hướng dẫn sử dụng phần mềm đảo đề thi trắc nghiệm mcmix cực hay

Hướng dẫn sử dụng
Chương trình
Trộn đề thi trắc nghiệm
(McMIX)
Version 1.20
Tác giả: Thạc sĩ Võ Tấn Quân.
Email: quanvtan@yahoo.com
Kỹ Sư Nguyễn Vũ Hoàng Anh.
Email: hanh.nvu@gmail.com
Website hỗ trợ:
Email:
http://www.ncs.com.vn/mctest
http://www.edusoft.net.vn
mctestlite@yahoo.com
Tháng 11/2007

Mục lục
1
2
3
Giới thiệu McMIX .......................................................................................1
Các thuật ngữ chính dùng trong chương trình .........................................2
Khởi đầu cùng McMIX................................................................................4
3.1 Cài đặt
3.2 Các thư mục sau khi cài đặt
3.3 Khởi động chương trình
3.4 Giao diện chính của chương trình
3.5 Thoát chương trình
3.6 Những hạn chế cần lưu ý khi dùng McMIX
3.7 Thông tin cập nhật McMIX
3.8 Lời cảm ơn
4
5
5
5
5
6
6
6
4
5
Các cải tiến của McMIX 1.20 so với các phiên bản trước ..........................7
Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX............................................................9
5.1 Bước 1: Chuẩn bị đề thi từ Microsoft Word
5.2 Bước 2: Tạo một kỳ thi mới (hoặc chọn một kỳ thi cũ đã có).
5.3 Bước 3: Tạo một môn thi mới (hoặc chọn một môn thi cũ đã có).
5.4 Bước 4: Import (hoặc Copy và paste) đề thi đã chuẩn bị vào McMIX.
5.5 Bước 5: Chuẩn bị đề thi - in đề thi gốc – in đề thi chuẩn.
5.6 Bước 6: Trộn & in các đề thi hoán vị.
9
10
11
11
13
15
6 Các vấn đề khác.......................................................................................18
6.1 Xem/Sửa đề thi chuẩn
6.2 Kỳ thi – Môn thi
6.3 Định dạng mẫu trình bày cho đề thi
6.4 Áp dụng mẫu định dạng cho đề thi
18
20
21
25
7
8
9
Hướng đến việc import/export đề thi và câu hỏi thi...............................26
Hỗ trợ chương trình.................................................................................27
Phụ lục.....................................................................................................28
9.1 Về chuẩn bị câu hỏi thi khi nhập hoặc khi import
9.2 Mở một ứng dụng word bên ngoài McMIX
9.3 Import nhiều câu hỏi và bị lỗi khi lưu hoặc khi in
28
36
37

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
1 Giới thiệu McMIX
Hoàn toàn miễn phí không giới hạn thời gian sử dụng, không giới hạn số
lượng môn thi, đề thi và số lượng câu hỏi
Đã chứng minh hiệu quả qua các lần tạo đề thi cho các kỳ thi quốc gia trong 2
năm vừa qua 2006 & 2007.
Nhiệm vụ chính của chương trình là tạo ra các đề thi khác nhau từ việc hoán vị
thứ tự các câu hỏi và cả các lựa chọn từ một bộ đề thi gốc.
Sử dụng cho mọi môn thi trắc nghiệm ở mọi cấp độ học.
Soạn đề tự nhiên bằng Microsoft Word với format đơn giản.
Có thể nhập (import) toàn bộ đề thi (nhiều câu hỏi ) một lần vào phần
mềm từ file word sẵn có hoặc có thể nhập từng câu hỏi từ phần mềm nên
có thể in đề thi hoán vị chỉ sau một vài chuẩn bị rất đơn giản
Quản lý trên database toàn bộ các kỳ thi, các môn thi và đề thi để có thể truy
cứu lại dữ liệu cũ ở bất cứ khi nào.
Có thể dùng mọi loại font có tiếng Việt (Unicode, VNI, ABC ...), đặc biệt là có
hỗ trợ các đề thi tiếng nước ngoài (Nga, Pháp, Trung ...)
