Bài 15. Thực hành một số thí nghiệm về Enzim

Bài 15 : THỰC HÀNH : MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM
I. THÍ NGHIỆM VỚI ENZIM CATALAZA :
1. Mục tiêu bài học :
Sau khi thực hành xong bài này, học sinh phải :
- Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố môi trường lên họt tính của enzim catalaza.
- Tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK.
2. Chuẩn bị :
a. Mẫu vật :
- 4 củ khoai tây sống.
- 4 củ khoai tây đã nấu chín.
b. Dụng cụ:
- Dĩa petri.
- Dao cắt.
- Ống nhỏ giọt.
Gồm 4 bộ dụng cụ.
c. Hóa chất :
- Dung dịch H
2
O
2
: 4 chai nhỏ
- Nước đá.
3. Phương pháp :
- Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS.
- Dặn HS đọc bài trước ở nhà.
- GV chuẩn bị trước dụng cụ, hóa chất, mẫu vật.
4. Nội dung và cách tiến hành :
- Kiểm tra kiến thức cũ.
- Phát dụng cụ, hóa chất và mẫu vật cho từng nhóm, lưu ý HS tuyệt
đối tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm và chú ý sự an toàn trong quá trình
thực hành.
- Cho HS tiến hành thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả, GV
quan sát, hướng dẫn thêm cho HS.
- GV cho một nhóm đại diện lên trình bày kết quả, các nhóm còn lại
so sánh với kết quả của nhóm mình và nhận xét.
- GV đánh giá kết quả thực hành của các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm hoàn thành bài tường trình theo nội dung yêu cầu
trong SGK.
II. THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG ENZIM TRONG QUẢ DỨA TƯƠI ĐỂ
TÁCH CHIẾT ADN:
1. Mục tiêu bài học :
Sau khi thực hành thí nghiệm bài này, học sinh phải :
- Tự mình tiến hành tách chiết được AND ra khỏi tế bào bằng các hóa
chất và dụng cụ đơn giản theo quy trình đã cho.
- Rèn luyện các kĩ năng thực hành (sử dụng các dụng cụ thí nghiệm,
pha hóa chất,…)
2. Chuẩn bị :
a. Mẫu vật :
- Dứa tươi : 1 quả
- Gan gà hoặc gan lợn : 1 buồng gan gà cho một nhóm học sinh
b. Dụng cụ :
- Ống nghiệm : 3 ống/ bộ
- Pipet : 1 cái/ bộ
- Cốc thủy tinh : 2 cái/ bộ
- Máy xay sinh tố : 1 cái.
- Vải lọc : 1 miếng
- Ống đong : 1 cái/ bộ
- Đủa thủy tinh : 1 cái/ bộ
- Que tre : 1 cái/ bộ
c. Hóa chất :
- Cồn Êtanol 70
0
– 90
0
: 1 lít
- Nước lọc : 4 lít
- Nước rửa chén Sunlight : 1 chai.
3. Phương pháp :
- Chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 HS.
- Dặn HS đọc bài trước ở nhà.
- GV chuẩn bị trước dụng cụ, hóa chất, mẫu vật.
4. Nội dung và cách tiến hành :
- Kiểm tra kiến thức cũ.
- Phát dụng cụ, hóa chất và mẫu vật cho từng nhóm, lưu ý HS tuyệt
đối tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm và chú ý sự an toàn trong quá trình
thực hành.
- Cho HS tiến hành thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả, GV
quan sát, hướng dẫn thêm cho HS.
- GV cho một nhóm đại diện lên trình bày kết quả, các nhóm còn lại
so sánh với kết quả của nhóm mình và nhận xét.
- GV đánh giá kết quả thực hành của các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm hoàn thành bài tường trình theo nội dung yêu cầu
trong SGK.
III. TỔNG KẾT :
- GV nhận xét kết quả thực hành qua kết quả đạt được của các nhóm.
- GV nhận xét thái độ học tập của HS trong giờ học, biểu dương các
nhóm và cá nhân điển hình, nhắc nhở những điều còn tồn tại ở học sinh
trong giờ học.

Generate time = 0.25665688514709 s. Memory usage = 1.93 MB