Bài 30 Thụ phấn

Tuần: 18 Ngày soạn:
Tiết: 36 Ngày dạy:

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Phát biểu khái niệm thụ phấn
-Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn
- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ
2. Kỹ năng:
Rèn luyện và cũng cố các kỹ năng
-Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
-Kỹ năng quan sát mẫu vật ,tranh vẽ
-Kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy
3. Thái độ:
-Biết thụ phấn cho một số hoa trong vườn
-Yêu và bảo vệ thiên nhiên
II. Phương pháp:
-Quan sát tìm tòi
-Thảo luận nhóm
-Nêu và giải quyết vấn đề
III. Phương tiện:
-Giáo viên:
*Mẫu vật hoa tự thụ phấn và hoa thụ phấn nhờ sâu bo
*Tranh vẽ cấu tạo hoa bí đỏ
*Tranh ảnh một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
-Học sinh các hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
IV. Tiến trình bài giảng
1. n đònh (1phút):
-Giáo viên: Kiểm tra só số
-Học sinh: báo cáo só số
Kiểm tra bài cũ :
Người ta dựa vào những đặc điểm nào để phân chia cac loại hoa ? cho ví dụ
2.Vào bài (2 phút):
Thụ phấn làgì ? Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn khác nhau như thế nào ? Bài học hôm nay sẽ trả lời
câu hỏi trên
3. Các hoạt động:
Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Tiểu kết 1:Hoa tự thụ phấn
và hoa giao phấn
-Thụ phấn là hiện tượng hạt
phấn tiếp xúc với đầu nh
-Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt
phấn rơi lên đầu nh của
chính hoa đó
-Hoa giao phấn là hoa có hạt
phấn chuyển đến đầu nh
của hoa khác
Hoạt động 1:Tìm hiểu hoa thự
thụ phấn và hoa giao phấn(15
phút )
-Treo hình vẽ 30. 1 sgk cho học
sinh quan sát và trả lời câu hỏi :
thế nào là hiện tượng thụ
phấn.Nêu đặc điểm của hoa tự
thụ phấn
-Giáo viên chốt lại vấn đề
-Cho học sinh đọc thông tin SGK
về hoa giao phấn và thảo luận∇
trong 4 phút
+Hoa giao phấn khác với hoa tự
thụ phấn ở điểm nào?
+Hiện tượng giao phấn của hoa
thực hiện nhờ những yếu tố nào?
-Giáo viên chốt lại vấn đề vừa
nêu ra
Mục tiêu: Hiểu đặc điểm hoa
tự thụ phấn và phân biệt vơi
hoa giao phấn .
-Học sinh quan sát tranh vẽ 30.1
trả lời câu hỏi :Thụ phấn là hiện
tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu
nhụy. Hoa tự thụ phấn có hạt
phấn rơi lên đầu nhụy của chính
hoa đó , hoa lưỡng tính nhò và
nhụy chín đồng thời
-Học sinh đọc thông tinSGK và
thảo luận ∇ trong 4 phút
+Hoa tự thụ phấn : hoa lưỡng
tính , nhò và nhụy chín đồng thời
;Hoa giao phấn : hoa lưỡng tính
hoặc đơn tính ,nhò và nhụy
không chín đồng thời .
+Nhờ gió , nhờ sâu bọ ,nhờ
người, nhờ nước.
-Đại diện các nhóm báo cáo,
các nhóm khác nhận xét bổ
sung.
Tiều kết 2:Đặc điểm của
hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
Hoa thường có màu sắc sặc
sỡ,có hương thơm ,mật
ngọt,hạt phấn to và có gai,đầu
nhụythường có chất dính .
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc
điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu
bọ(15 phút)
-Giáo viên treo tranh vẽ 30.2SGK
và mẫu vật một số hoa thụ phấn
nhờ sâu bọ để trả lời câu hỏi∇
SGK
+Hoa có đặc điểm gì để hấp dẩn
sâu bọ?
+Tràng hoa có đặc điểm gì làm
sâu bọ muốn lấy mật hoặc phấn
hoa thường phải chui vào trong
hoa?
+Nhò của hoa có đặc điểm gì
khiến sâu bọ khi đến lấy mật
Mục tiêu :Nhận biết các đặc
điểm của hoa thụ phấn nhờ
sâu bọ.
-Học sinh quan sát mẫu vật và
tranh vẽ để trã lời∇SGK các
nhóm thảo luận trong 4 phút
+Hoa có màu sắc sặc sỡ có
hương thơm mật ngọt.
+Tràng hoa có cấu tạo hình
chiếc chuông.
+Nhò nằm ở phần đầu của hoa,
chỉ nhò ngắn nên khi ong đến lấy
hoặc phấn hoa thường mang theo
hạt phấn sang hoa khác ?
+Nhụy hoa có đặc điểm gì khiến
sâu bọ khi đến thì hạt phấn của
hoa khác thường bò dính vào đầu
nhụy
mật dễ dàng mang theo hạt
phấn sang hoa khác .
+Nhụy thường nằm ở đầu và
đầu nhụy thường có chất dính để
giữ lại hạt phấn .
4.Củng cố: (5 phút )
-Thụ phấn là gì ?
-Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?
-Những cây có hoa nở về đêm như : nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?
5.Dặn dò: (1 phút)
-Trả lời câu hỏi sgk
-Chuẩn bò mẫu vật cây ngô
-Xem trước bài thụ phấn tiếp theo
RÚT KINH NGHỊÊM TIẾT DẠY

Generate time = 0.066089153289795 s. Memory usage = 1.93 MB