông dân
C, Cả a,b
6, Ngôi kể trong văn bảnLão Hạc là
A, Ngôi thứ nhất số ít
B, Ngôi thứ nhất số nhiều
C, Ngôi thứ 3 số ít
7, Thành công về nghệ thuật của nhà văn trong văn bảnLão Hạc :
A, Miêu tả hành động lời nói của nhân vật
B, Miêu tả tâm lí nhân vật và cách kể chuyện
C, Nghệ thuật tạo tình huống hẫp dẫn
8, Câu văn Không ! Cuốc đời cha hẳn đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhng lại đáng buồn theo
một nghĩa khác trong văn bản là câu suy nghĩ của ông giáo trong hoàn cảnh nào?
A, Trớc câu nói của vợ về lão Hạc
B, Trớc cái chết của lão Hạc
C, Trớc hành động ăn trộm của Binh T.
9 Tác phẩm nào sau đây không thuộc phong trào thơ mới.
A. Nhớ rừng B. Muốn làm thằng Cuội
C. Khi con tu hú D. Ông đồ
II Tự luận
1, Viết đoạn văn (8 - 10 câu ) để giới thiệu về nhà văn Nguyên Trãi
2, Viết bài văn cảm nhận về bài thơ Đi đờng của
Hồ Chí Minh

Generate time = 0.072110891342163 s. Memory usage = 1.93 MB