Tiết 72: Luyện tập văn bản thuyết minh

Ngày soạn//200
Làm văn: Tiết 72
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
A. Mục tiêu cần đạt :
Thông qua bài học giúp học sinh:
- Củng cố vững chắc kĩ năng viết đoạn văn đã học, đồng thời thấy đợc mối liên
quan chặt chẽ giữa các kĩ năng đó với kĩ năng lập dàn ý.
- Vận dụng các kĩ năng đó để viết một doạn văn thuyết minh có đề tài gần gũi với
cuộc sống hoặc công việc học tập của học sinh.
B. Ph ơng tiện thực hiện :
- SGV- SGK
- Thiết kế bài học
C. Cách thức tiến hành :
Kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, nêu vấn đề, gợi mở, thực hành
D. Tiến trình thực hiện :
1. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Trong truyện "Chức phán sự đền Tản Viên" tác giả ngầm phê phán điều gì?
2. Giới thiệu bài mới:
Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt
- Thế nào là một đoạn văn?
- Một đoan văn cần đạt đợc những
y/c gì?
- Đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết
minh có điểm nào giông và khác
nhau?
I. Đoạn văn thuyết minh
- Đoạn văn là đơn vị dùng để chỉ sự
phân đoạn nội dung của văn bản. Nó
đảm bảo về nội dung và trọn vẹn về
hình thức. Nó đợc tính từ chỗ viết hoa
lùi vào một chữ ở đầu dòng cho đến
dấu chấm qua hàng.
- Đoạn văn cần đạt các y/c sau:
+ Liên kết chặt chẽ với các đoạn
đứng trớc và đứng sau nó.
+ Diễn đạt chính xác và trong sáng.
- Sự giống và khác nhau giữa đoạn
văn tự sự và đoạn văn thuyết minh:
+ Giống nhau:
. Đều đảm bảo tính cấu trúc thờng
gặp của đoạn văn.
. Đều đề cập đến một nội dung nhất
định nào đó.
- Cấu trúc của đoạn văn thuyết minh
gồm bao nhiêu phần chính?
- Các đoạn văn thuyết minh có thể đ-
ợc sắp xếp theo các trình tự thới
gian, không gian, nhận thức, phản
bác - chứng minh không?Vì sao?
- HS đọc phần II trong SGK và trả lời
các câu hỏi đã cho.
- GV tổ chức thảo luận nhóm để lựa
chọn đối tợng thuyết minh nh SGK đã
cho.

- Để viết tốt đoạn văn thuyết minh
chúng ta cần phải làm gì?
+ Khác nhau:
. Đoạn văn tự sự thờng có yếu tố
miêu tả và biểu cảm.
. Đoạn văn thuyết minh chỉ cung
cấp tri thức không có các yéu tố miêu
tả và biểu cảm nh văn tự sự.
- Cấu trúc thờng gặp của đoạn văn
thuyết minh là:
+ Câu mở đoạn: Giới thiệu tóm tắt về
đối tợng cần thuyết minh.
+ Các câu tiếp theo: Thuyết minh cụ
thể về đối tợng.
+ Câu kết đoạn: Khẳng định về đối t-
ợng thuyết minh.
- Có thể sắp xếp các ý nhỏ theo trình
tự thời gian, không gian; theo sự phản
bác, chứng minhđể làm tăng tính
hấp dẫn của đoạn văn.
II.Viết đoạn văn thuyết minh:
1. Phác qua dàn ý đại cơng cho bài
thuyết minh.
2. Tìm một ý trong dàn ý để hoàn
thành đoạn văn.
a. Trả lời các câu hỏi
b. Viết và sửa chữa
- HS căn cứ vào những y/c trong
SGK để hoàn thiện đoạn văn của
mình.
- HS trả lời phần ghi nhớ.
III. Luyện tập:
HS làm bài tập ở nhà và nộp bài cho
gv.
IV. Củng cố dặn dò:
- HS soạn : Những y/c về sử dụng
tiếng Việt.

Generate time = 0.10449004173279 s. Memory usage = 1.93 MB