Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giáo án tuần 9
tuần 9
Tập đọc
Cái gì quý nhất
I- Mục tiêu
1. Đọc lu loát, diễn cảm toàn bài; biết phân biệt lời ngời dẫn chuyện và lời nhân
vật (Hùng, Quý, Nam, thầy giáo)
2. Nắm đợc vấn đề tranh luận (cái gì là quý nhất?) và ý đợc khẳng định trong bài
(Ngời lao động là quý nhất)
II - đồ dùng dạy học
Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
iii- các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 ( 5 phút )
- Kiểm tra bài cũ
HS đọc thuộc những câu thơ các em thhích trong bài thơ Trớc cổng trời, trả lời câu
hỏi về nội dung bài đọc.
-Giới thiệu bài
Trong cuộc sống, có những vấn đề cần trao đổi, tranh luận để tìm ra câu trả lời. Cái
gì quý nhất trên đời là vấn đề nhiều HS từng tranh cãi. Các em hãy cùng đọc bài Cái gì
quý nhất để biết ý kiến riêng của ba bạn Hùng, Quý, Nam và ý kiến phân giải của thầy
giáo.
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài (33 phút )
a) Luyện đọc
Chia bài làm 3 phần để luyện đọc nh sau:
+ Phần 1 gồm đoạn 1 và đoạn 2 (từ Một hôm..đến sống đợc không?)
+ Phần 2 gồm các đoạn 3, 4, 5 (từ Quý và Nam đến phân giải )
+ Phần 3 (phần còn lại)
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn GV kết hợp sửa lỗi, lu ý nhấn giọng những câu khẳng
định và giọng của NV.
- HS luyện đọc theo cặp .
- 1, 2 HS đọc toàn bàI .
- GV đọc mẫu .
b) Tìm hiểu bài
- HS đọc thầm bàI và cho biết :
- Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì? (HS phát biểu. GV ghi tóm
tắt. Hùng: lúa gạo; Quý : vàng; Nam: thì giờ)
- Mỗi bạn đa ra lí lẽ nh thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? HS nêu lí lẽ của từng
bạn, chú ý chuyển câu hỏi thành câu khẳng định. GV ghi bảng tóm tắt.
Hùng: lúa gạo nuôi sống con ngời.
Quý: có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua đợc lúa gạo.
Nam: có thì giời mới làm ra đợc lúa gạo, vàng bạc.
- vì sao thấy giáo cho rằng ngời lao động m ới là quý nhất? HS nêu lí lẽ của thầy
giáo. GV nhấn mạnh cách lập luận có tình có lí của thầy giáo:
+Khẳng định cái đúng của ba HS (lập luận có tình tôn trọng ý kiến ngời đối
thoại): Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý, nhng cha phải là quý nhất.
+ Nêu ra ý kiến mới sâu sắc hơn (lập luận có lí): Không có ngời lao động thì
không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Vì vậy, ngời lao dộng
là quý nhất.
- Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó.
(Có thể đặt tên cho bài văn là Cuộc tranh luận thú vị vì bài văn thuật lại cuộc tranh luận
thú vị giữa ba bạn nhỏ./ có thể đặt tên cho bài văn là Ai có lí? Vì bài văn cuối cùng đến đ-
ợc một kết luận giàu sức thuyết phục: Ngời lao động là đáng quý nhất./ )
c). Hớng dẫn HS đọc diễn cảm
- GV mời 5 HS đọc lại bàivăn theo cách phân vai (ngời dẫn chuyện, Hùng, Quý,
Nam, thầy giáo); giúp HS thể hiện đúng giọng đọc của từng nhân vật.
- GV hớng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1 đoạn trong bài theo cách
phân vai. chọn đoạn tranh luận của ba bạn. chú ý : kéo dài giọng hoặc nhấn giọng (tự
nhiên) những từ quan trọng trong ý kiến của từng nhân vật để góp phần diễn tả rõ nội
dung và bộc lộc thái độ. VD:
Hùng nói : Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống đợc
không?
Quý và Nam cho là rất có lí. Nhng đi đơc mơi bớc, Quý vội reo lên: Bạn Hùng nói
không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi ngời chẳng thờng nói quý nh vàng là gì? Có
vàng là có tiền, có tiền sẽ mua đợc lúa gạo!
Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thờng nói thì giờ quý hơn vàng bạc.
Có thì giờ mới làm ra đợc lúa gạo, vàng bạc!