Bảo toàn định dạng đề gốc với tất cả các format văn bản, hình ảnh, công
thức…
Người dùng có thể định nghĩa template, header, footer để chương trình bố trí
đề thi một cách mỹ thuật để các đề thi hoán vị có thể sử dụng ngay sau khi tạo
mà không cần sửa đổi gì thêm
Xuất đề thi ra file word để có thể sửa chữa (nếu cần thiết)
Có quản lý câu hỏi nhóm giống đề thi tiếng Anh
Có phần tự chọn giống đề thi phân ban & không phân ban.
Có thể chia đề thi thành nhiều nhóm, có lời dẫn cho từng nhóm & chỉ hoán vị
trong từng nhóm.
Có thể tạo không giới hạn số lượng đề thi hoán vị
Tự động sinh mã đề hoán vị một cách thông minh
Export/import đáp án để có thể chấm tự động hoặc chấm thủ công
Export/import các đề thi gốc, dùng cho mục đích trao đổi đề thi với nhau giữa
cộng đồng người sử dụng.
Trang 1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
2 Các thuật ngữ chính dùng trong chương trình
Kỳ thi
Môn học
Một kỳ thi gồm nhiều đề thi chuẩn & nhiều đề thi hoán vị
Mỗi kỳ thi có một mã kỳ thi duy nhất
Được phân loại theo chuyên môn của câu hỏi. Ví dụ: Toán,
Lý, Hóa
Mỗi môn học có một mã môn học duy nhất
Mỗi môn học có một ký hiệu bắt đầu duy nhất để gán mã
câu hỏi. Ví dụ: Toán = TN, Lý = LY, Hóa = HH v.v…
Câu hỏi đơn
Câu hỏi nhóm
Câu hỏi có thể dùng độc lập, không đi kèm với câu hỏi
khác. Mỗi câu hỏi đơn có một mã câu hỏi duy nhất.
Một số câu hỏi được đi chung với nhau không tách rời. Mỗi
câu hỏi nhóm có một mã câu hỏi duy nhất. Các câu hỏi đơn
trong câu hỏi nhóm có mã được qui định lần lượt như sau:
<mã câu hỏi nhóm>_1, <mã câu hỏi nhóm>_2 v.v…
Là một phạm vi chứa một số câu hỏi đơn đi chung với
nhau, có liên quan về mặt chủ đề của nội dung. Khi hoán vị
thì các câu hỏi đơn này chỉ hoán vị trong phạm vi của
nhóm.
Phần đầu mở đầu của câu hỏi đơn hoặc câu hỏi nhóm.
Phần các câu trả lời để thí sinh chọn ra 1 trong các câu này
làm lời giải.
Câu chọn lựa đúng của câu hỏi.
Động tác thay thế thứ tự câu hỏi sao cho cùng nội dung,
nhưng thứ tự trình bày đã được sắp xếp lại.
Nhóm câu hỏi
Câu dẫn
Câu chọn lựa
Đáp án
Hoán vị câu hỏi
Hoán vị câu chọn lựa Động tác thay thế thứ tự câu chọn lựa, sao cho thứ tự các
chọn lựa bị thay đổi so với thứ tự sắp xếp ban đầu.
Đề thi gốc
Đề thi chuẩn
Đề thi hoán vị
Đề thi nguyên bản như lúc nhập vào, khi in có in đáp án
kèm theo.
Đề thi được dùng làm đề thi chính thức trong một kỳ thi.
Khi in, đề thi in như format một đề thi phát hành chính thức
Đề thi đã được hoán vị câu hỏi & hoán vị câu chọn lựa từ
đề thi chuẩn. Khi in, đề thi in như format một đề thi phát
hành chính thức
Là động tác không cho phép đối tượng (câu hỏi, đề thi mẫu,
đề thi chuẩn, đề thi hoán vị) được phép thay đổi nội dung
hay bị hủy.
Hủy bỏ động tác khóa.
Là động tác loại bỏ đối tượng đang chọn (kỳ thi, môn thi,
câu hỏi, đề thi hoán vị) ra khỏi cơ sở dữ liệu.
Trang 2
Khóa
Bỏ khóa
Hủy
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
Kỳ thi mẫu
Template
Là kỳ thi ví dụ được tạo sẵn giúp người sử dụng làm quen
với chương trình.
