Bài 6: Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ

THƯỜNG THỨC
THƯỜNG THỨC
MĨ THUẬT
MĨ THUẬT

THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
BÀI 6
CHẠM KHẮC GỖ
ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT


Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)


Đình Tây Đằng (Hà Tây)

Đình Tây Đằng (Hà Tây)

Đình Chu Quyến (Hà Tây)

Đình Chu Quyến (Hà Tây)

Đình Trà Cối (Quảng Ninh)


Mỗi làng xã
đều xây dựng
đình làng để
làm gì ?

Để thờ Thành
Hoàng làng, hội
họp, lễ hội....

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT
- Đình làng là nơi thờ
Thành hoàng của địa
phương đồng thời là ngôi
nhà chung để hội họp
giải quyết những công
việc làng xã và tổ chức lễ
hội...Kiến trúc
đình làng

Được xây dựng
với diện tích khá
lớn, mộc mạc và
duyên dáng.

KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT
-Kiến trúc đình
làng mộc mạc
và duyên dáng


Những ngôi
đình tiêu biểu:

Đình Bảng (Bắc
Ninh), Tây Đằng,
Chu Quyến (Hà
Tây), Thổ Hà, Lỗ
Hạnh (Bắc
Giang)....

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT
-Đình làng là niềm tự
hào, của mỗi người dân
đối với quê hương, là
thành tựu đặc sắc trong
nghệ thuật kiến trúc và trang
trí truyền thống của Việt
nam.

II. NGHỆ THUẬT
II. NGHỆ THUẬT
CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH
CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH
LÀNG
LÀNG

Chạm khắc trang trí
có vai trò như thế
nào đối với kiến trúc
đình làng ?-Chạm khắc trang trí
-Chạm khắc trang trí
là một bộ phận quan
là một bộ phận quan
trọng của kiến trúc
trọng của kiến trúc
đình
đình
làng:
làng:
Đ
Đ
ầu đao, đầu
ầu đao, đầu
cột đều
cột đều
được chạm khắc
được chạm khắc
hình
hình
đầu rồng, hoa văn..
đầu rồng, hoa văn..


Đầu đao đình Phù Lão, Bắc Giang


Cấu trúc bên trong đình Phù Lưu (Hà Tây)

Generate time = 0.047734022140503 s. Memory usage = 1.93 MB