DOI TNTP HO CHI MINH

BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI CẦN NẮM
I/ LIÊN ĐỘI TRƯỞNG :
BCH Liên đội có 11 bạn, tên từng bạn và lónh vực phụ trách
Tổng số đội học sinh : đầu năm 772, đội viên 764, đoàn viên 163
Đến nay ........, đội viên ......... , đoàn viên ........ .
Biên chế tổ chức thành 18 chi đội.
Trong HKI chi đội mạnh là 8A1, 9A3, 8A3, 9A1; Chi đội yếu là 6A2, 7A4,
8A4
Trình tự 1 buổi họp BCH : 1/ Sơ kết công tác thời gian qua, sơ kết
công tác thi đua
2/ Đề ra kế hoạch của thời gian đến
3/ Phát biểu của thầy TPT chỉ đạo một số
biện pháp giáo dục đội viên.
4/ Bế mạc thông qua biên bản
Biết chủ đề năm học, chủ điểm các tháng, nội dung của 2
chương trình : Nhi đồng chăm ngoan và thiếu nhi vui khoẻ.
Những tiến bộ của Liên đội so với năm học trước là tổ chức
một số Câu lạc bộ bộ môn, đạt một số giải cấp huyện như Báo
Tường giải KK, Vở sạch chữ đẹp giải nhì.
Các hoạt động trong năm học liên đội đã tổ chức và kết quả.
Các chuyên hiệu đã triển khai trong năm và cách tổ chức kiểm
tra công nhận.
Tổ chức Đội TNTP phân thành 3 cấp : Liên đội, chi đội, phân đội
II/ LIÊN ĐỘI PHÓ PHỤ TRÁCH HỌC TẬP:
Biết cụ thể nội dung chuyên hiệu chăm học hạng nhất, trong năm
qua liên đội đạt được bao nhiêu bạn hạng 2, hạng nhất.
Phát động bao nhiêu đợt Tuần học tốt và kết quả : Chào mừng
ngày NGVN 20/11 ....... tuần, Chào mừng ngày T L QĐND VN 22/12 ..........
tuần, Chào mừng Tháng Thanh niên ....... tuần.
Kết quả thi Học sinh giỏi cấp huyện có 08 bạn đạt giải, cấp
tỉnh .........
Tổ chức thi Vở sạch chữ đẹp chọn bộ vở bạn Đoàn Hoàng Anh
Trung lớp 8A1 dự thi cấp huyện, đạt giải nhì
Tổ chức thi Đố vui để học ngày ...................., kết quả .....................,
chọn đội tuyển tham gia cấp huyện....................
Tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh vào tháng 10, kết quả
…………………………………………………………………………….
Tổ chức Câu lạc bộ Văn sử đòa tháng 11, kết quả
………………………………………………………………………………………
Tổ chức thi báo ảnh, báo tường chào mừng 22/12, kết
quả ............................................……………
.........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Phong trào giúp bạn vượt khó, trong năm qua bao nhiêu lớp tổ
chức tặng quà cho các bạn con nhà nghèo, và những hoạt động
nào ...................
Tỷ lệ học tập trong học kỳ 1 : Giỏi ………% (…… bạn), Khá ………%
(……… bạn), TB ………% (……… bạn); yếu ………% ( ……… bạn)
Hạnh kiểm : Tốt ………% ( ……… bạn); Khá ……….% ( ……… bạn); TB
………% (……… bạn).
III/ LIÊN ĐỘI PHÓ P T CHÍNH TRỊ XÃ HỘI:
Nắm vững chuyên hiệu Nhà Sử học nhỏ tuổi hạng nhất, kết quả
công nhận chuyên hiệu này .........; biết các sự kiện lòch sử trong đại
của đòa phương, các ca nhân và tập thể anh hùng (trong sổ tay đội
viên); Các mẹ Việt Nam anh hùng của xã nhà là :
Công tác giáo dục truyền thống : Dọn cỏ nghóa trang liệt só dòp
tết cổ truyền; Viếng nghóa trang trong ngày mồng 1 tết nguyên đán; Tổ
chức các hoạt động chủ điểm hàng tháng .....; qua các chủ điểm lớn
đều tổ chức cho các ban nắm được ý nghóa trong lễ chào cờ và trong
chương trình PTMN hàng tháng, triển khai xem phim Hồ Chí Minh chân dung
một con người, văn nghệ chào mừng 20/11 và các ngày lễ lớn.......;
công tác Trần Quốc Toản chăm sóc mẹ Việt nam anh hùng lớp 7A1
chăm sóc mẹ Nguyễn Thò Gài;
Biết tỷ lệ đạo đức HKI : Tốt ………% ( ……… bạn); Khá ……….%
( ……… bạn); TB ………% (……… bạn).
Biết ý nghóa công tác Trần Quốc Toản là công tác đền ơn đáp
nghóa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ gia đình TBLS neo đơn. Phong trào
Trần Quốc Toản do Bác Hồ gởi thư hướng dẫn từ tháng 02 năm 1948
và trở thành một phong trào lớn của Đội.
IV/ UV P T KỶ NĂNG NGHI THỨC ĐỘI:
Nắm vững các yêu cầu của chuyên hiệu Nghi thức đội viên và
kỷ năng trại hạng nhất.
Biết các loại đội hình: 4 loại ( hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng
tròn) và tác dụng của từng loại đội hình.
Biết hô các khẩu lệnh chỉ huy đúng.
