Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG SINH HOẠT 15 PHÚT
--------------------------------------
I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong công tác chủ nhiệm có rất nhiều công việc có liên quan, một trong những
nội dung đó là tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh, nhà trường đã tổ
chức nhiều hoạt động ngoại khoá: Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp,
các hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao….
Những hoạt động trên đã góp phần đa dạng hoá các loại hình, phương pháp dạy
và học, tạo điều kiện cho các em có được sân chơi bổ ích, những hoạt động vui chơi,
giải trí, hoạt động học tập lành mạnh bên cạnh những giờ học chính khoá. Trong khuôn
khổ của hoạt động ngoại khó đựơc tổ chức trong tháng Hai này, tôi chỉ xin đề cập đến “
Những biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút” cho các em học sinh lớp
chủ nhiệm 10A
3
.
Qua một học kỳ làm công tác chủ nhiệm lớp 10A
3,
bản

thân tôi đã cố gắng
truyền tải và triển khai tốt các hoạt động giáo dục trong đó có công tác chủ nhiệm, luôn
bám sát theo dõi, hướng dẫn các em để đưa ra những nội dung và cách thức sinh hoạt
hiệu quả.
Như chúng ta đã biết sinh hoạt 15 phút đầu giờ đóng vai trò, vò trí rất quan trọng
bởi vì:
- Nếu chúng ta tổ chức tốt sinh hoạt 15 phút sẽ giúp các em có sự chuẩn bò tốt
hơn cho những tiết học tới. Có thể nói đây là thời gian để các em khởi động cho một
buổi học tập đạt hiệu quả.
- Tập cho các em có thói quen, kỷ luật, đến lớp, đến trường và tinh thần xây
dựng tập thể cũng như xây dựng mối quan hệ bạn bè, thầy cô tốt hơn.
II. THỰC TRẠNG LỚP CHỦ NHIỆM:
1/ Mặt thuận lợi: 10A
3
là lớp nâng cao Ban khoa học tự nhiên, với só số là 47
em trong đó có 20 học sinh nam và 27 học sinh nữ, độ tuổi trung bình là 15,5 tuổi, đa số
các em chăm ngoan có ý thức và động cơ học tập tốt. Điều đó được minh chứng và biểu
hiện cụ thể ở các thông số sau:
- Lớp có đội ngũ Ban cán sự nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Luôn duy trì và tổ chức sinh hoạt tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp một cách nghiêm túc và hiệu quả.
- Luôn bám sát những nội dung, yêu cầu mà Ban Giám hiệu, Đoàn trường chỉ
đạo.
- Luôn đa dạng hoá các hình thức, nội dung sinh hoạt 15 phút:
=> Kết quả đạt được trong kỳ I vừa qua lớp luôn xếp ở vò thứ thi đua cao.
2/ Khó khăn:
Việc tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ tuy đã đạt nhiều kết quả khả quan, song
bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại và hạn chế sau:
- Đa số các em đều có ý thức sinh hoạt tốt, song bên cạnh đó vẫn còn những em
không tập trung và chưa tham gia nhiệt tình ( số này không nhiều)
- Trong sinh hoat 15 phút đầu giờ một số em còn lo việc ôn bài cũ nên chưa tập trung
dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao.
- Kế hoạch nhà trường đề ra, đoàn trường phát động chưa nhiều, chưa đa dạng, phong
phú. Bên cạnh đó việc áp dung của giáo viên chủ nhiệm tuy đã có nội dung phong
phú song chưa thể hiện được chiều sâu.
3. Biện pháp: Những mặt hạn chế trên, cần được khắc phục ngay bằng những biện
pháp cụ thể và thiết thực sau:
- GVCN tăng cường bám sát và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động 15 phút: Giai đoạn
đầu giáo viên đưa ra nội dung sinh hoạt và trực tiếp điều hành, sau đó hướng dẫn và
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp tự điều hành sinh hoạt giúp các em rèn luyện tính tự
quản và làm chủ tập thể. Qua mỗi buổi sinh hoạt như vậy, GVCN nhận xét và uốn
nắn những mặt đạt được và đònh hướng cho các em tổ chức những buổi sinh hoạt sau