Là trang in mẫu dùng để tạo đề thi. Người sử dụng định
nghĩa trước trang này để McMIX dùng khi sử dụng tạo đề
thi. Nếu người sử dụng không định nghĩa, McMIX sẽ chọn
template mặc nhiên do McMIX cung cấp.
Là phần đầu của trang đề thi (không phải là page header của
Microsoft Word) được in trước phần câu hỏi. Người sử
dụng định nghĩa trước nội dung này để McMIX dùng khi sử
dụng tạo đề thi. Nếu người sử dụng không định nghĩa,
McMIX sẽ chọn header mặc nhiên do McMIX cung cấp.
Là phần cuối của trang đề thi (không phải là page footer của
Microsoft Word) được in sau phần câu hỏi. Người sử dụng
định nghĩa trước nội dung này để McMIX dùng khi sử dụng
tạo đề thi. Nếu người sử dụng không định nghĩa, McMIX sẽ
chọn footer mặc nhiên do McMIX cung cấp.
Header
Footer
Trang 3
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
3 Khởi đầu cùng McMIX
3.1 Cài đặt
Cấu hình máy tối thiểu: Pentium III 1Ghz (hoặc tương đương), 128MB RAM,
dung lượng đĩa còn trống 50MB cho chương trình, 1GB cho dữ liệu phát sinh.
Hệ điều hành windows XP/Windows Vista.
McMIX đã kiểm chứng chạy tốt với Windows XP & Windows Vista
Cài đặt tự động
Nếu có file setup.exe, chạy file Setup.exe để cài đặt McMIX vào một thư mục bất
kỳ
Cài đặt thủ công
Nếu không có file setup.exe, unzip file McMIX.zip, copy toàn bộ source vào một
thư mục bất kỳ
Tạo shortcut cho file McMIX.EXE
Cài đặt dotnet 2.0
Cài đặt .NET Framework 2.0 (nếu chưa cài)
(Chạy file dotnetfx20.exe hoặc file dotnet20.exe)
Có thể download .NET Framework 2.0 từ các đường link của Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
hoặc bản copy tại
http://www.ncs.com.vn/mctest/downloadcenter/dotnet20.zip
Cài đặt Microsoft Word 2003
McMIX chạy tương thích tốt trên nền Microsoft Word 2003
Lưu ý:
Phiên bản hiện tại chưa chạy tốt trên nền Microsoft Word 2007.
Người sử dụng cần cài đặt Micsoft Word 2003 ở chế độ full (cài đặt đầy đủ các
tính năng của Word) để giảm thiểu các chức năng gây lỗi của chương trình khi
McMIX gọi các tính năng của Microsoft Word khi xử lý đề thi.
Cần gỡ bỏ (uninstall) và cài đặt lại (reinstall) Microsoft Word khi có những dấu
hiệu báo lỗi không tương thích trong quá trình McMIX xử lý đề thi bằng Microsoft
Word
Trang 4
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
3.2 Các thư mục sau khi cài đặt
Giả sử chương trình được cài đặt tại thự mục <McMIX>
Thư mục lưu dữ liệu của người sử dụng sẽ là <McMIX>\DATA
Người dùng nên tự backup thư mục <McMIX>\DATA để phòng hờ các trường
hợp mất dữ liệu ngoài ý muốn (file bị lỗi, lỗi do thao tác, virus v.v..). McMIX
không có một hệ thống backup bên trong
Mỗi khi tạo một kỳ thi mới, McMIX sẽ tạo một thư mục con
<McMIX>\DATA\<KYTHI> để lưu toàn bộ các thông tin liên quan đến kỳ thi
này ở đây (gồm các đề thi được tạo và các file thông tin Export …).
Tất cả các chương trình/dữ liệu ngoài thư mục <McMIX>\DATA là của hệ thống
McMIX. Người sử dụng không nên cấu hình lại trừ khi được hướng dẫn.
3.3 Khởi động chương trình
Kích hoạt shortcut của McMIX trên Desktop.
Hoặc kích hoạt file McMIX.EXE trong Folder vừa cài đặt.
3.4 Giao diện chính của chương trình
3.5 Thoát chương trình
Click nút “Thoát” trên giao diện chính hoặc gõ phím Esc.
