thế giới logo của em

Thầy và trò trường TH Đoàn
Nghiên Kính chào các thầy


Thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2008
Thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2008


Chương 6: Thế giới logo của em
(Trước khi vào bài mới cô mời một số bạn lên dò bài cũ)
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
I.Mục tiêu của bài.

a.Kiến thức :
Qua các bài trước của chương này các em đã nắm:
+ Màn hình chính
+ Cửa sổ lệnh
+ Ngăn nhập lệnh
+ Biểu tượng của Rùa
+ Đặc biệt các em đã biết một số câu
lệnh và bước đầu hình thành các yếu tố cơ sở của
thuật toán và qui trình
+ Trong bài này các em khám phá và
nắm thêm một số câu lệnh lặp để tiếp tục khám
phá và tìm hiểu phần mềm logo.


b.kỹ năng:
giúp các em biết sử dụng tương đối thành thạo
những lệnh đã học và đồng thời biết thêm một số
lệnh lặp giúp các em sử dụng nhanh và tìm tòi để
vẽ được những hình mới nhờ phần mềm logo.
c.Thái độ:
Học nhẹ nhàng, tạo một tâm lý thỏa mái khi các
em tiếp xúc với phần mềm logo.
II.Nội dung
1.Câu lệnh lặp:


Trong các bài trước để vẽ được một hình
vuông em phải viết bảy lệnh sau:
FD 100
RT 90
FD 100
RT 90
FD 100
RT 90
FD 100
Hình vuông

Generate time = 0.037365913391113 s. Memory usage = 1.93 MB