Tạo pass cho folderBạn hoàn toàn ko cần xài pass chi cho mệt vì nếu
máy có keylog thì die hoặc khi quên pass thì bạn là
người lãnh trọn vì thế khuyến cáo bạn làm theo cách
này:
vào Regedit > chọn key HKEY_CLASSES_ROOT > chọn CLSID >nhấn Ctrl + F gõ vào My
Computer > copy cái key mới tìm được đó > tìm cái folder cần khóa > rename lại với tên + ".
[key mới copy]"(ko có ") Ví dụ : folderlock.key > lúc này folder của bạn sẽ trở thành một cái
mycomputer (nhấp vào thì sẽ bít) > nếu muốn trở lại như cũ thì vào cmd gõ lệnh ren oldname
new name
** Bạn cũng có thể tìm nhìu khóa khác như recycle bin hoặc Control Panel, Printers
Chúc Thành công

Generate time = 0.15514397621155 s. Memory usage = 1.92 MB