Trang 5
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
3.6 Những hạn chế cần lưu ý khi dùng McMIX
McMIX hiện chạy tốt trên nền


Hệ điều hành Windows XP hoặc Windows Vista
Microsoft Office 2003
McMIX sẽ cố gắng tiếp tục cải tiến để có thể chạy tốt trên các nền Hệ Điều hành
khác & các chương trình quản lý văn phòng khác.
Vì McMIX là sản phẩm miễn phí (freeware) vĩnh viễn, trong tương lai gần, chúng
tôi chưa có (hoặc không có) ý định đưa phần “quản lý ngân hàng câu hỏi trắc
nghiệm” vào McMIX như một số người sử dụng đã có ý kiến đề nghị. Mong
người sử dụng sẽ đồng ý với hạn chế này.
Nếu có nhu cầu sử dụng “ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm”, xin tham khảo thêm
các sản phẩm phần mềm liên quan đến giáo dục của nhóm EDUSOFT trên trang
WEB:
http://www.edusoft.net.vn
3.7 Thông tin cập nhật McMIX
Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến McMIX trong các phiên bản cập nhật tiếp theo để
đáp ứng ngày một tốt hơn, đa dạng hơn các tính năng trong phạm vi trộn đề thi
trắc nghiệm
Chúng tôi trân trọng đón nhận các góp ý từ phía người sử dụng để sản phẩm
McMIX ngày một hoàn thiện.
Thông tin về sản phẩm chúng tôi có thông báo trên trang WEB:
http://www.edusoft.net.vn
Để có thể nhận thông tin về các phiên bản cập nhật, vui lòng mail cho chúng tôi
về địa chỉ
mctestlite@yahoo.com
với tiêu đề (subject): McMIX Info
3.8 Lời cảm ơn
Trong quá trình hoàn thiện phiên bản chính thức này, chúng tôi chân thành cảm ơn
tất cả các đóng góp ý kiến cho sản phẩm từ các người sử dụng phiên bản beta ở
mọi miền trong cả nước.
Đặc biệt chúng tôi có lời cám ơn sâu sắc đến
TS. Phan Gia Anh Vũ
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt
Là người đã có rất nhiều ý kiến quí báu để sản phẩm có được các tính năng tốt
hơn trong phiên bản hiện tại
Chúc cộng đồng người sử dụng McMIX có được một sản phẩm hài lòng
See you on the net
Tác giả: ThS. Võ Tấn Quân & KS Nguyễn Vũ Hoàng Anh
Trang 6
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
4 Các cải tiến của McMIX 1.20 so với các phiên bản trước
Ngoài môt số lỗi của chương trình được phát hiện và đã sửa, McMIX phiên bản 1.20 đã có
các cải tiến sau đây:
TT Diễn giải
Cho phép nhận dạng đa dạng các loại object
mà các phiên bản trước đây không cho phép
(không hỗ trợ) hoặc cho phép nhưng nhận
dạng bị lệch (in sai) hoặc báo lỗi nhận dạng
Ví dụ:
a) Object không in line with text
Trước đây không hỗ trợ, yêu cầu đổi qua in
line with text. Nay cho phép sử dụng tất cả
các dạng outline
b) Text có hyperlink
Trước đây delete hyperlink
Nay giữ nguyên định dạng
c) Object Field (Formula, Eq …)
Trước đây nhận dạng sai hoặc báo lỗi length
của object
d) Object có hidden text
Trước đây nhận dạng sai, in sai
e) Một số Object picture
Trước đây nhận dạng sai hoặc báo lỗi length
của object
v.v…
Cải tiến việc báo lỗi các ký tự nhận dạng
chọn lựa. Nhận dạng thông minh hơn
Cải tiến giao diện & các nút lệnh
Hủy các dòng thừa trong file header để tiết
kiệm các hàng trắng từ header đến câu hỏi
Sử dụng font size default của template cho từ
Khóa “Câu hỏi”
Bổ sung tiện ích tối ưu hóa Database
Khóa các tác vụ khác khi đang kiểm tra hoặc
lưu đề thi
Qui định về nhập đáp án phong phú hơn
Thanh progress bar tắt sau khi in xong
Mức độ Ghi chú
1 Rất Cao
Thay thế kỹ thuật
nhận dạng tin cậy
hơn, nhanh hơn,
độc lập với cấu
trúc word hơn.
