Bài giang tiếng Anh 11. Unit 10. Listening

Vì dung lượ lớn, có kèm theo film nên bạn vào đường dẫn bên dưới để tải file (8 file nén
dạng *.rar của Power point).
http://ngchantrungvc25.googlepages.com/
(Ấn Ctrl + Click chuột trái vào đường dẫn hoặc copy đường dẫn vào khung địa chỉ của
Internet Explore)
Bạn cần tải đủ 8 file nén về để cùng một thư mục rồi giải nén bất kỳ một file nào để sử
dụng.

Generate time = 0.15934300422668 s. Memory usage = 1.92 MB