Bài tập về câu lệnh lặp

Tiết 39,40:
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
b. Kĩ năng
1. Biết được cấu trúc về câu lệnh lặp.
2. Nhận biết được một số bài toán có dạng câu lệnh lặp.
c. Thái độ
1. Hiểu được tầm quan trọng của câu lệnh lặp trong việc giải quyết các bài toán.
2. Rèn luyện thái độ ham học hỏi.
Mục đích yêu cầu
a. Kiến thức
Củng cố lại kiến thức về câu lệnh lặp.
Làm được một số bài toán liên quan về câu lệnh lặp.
II.Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học
GV:
1. Sách bài tập.
2. Một số bài toán liên quan đến câu lệnh lặp.
HS:
1. SGK đầy đủ
2. Vở ghi chép.
III. Những lưu ý sư phạm
- Trong tiết học này việc gây hứng thú học là một yêu cầu cần thiết.
- Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, GV cần đưa ra thêm
bài tập cho HS nắm vững về câu lệnh lặp.
IV. Trình tự lên lớp:
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1:Viết cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần biết trước?
Giải thích các thành phần trong câu lệnh đó.Hoạt động của câu lệnh này
như thế nào.
Câu 2:Cho ví dụ về một chương trình có sử dụng câu lệnh lặp.
Bài mới:
IV. Hoạt động của thầy và trò

-Dựa trên phần kiểm tra bài
cũ đối với HS, GV nhắc lại
một lần nữa về cấu trúc của
câu lệnh lặp cũng như cấu
trúc của nó.

-Cùng HS tiến hành giải các
câu hỏi trong SGK. Đối với
câu1, 2, 3 liên quan đến phần
lí thuyết GV chỉ cần gọi HS
trả lời rồi củng cố lại.
-HS lần lượt giải các bài 1, 2,
3.Nếu có gì thắc mắc có
thể hỏi GV.

HĐ CỦA GV

HĐ CỦA HS
GHI BẢNG
For<biến
đếm>:=<giá trị
đầu>to<giá trị
cuối>do<câu
lệnh>;

Generate time = 0.18096899986267 s. Memory usage = 1.93 MB