Tuy nhiên việc bố
trí lại object
không in line with
text có phụ thuộc
vào khổ giấy in đề
thi.
2
3
4
5
6
7
8
9
Cao
Cao
Cao
Cao
Cao
Cao
Cao
Không báo lỗi
những ký tự nhận
dạng “vô tình”
Mỹ thuật hơn
Tiết kiệm giấy in
Để user có thể
chủ động font size
cho đề thi
Đã có chức năng
này
Để tránh lỗi của
user nhấp mouse
nhiều lần trên 1
nút
Có nhiều cách
biểu hiện đáp án
Bình thường Tự nhiên hơn
Trang 7
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
TT
10
11
12
Diễn giải
Form chính không bị tắt (tạm thời) khi
chuyển qua form phụ hoặc khi xử lý lệnh
Bổ sung tiện ích tối ưu hóa Database
Thêm khái niệm về số câu hỏi:
- Số câu hỏi dự kiến
- Số câu hỏi đã nhập
(trước đây chỉ có một khái niệm số câu hỏi)
Header/Footer có thêm field số trang của đề
thi
(Trong command chèn field có thêm mục:
Tổng số trang)
Hủy file DOC của để hoán vị khi user hủy đề
hoán vị
Hỗ trợ Câu hỏi nhóm không có đáp án
Mức độ Ghi chú
Bình thường Tự nhiên hơn
Bình thường
Đã có chức năng
này
Bình thường Đã phân biệt
13 Bình thường Đã có field mới
Vì không cần sử
Bình thường dụng lại file DOC
này
Phiên bản trước
Bình thường
đây không hỗ trợ
14
15
Trang 8
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
5 Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX
Gồm 6 bước
1. Chuẩn bị đề thi từ Microsoft Word
2. Tạo một kỳ thi mới (hoặc chọn một kỳ thi cũ đã có)
3. Tạo một môn thi mới (hoặc chọn một môn thi cũ đã có)
4. Import (hoặc Copy và Paste) đề thi đã chuẩn bị ở bước 1 vào McMIX
5. Chuẩn bị & In đề thi gốc, đề thi chuẩn
6. Trộn & In các đề thi hoán vị.
5.1 Bước 1: Chuẩn bị đề thi từ Microsoft Word
Soạn đề thi từ Microsoft Word theo các quy ước sau:
- Không đánh thứ tự câu hỏi.
- Phần câu hỏi dẫn nhập tùy ý, phần các lựa chọn nhập theo dạng
A. <lựa chọn 1>
B. <lựa chọn 2>
C. <lựa chọn 3>
D. <lựa chọn 4>
E. <lựa chọn 5> (nếu có)
Có thể trình bày các lựa chọn trên cùng 1 hàng hoặc nhiều hàng đều được
(Dấu chấm (.) sát với các ký hiệu A,B,C,D)
Không phân biệt chữ hoa chữ thường
- Câu lựa chọn dùng làm đáp án thì gạch chân. Vd: A. B. C. D.
=> Câu B. là lựa chọn đúng (đáp án).
Ghi chú
a) Để gạch chân nhanh, chọn (bôi đen) đáp án đúng, gõ Ctrl+U
b) Có thể sử dụng các qui định sau đây về đáp án
Ưu tiên 1: Gạch chân như qui ước ở trên
Ưu tiên 2: Format màu xanh dương RGB(0,0,255) hoặc màu đỏ RGB(255,0,0)
Ưu tiên 3: Nhập trực tiếp vào combo box trong chế độ nhập/sửa câu hỏi
Ưu tiên 4: Đáp án A
Lưu ý: Khi soạn thảo câu hỏi, có thể đưa đáp án lên câu A để không phải qui
định đáp án cho câu hỏi (dùng ưu tiên 4)
- Hết mỗi câu đặt 1 ký hiệu ngắt câu: [<br>]
(Riêng câu cuối thì không cần ký hiệu ngắt câu này).
Trang 9
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
- Một đề thi có thể chuẩn bị trên 1 file (import 1 lần) hoặc có thể từ nhiều file
(import nhiều lần).
