Đề kiểm tra Ngữ văn lớp 7 HK II

Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ 2
Môn : Ngữ văn 7 - Thời gian : 90 phút
Họ và tên : Lớp :
Điểm Lời phê của giáo viên
A - Phần trắc nghiệm:
* Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất:
Cho đoạn văn :
- Bẩm quan lớn đê vỡ mất rồi ! Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng : - Đê vỡ rồi !
Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày ! Có biết không? Lính
đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây nh vậy ? Không có phép tắc gì nữa à .
( Trích ngữ văn 7 - tập 2 )
1, Đoạn văn trên của tác giả nào trích trong tác phẩm nào ?
A - Hồ chí Minh, ý nghĩa văn chơng
B - Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu
C - Phạm Duy Tốn , Sống chết mặc bay
D - Hồ chí Minh và sống chết mặc bay
2, Văn bản trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt nào?
A - Miêu tả B - Nghị luận chứng minh
C - Nghị luận giải thích C - Tự sự
3, Văn bản thể hiện nội dung gì ?
A - Tố cáo tên quan phủ tàn bạo bất nhân
B - Tố cáo tên quan phủ hống hách vô nhân đạo
C - Sự sợ hãi của những ngời trong cung đình
D - Lên án gay gắt tên quan phủ, lòng lang dạ thú và bày tỏ niềm thơng cảm trớc
thảm cảnh của nhân dân.
4, Văn bản nào có bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, hình ảnh đặc sắc. Tác
phẩm đánh dấu một sự kiện chính trị quan trọng trong đầu năm 1951
A - Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
B - Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta
C - ý nghĩa văn chơng
D - Đức tính giản dị của Bác Hồ
5, Tục ngữ đợc coi là :
A - Một tác phẩm nghị luận
B - Không phải là tác phẩm nghị luận
C - Một loại văn bản nghị luận đặc biệt ngắn gọn
D - Một bài thơ
6, Những câu nào là câu rút gọn:
A - Đê vỡ rồi ; B - Có biết không ; C - Da, bẩm ; D - Lính đâu ?
7, Câu nào là câu đặc biệt trong những câu sau :
A - Bỗng xuất hiện một ngời lạ mặt B - Hà Nội. Mùa thu 1945.
C - Chim hót . D - Tiếng hát ngừng . Cả tiếng cời
8, Câu nào không phải là câu bị động:
A - Em đợc đi chơi B- Bài này học rồi
C- Nam đợc khen D - Giáp bị phê bình
9, Gạch dới cụm C - V làm thành phần câu hoặc làm thành phần cụm từ cho biết cụm C - V
đó làm thành phần gì ?
a, Nam học tập chăm chỉ làm cha mẹ vui lòng
b, Giáp đã làm hết bài tập do thầy giáo giao
B- Phần tự luận:
Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ : Có công mài sắt, có ngày nên kim


Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ 2
Môn : Văn - Tiếng Việt 9
Thời gian : 90 phút
Câu 1: ( 1 điểm )
Trả lời các câu hỏi sau:
a, Tác giả hầu nh chỉ viết về ngời lính và chiến tranh ?
b, Ông là nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ trẻ những năm kháng chiến chống Mĩ ?
c, Ông là nhà văn chuyên viết truyện ngắn am hiểu sâu sắc và gắn bó với nông thôn, nông
dân Việt Nam.
d, Ngời cô độc nhất thế gian là ai ?
Câu2 : ( 1 điểm )
Điền tên tác giả - tác phẩm đã học trong chơng trình văn học hiện đại ( Lớp 9 ) vào cột tơng
ứnh sao cho hợp lí.
Năm sáng tác Tác phẩm Tác giả
1970
1976
1980
1948