- Chú ý đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện và lời nhân vật; diễn tả giọng tranh luận
sôi nổi của Hùng, Quý, Nam; lời giảng giải ôn tồn, chân tình, giàu sức thuyết phục của
thầy giáo.
Hoạt động 3. Củng cố, dặn dò ( 2 phút )
GV nhận xét tiết học . Nhắc HS ghi nhớ cách nêu lí lẽ, thuyết phục ngời khác khi
tranh luận của các nhân vật trong truyện để thực hành thuyết trình, tranh luận trong tiết
TLV tới.
Ngày dạy //.
chính tả
I- Mục tiêu
1. Nhớ và viết lại đúng chính bài thơ Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.Trình bày
đúng các khổ thơ, dòng thơ theo thể tự do.
2. Ôn lại cách viết những từ ngữ có tiếng chứa âm đầu n / l hoặc âm cuối n / ng.
II - đồ dùng dạy học
-Vở BT .
iii- các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 ( 5 phút )
-kiểm tra bài cũ
HS thi viết tiếp sức trên bảng lớp các tiếng có chứa vần uyên, uyêt.
-Giới thiệu bài:
GV nêu MĐ, YC của tiết học
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS nhớ viết ( 20 phút )
- 2 HS đọc thuộc lòng bàI thơ.
GV nhắc HS chú ý: Bài gồm mấy khổ thơ? Trình bày các dòng thơ thế nào? Những
chữ nào phải viết hoa? Viết tên đàn ba-la-lai-ca thế nào?
- HS nhớ và viết bàI thơ .
- HS đổi chéo bàI để soát lỗi .
GV chấm 1 số bàI.
Hoạt động 3. Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả ( 13 phút )
Bài tập (2)
- HS đọc YC BT.
- Về hình thức hoạt động, GV tổ chức cho HS bốc thăm cặp âm, vần cần phân biệt
và thi viết các từ ngữ có tiếng chứa các âm, vần đó trên giấy nháp và đọc to cho cả lớp
nghe cặp tiếng ghi trên phiếu (VD:la-na); viết nhanh lên bảng 2 từ ngữ có chứa 2 tiếng
đó, rồi đọc lên (VD: la hét nết na ). Cả lớp cùng GV
nhận xét, bổ sung. Kết thúc trò chơi, một vài HS đọc lại các cặp từ ngữ; mỗi em viếtvào
vở ít nhất 6 từ ngữ.
Bài tập 3
- HS đọc YC BT.
- Về hình thức hoạt động, ( chọn bàI 3 b ) GV tổ chức cho các nhóm HS thi tìm các
từ láy (trình bày trên bảng lớp) . Mỗi HS viết vào vở ít nhất 6 từ láy.
Hoạt động 4. Củng cố, dặn dò ( 2 phút )
GV nhận xét tiết học. Nhắc HS nhớ những từ ngữ đã luyện tập để không viết sai
chính tả.
Ngày dạy //.
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: thiên nhiên

I- Mục tiêu
1. Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Thiên nhiên: biết một số từ ngữ thể hiện sự so
sánh và nhân hoá bầu trời.
2.Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi viết đoạn văn tả một cảnh đẹp
thiên nhiên.
II - đồ dùng dạy học
Bảng phụ viết sẵn các từ ngữ tả bầu trời ở BT1; bút dạ, một số tờ phiếu khổ to kẻ
bảng phân loại từ ngữ tả bầu trời để HS làm BT2.
iii- các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 ( 5 phút )
- kiểm tra bài cũ
HS làm lại các BT3a, 3b hoặc 3c để củng cố kiến thức về từ nhiều nghĩa trong tiết
LTVC trớc.( 3 em làm trên bảng )
-Giới thiệu bài
Để viết đợc những bài văn tả cảnh thiên nhiên sinh động, các em cần có vốn từ
ngữ phong phú. Bài học hôm nay giúp các em làm giàu vốn từ; có ý thức diễn đạt chính
xác cảm nhận của mình về các sự vật, hiện tợng trong thiên nhiên.
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS làm bài tập ( 33 phút )
Bài tập 1
4HS tiếp nối nhau đọc một lợt bài Bầu trời mùa thu. Cả lớp đọc thầm theo.
Bài tập 2
- HS làm việc theo nhóm, ghi kết quả vào giấy khổ to, dán lên bảng lớp.