Ví dụ: Một file đề thi đã chuẩn bị sẵn
Lưu ý:
a) Hướng dẫn trên đây chỉ đề cập đến câu hỏi đơn thông dụng
b) Về câu hỏi nhóm, câu hỏi đặc thù, câu hỏi có hình ảnh hoặc các trường hợp ngoại
lệ người sử dụng cần đọc phụ lục 9.1 trong tài liệu này để có hiểu biết sâu hơn trong
việc chuẩn bị file đề thi dạng word
c) McMIX hướng đến việc cộng đồng người sử dụng McMIX có thể chia sẻ đề thi lẩn
nhau thông qua format qui định này
d) Không chứa các câu chọn lựa a., b., c., d. trong table như các chương trình trộn đề
khác qui định
e) Xem file VATLY.DOC, HOAHOC.DOC, ANHVAN.DOC trong thư mục
<McMIX>\DocExample (<McMIX> là thư mục cài dặt) để biết cách chuẩn bị đề thi
tốt hơn.
5.2 Bước 2: Tạo một kỳ thi mới (hoặc chọn một kỳ thi cũ đã có).
Tại cửa sổ giao diện chính của McMIX, Click nút “Thêm” ở bên dưới ngăn trái.
Đặt mã, tên của kỳ thi, ghi chú (không bắt buộc) rồi click
Trang 10
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
Nếu làm việc với kỳ thi cũ đã tạo rồi, chỉ cần click vào kỳ thi bên ngăn trái
5.3 Bước 3: Tạo một môn thi mới (hoặc chọn một môn thi cũ đã có).
Tại cửa sổ giao diện chính của McMIX, Click nút “Thêm” ở bên dưới ngăn phải.
Nhập mã môn và tên môn thi, số câu cho mỗi đề, sau đó click .
Nếu làm việc với môn thi cũ đã tạo rồi, chỉ cần click vào môn thi bên ngăn phải
5.4 Bước 4: Import (hoặc Copy và paste) đề thi đã chuẩn bị vào McMIX.
Tại cửa sổ giao diện chính của McMIX, click nút “Tạo/In đề thi”.
Nếu môn thi chưa có câu hỏi thì chương trình sẽ vào thẳng màn hình nhập câu
hỏi. Nếu môn thi đã có nhập câu hỏi rồi, thì cần click vào nút “Thêm” ở màn
hình Đề Thi Chuẩn để nhập tiếp tục các câu hỏi mới cho đề thi đang soạn
dang dở.
(Lưu ý: Nếu nút “Thêm” bị mờ thì có nghĩa môn này đã có đề thi hoán vị
và đã bị khóa, không cho thêm câu hỏi thi)
Tại cửa sổ sọan thảo, nhấn nút Import để mở file đã chuẩn bị ở bước 1
Lưu ý:Có thể chọn cách Copy/Paste như truyền thống vào cửa sổ soạn thảo
Có thể sửa đổi nội dung sau khi import (hoặc copy & paste) nếu muốn
Có thể gõ trực tiếp câu hỏi (hoặc nhiều câu hỏi) vào cửa sổ soạn thảo
Trang 11
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMIX
Click nút “kiểm tra” để kiểm tra tính hợp lệ của phần đề thi đã copy & paste.
Sau khi kiểm tra xong, ta kiểm lại số lượng câu hỏi và đáp án rồi click nút
“Lưu”.
Lưu ý 1 : trong trường hợp cần cố định (không cho phép hoán vị) một hoặc vài lựa
chọn của một câu hỏi nào đó, thì bỏ dấu check tại lựa chọn đó. Ví dụ:
Câu 3 chỉ cho phép hoán
vị các lựa chọn A. và B.
Lưu ý 2 : Trong trường hợp không muốn hoán vị các lựa chọn cho toàn bộ câu
hỏi thi trong đề thi, người sử dụng không cần bỏ dấu check như đã nói ở trên
trong phần lưu ý 1, mà hãy chọn nhiệm ý:
[ x ] Giữ nguyên vị trí các câu chọn lựa
trong màn hình hoán vị đề thi (bước 6)
Trang 12

Generate time = 0.073337078094482 s. Memory usage = 1.95 MB