tốt hơn, lúc này GVCN chỉ đóng vai trò cố vấn.
- GVCN tiếp tục tăng cường nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, cần bám sát
những nội dung mà Ban giám hiệu, đoàn trường và các tổ chức đoàn thể trong
trường đề ra. Cần lồng ghép nội dung sinh hoạt chính trò – Tư tưởng cho các em có
điều kiện trao đổi và tìm hiểu những ngày lễ lớn của dân tộc cũng như các sự kiện
lòch sử trọng đại, những tin tức cập nhật về thời sự…
- Cần thay đổi linh hoạt nội dung và hình thức sinh hoạt, lồng ghép nội dung thảo
luận nhằm nâng cao chất lượng học tập.
4. Kết quả thực hiện:
Sau một thời gian đầu của học kỳ II năm học 2006-2007, áp dụng những biện
pháp đã nêu, trong sinh hoạt 15 phutù đầu giờ của lớp 10A3 đã có chuyển biến đáng
kể:
- Nội dung sinh hoạt phong phú và đa dạng hơn: Ngoài sinh hoạt hát tập thể chữa bài
tập, GVCN còn lồng ghép kể chuyện về một số nhân vật lòch sử , cho học sinh thảo
luận về các vấn đề thời sự: Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, tổ chức hội nghò
APEC, sự kiện thành lập Đảng CSVN…
- Học sinh hăng hái tham gia sinh hoạt nghiêm túc. Góp phần tạo nên khôn khí học
tập vui vẻ, thoải mái tạo cho các em có tâm thế vui tươi để tiếp thu bài học tốt hơn.
- Qua đó, giúp các em có điều kiện hiểu và giao lưu rộng rãi hơn với các bạn trong
lớp, tính đoàn kết tập thể được nâng cao, tình cảm thầy trò được cũng cố, tập thể lớp
ngày càng vững mạnh.
5. Kết luận:
Việc tìm hiểu những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thông
qua sinh hoạt 15’ đầu giờ bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt và thiết thực trong công tác
chủ nhiệm của tôi.
- Giúp giáo viên nắm bắt tình hình học sinh cụ thể và sát thực hơn, củng cố và đoàn
kết tập thể lớp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em trong việc xây
dựng một tập thể mạnh.
- Tạo cho học sinh có được môi trường sinh hoạt hiệu quả, qua đó giúp các em có
thêm kiến thức hiểu biết xã hội, giúp các em có thể tự tin hơn vào bản thân, tìm ra
được những điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy, sữa chữa cùng hoà nhập
và phát triển.
6. Đề xuất – kiến nghò:
- Đề nghò Ban giám hiệu, ban hoạt động nề nếp của nhà trường có biện pháp theo
dõi chặt chẽ hơn nữa hoạt động 15 phút và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp.
- Tiến hành thực hiện một cuộc điều tra xã hội học để thu thập thông tin phản hồi
của học sinh về chất lượng, về nội dung cũng như tiến trình tổ chức hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp của giáo viên chủ nhiệm có được thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả hay không. Qua đó có thể đánh giá được thực chất chất lượng của việc tổ chức
các hoạt động giáo dục nêu trên.
- Đề nghò bộ phận chuyên môn cần cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm một số tài
liệu, bài nói, bài viết hay của giáo viên, học sinh, những mẫu chuyện có tính giáo
dục, những tấm gương học tốt… bên cạnh việc GVCN tự sưu tầm tài liệu để xây
dựng nội dung sinh hoạt lớp phong phú, đa dạng về hình thức và chất lượng hơn về
nội dung.
- Đề nghò ban nề nếp, bộ phận hoạt động ngoài giờ lên lớp có cơ chế thích hợp để
tạo điều kiện cho GVCN được thay đổi linh hoạt nội dung sinh hoạt phù hợp với tình
hình của lớp.
Trên đây là những ý kiến kiến nghò, đề xuất của riêng cá nhân tôi, rất mong
được sự hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
nhằm thúc nay hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt chất lượng ngày càng cao hơn!
Krông Păk, ngày 26/01/2007
GVCN 10A
3

Hoàng Huy Duẩn

Generate time = 0.32601618766785 s. Memory usage = 1.93 MB