- Lời giải (GV dán bảng phân loại đã chuẩn bị):
Những từ ngữ thể hiện sự so sánh
Những từ ngữ thể hiện sự nhân
hoá
Những từ ngữ khác
Xanh nh mặt nớcmệt mỏi trong ao
đợc rửa mặt sau cơn ma/ dịu dàng / buồn bã/ trầm ngâm
nhớ tiếng hót củabầy chim sơn ca/ ghé sát mặt đất / cúi
xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi
cây hay ở nơi nào.
rất nóng và cháy lên những tia sáng của ngọn lửa/ xanh
biếc/ cao hơn
Bài tập 3
GV hớng dẫn HS để hiểu đúng yêu cầu của bài tập:
- Viết một đoạn văn tả cảnh đẹp của quê em hoặc ở nơi em ở.
- Cảnh đẹp đó có thể là một ngọn núi hay cánh đồng, côngviên, vờn cây, vờn hoa,
cây cầu, dòng sông, hồ nớc
- Chỉ cần viết đoạn văn khoảng 5 câu.
- Trong đoạn văn cần sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
-Có thể sử dụng lại một đoạn văn tả cảnh mà em đã viết trớc đây nhng cần thay từ
ngữ cha hay bằng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm hơn.
- HS đọc đoạn văn. GV và cả lớp nhận xét, bình chọn đoạn văn hay nhất.
Hoạt động 3. Củng cố, dặn dò (2 phút )
GV nhận xét tiết học. Dặn những HS viết đoạn văn cha đạt về nhà viết lại để thầy
(cô) kiểm tra trong tiết LTVC sau.
Ngày dạy //.
Kể chuyện
Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia
I- Mục tiêu
1. Rèn kĩ năng nói:
- Nhớ lại mọt số chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phơng mình hoặc ở nơi khác. Biết
sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện.
- Lời kể rõ ràng, tự nhiên; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ cho câu chuyện
thêm sinh động.
2. Rèn kĩ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II - đồ dùng dạy học
- Tranh, ảnh về một số cảnh đẹp ở địa phơng.
- Bảng lớp viết đề bài.
iii- các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 ( 5 phút )
-kiểm tra bài cũ
HS kể lại câu chuyện đã kể ở tiết KC tuần 8.
-Giới thiệu bài
GV nêu MĐ, YC của tiết học
Hoạt động 2. Hớng dẫn nắm đợc yêu cầu của đề bài ( 8 phút )
- HS đọc đề bài và gợi ý 1-2 trong SGK.
- GV mở bảng phụ viết vắn tắt gợi ý 2b.
- GV kiểm tra việc HS chuẩn bị nội dung cho tiết học.
- Một số HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể.
Hoạt động 3. Thực hành kể chuyện ( 25 phút )
a) HS kể theo cặp. GV đến từng nhóm, nghe HS kể, hớng dẫn, góp ý. Mỗi em kể
xong có thể trả lời câu hỏi của các bạn về chuyến đi.
b) Thi KC trớc lớp. Nhận xét cách kể, dùng từ đặt câu.
Hoạt động 4. Củng cố, dặn dò ( 2 phút )
GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem trớc yêu cầu KC và tranh minh hoạ của tiết
KC Ngời đi săn và con nai ở tuần 11.
Ngày dạy //.
Tập đọc
đất cà mau
I- Mục tiêu
1. Đọc lu loát, diễn cảm toàn bài, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm nổi
bật sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cờng của ngời Cà Mau.
2. Hiểu ý nghĩa của bài văn: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun
đúc nên tính cách kiên cờng của ngời Cà Mau.
II - đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bản đồ Việt Nam .
iii- các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 ( 5 phút )
- kiểm tra bài cũ
HS đọc chuyện Cái gì quý nhất?, trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài (kết hợp chỉ bản đồ): Trên bản đồ Việt Nam hình chữ S, Cà Mau
là mũi đất nhô ra ở phía tây nam tận cùng của Tổ Quốc. Thiên nhiên ở đây rất khắc nghiệt
nên cây cỏ, con ngời cũng có những đặc điểm rất đặc biệt. Bài Đất Cà Mau của nhà văn
Mai Văn Tạo sẽ cho các em biết về điều đó.
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài (33 phút )
GV đọc diễn cảm toàn bài. Nhấn giọng các từ gợi tả (ma dông, đổ ngang, hối hả,
rất phũ, đất xốp, đất nẻ chân chim,)

Generate time = 0.13993000984192 s. Memory usage = 1.94 MB