Bài 23. Tác dụngtừ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điệnBài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
Tiết 25 :
S
N
1. Tác dụng từ :
Tính chất từ của nam châm

Nam châm điện
+ -
Hình 23.1
1. Tác dụng từ :
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
Tiết 25 :

C1
a) Đưa một đầu cuộn dây lại gần các đinh
sắt nhỏ, các mẩu dây đồng hoặc nhôm.
Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi
công tắc ngắt và công tắc đóng.
b) Đưa một kim nam châm lại gần một đầu
cuộn dây và đóng công tắc. Hãy cho biết,
cực nào của kim nam châm bị hút, cực
nào bị đẩy.
1. Tác dụng từ :
Nam châm điện
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
Tiết 25 :

Tiết 25 :
+ -
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
1. Tác dụng từ :
Nam châm điện

Tiết 25 :
+ -
Hình 23.1
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
1. Tác dụng từ :
Nam châm điện

Tiết 25 :
Hình 23.1
- +
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
1. Tác dụng từ :
Nam châm điện

Tiết 25 :
Kết luận :
1. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện
chạy qua là ..............................
2. Nam châm điện có ...................... vì nó có khả năng
làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc
thép.
nam châm điện
Tính chất từ
1. Tác dụng từ :
Nam châm điện
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

Tiết 25 :
chuông
Đầu gõ chuông
Tiếp điểm
Miếng sắt
Cuộn dây
Lá thép
đàn hồi
Chốt kẹp
Nguồn điện
Tìm hiểu chuông điện
Hình 23.2
1. Tác dụng từ :
Bài 23
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ
TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

Generate time = 0.085588216781616 s. Memory usage = 1.93 MB