Câu 3: ( 2 điểm )
Viết đoạn văn theo cách diễn dịch có câu chốt : Tình yêu làng của ông Hai là một tình
yêu sâu sắc
Câu4 : ( 6 điểm )
Phân tích bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật
Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ 2
Môn : Văn - Tiếng Việt 8
Thời gian : 90 phút
I - Văn học : ( 3 điểm )
1, Điền Đ vào ô trống chỉ câu trả lời đúng :
A - Về tác giả Ngô Tất Tố
a, Sinh 1894 - mất 1953
b, Sinh 1893 - mất 1954
c, Sinh 1839 - mất 1945
B - Về nhân vật lão Hạc
a, Lão Hạc là một ngời lạc hậu nghèo khổ
b, Lão Hạc là một ngời lạc nhân hậu
c, Lão Hạc là một ngời lạc nhân đạo
C - Về tập thơ từ ấy của Tố Hữu :
a, Là tập thơ nhiều bài của Tố Hữu
b, Là tập thơ đầu tay của Tố Hữu
c, Là tập trờng ca của Tố Hữu
2, Chép lại chính xác bài thơ Không ngủ đợc ( Trong tập Nhật ký trong tù ) của Hồ Chí
Minh ( SGK văn 8 - tập II )
Hình ảnh sao vàng năm cánh cuối bài có ý nghĩa gì ?
II - Tiếng Việt : ( 2 điểm )
1, Thế nào là phép liên kết câu ?
2, Chỉ ra phép liên kết câu ( Cụ thể về phép liên kết đó ) trong đoạn văn sau
Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm, nh dâng cao, chắc nịch. Trời rải may trắng nhạt, biển
mơ màng dịu hơi sơng. Trời âm u mây ma, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển
đục ngầu dận dữ. ( Vũ Tú Nam )
III - Tập làm văn : ( 5 Điểm )
Nhân vật Tí trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố là một em bé hiếu thảo, giàu đức hy
sinh. Qua các đoạn trích đã học, em hãy phân tích các đặc điểm trên của nhân vật đó .
Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ 2
Môn : Ngữ văn 6 - Thời gian : 90 phút
Họ và tên : Lớp :
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần I : Trắc nghiệm
* Khoanh tròn vào chữ cái có ý trả lời đúng nhất :
1, Biện pháp tu từ đợc sử dụng trong đoạn thơ sau đây là gì ?
Hàng bởi / đu đa / Bế lũ con / Đầu tròn / Trọc lốc
A - Nhân hoá ; B - Hoán dụ ; C- ẩn dụ ; D- Nhân hoá và ẩn dụ
2, Từ trái đất trong câu thơ sau đợc dùng với ý nghĩa gì ?
Vì sao trái đất nặng ân tình
Nhắc mãi tên ngời Hồ Chí Minh
A- Chỉ địa danh
B- Chỉ tên đất liền khác với đại dơng
C- Chỉ nhân loại tiến bộ trên thế giới
3, Trong câu ca dao Lạt này gói bánh chng xanh, cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng, sự
việc cho mai lấy trúc biểu hiện ý tình gì ?
A - Ví von kín đáo về tình yêu
B- Miêu tả hai bài cây thờng trồng bên nhau
C- Nói về sự lai ghép giữa hai giống cây.
4, Hoàn thiện thêm các câu văn có các từ mở đầu nh :
A- So sánh
B - ẩn dụ là .
* Cho đoạn văn sau :
Mặt trời nhú lên dần dần rồi che cho kì hết. Tròn trĩnh và phúc hậu nh lòng dỏ một quả trứng
thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đờng bệ đặt lên một chiếc mâm bạc đ-
ờng kính mâm rộng bằng cả moọt cái chân trời màu ngọc trai nớc biển ửng hồng. Y nh một
mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trờng thọ của tất cả những ngời chài lới
trên muôn thở biển đông
1, Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào ?
A- Miêu tả ; B - Biểu cảm ; C- Tự sự ; D - Nghị luận

Generate time = 0.35822677612305 s. Memory usage = 1.93 MB