Trang trí đường diềm


MOÂN MÓ THUAÄT LÔÙP 6

Ñöôøng dieàm

Tieát 14: BAØI 14
Veõ trang trí

ITHẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM?
Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài,trên
đó có các họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp
lại,đều đặn và liên tục,giới hạn trong hai đường
song song (thẳng,cong hoặc tròn)
Ứng dụng:
Trong đời sống,đường diềm được sử dụng để trang trí
nhiều đồ vật như:bát,đóa;khăn, áo,mũ;giường,tủ,v.v…
Từ xưa,các nghệ nhân đã biết dùng đường diềm vào
trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc
như đình,chùa,bia đá,v.v
Đường diềm trên mặt trống đồng
Đường diềm chạm khắc trên bia đá
Đường diềm trên y phục của dân tộc Hmông

Quan sát-Nhận xét
Họa tiết sắp xếp xen kẽ
Họa tiết sắp xếp nhắc lại
Nhận xét
Nhận xét

Mảng hình vuông,mảng hình chữ
nhật xếp xen kẽ

Đường diềm được tạo từ 6 mảng
hình vuông,họa tiết xếp xen kẽ
Nhận xét
Nhận xét

Nhận xét:
 Các mảng đều là hình vuông(có 6 mảng)
Họa tiết trong các mảng trang trí theo
kiểu đối xứng

Generate time = 0.10975408554077 s. Memory usage = 1.93 MB