Biết cách xử lý và các chú ý khi tập hợp các đội hình.
Biết các nút cơ bản khi sử dụng cắm trại.
Tổ chức hội thi Kỷ năng nghi thức đội vào dòp nào và kết quả.
Nắm vững bảng moocsơ, semapho, các dấu đi đường và mật thư.
V/ UV P T ĐỘI TNXK CHỮ THẬP ĐỎ:
Biết Hội chữ thập đỏ quốc tế do ông Henry Dunant thành lập,
ngày 8 tháng 5 năm hàng năm là ngày Chữ thập đỏ thế giới bắt
đầu từ năm 1948. Ôâng là công dân của Th Sỹ sinh ngày8/5/1828,
mất ngày 30/10/1910.
Biết cờ chữ thập đỏ : nền trắng chữ thập đỏ; ý nghóa là màu
sắc đảo ngược của quốc kỳ Th Sỹ( chữ thập trắng trên nền đỏ).
Chọn dấu hiệu đó là để tỏ thiện cảm voi71 tổ quốc của Hen ry
Dunant. Kích thước, chữ thập đỏ có kích thước bằng 5 ô vuông ráp lại.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập ngày 23/11/1946 tại Vân
Đình, tỉnh Hà Tây, do Bác Hồ sáng lập và làm Chủ tòch danh dự đầu
tiên của Hội, được chính phủ công nhận ngày 31/5/1947.
Đội TNXK CTĐ của liên đội gồm 38 bạn (mỗi lớp 2 bạn), được tập
huấn sơ bộ về kỷ năng băng bó, xử lý vết thương do thầy TPT tập
huấn.
Từ đầu năm đến nay cơ bản là chăm sóc sức khoẻ ban đầu,
tuyên truyền vệ sinh phòng dòch bệnh nhất là trong đợt đại dòch cúm
gà vận động các bạn phòng tránh căn bệnh này, đi đầu trong các
việc làm nhân đạo như vận động tặng quà các bạn có hoàn cảnh
khó khăn : .......
............................................. ; giao lưu văn nghệ Vì trẻ em thiệt thòi với số
tiền là : ............
VI/ UV PHỤ TRÁCH CỜ ĐỎ:
Biết biên chế của đội 36 bạn (mỗi lớp 2 bạn).
Cách tổ chức theo dõi thi đua hàng tuần phân công các bạn trực
chéo từng lớp, cuối tuần nộp sổ cờ đỏ, sổ đầu bài để BCH liên đội
sơ kết.
Khi sơ kết dựa trên kết quả của đội cờ đỏ, sổ trực ban giáo viên
và sổ trực ban của chi đội trực để tính điểm.
Kết quả thi đua của HKI : chi đội mạnh là ………………………………….;
Chi đội yếu là ………………………………
Hình thức thi đua khen thưởng tuyên dương nhắc nhở trước cờ trong
lễ chào cờ.
VII/ UV VĂN HOÁ VĂN NGHỆ:
Biết những bài hát múa quy đònh trong năm học.
Hát được 1 bài hát về Bác Hồ và đọc 1 bài thơ về Bác Hồ.
Hát đúng và nhớ tên tác giả bài Quốc ca (Văn Cao); bài Đội ca
(Phong Nhã); hát được bài Chiếc khăn quàng đỏ
Biết tên các bạn trong đội ca khúc măng non; và những hoạt
động trong năm qua.
VIII/ UV SAO NHI ĐỒNG:
Biết liên đội phụ trách bao nhiêu lớp nhi đồng :............., tổng cộng
bao nhiêu sao ........
Phân công chi đội nào phụ trách lớp nhi đồng nào ?
Biên chế mỗi sao nhi đồng bao nhiêu em? (8 – 10 em)
Trình tự một buổi sinh hoạt sao : Tập hợp; - Điểm tên; - Nhận xét
ưu khuyết điểm của thời gian qua; - Nêu yêui cầu nhiệm vụ thời gian
đến; - Tập hát múa, kể chuyện,....
Khẩu hiệu đội nhi đồng : Vâng lời Bác Hồ dạy : Sẵn sàng
Biết nội dung chương trình 1 : Nhi dồng chăm ngoan.
Ai bồi dưỡng chuyên môn phụ trách sao : thầy TPT
Sinh hoạt sao mỗi tháng 1 lần, tuỳ theo từng lớp có kế hoạch cụ
thể của lớp mình.
IX/ BÁO ĐỘI – PTMN :
Liên đội tổ chức phong trào đọc và làm theo báo đội : mỗi chi
đội 1 tờ/số, bạn Phan Thò Thanh Trang lớp 9A1 cộng tác với báo TNTP
đăng một số chuyện lạ và gương mặt hoa.
Trong bào đội em thích chuyên mục nào nhất? Vì sao?
Các cuộc thi tổ chức trên báo đội liên đội có tham gia cuộc thi
nào ?
Từ đầu năm đến nay xây dựng được bao nhiêu chương trình
PTMN : ..... chương trình vào các tháng 10, 11, 12, 02, 3, ...., phát vào thứ 2
tuần cuối tháng tại đài truyền thanh xã. Ai là người biên tập chương
trình : thầy TPT; Người đọc chương trình : ..........................................
.....................................................................................................................................
.........
X/ UV THỂ DỤC THỂ THAO:
Trong năm học liên đội tổ chức phong trào TDTT nào ? ( Bóng
chuyền mi ni, ...............
.....................................................................................................................................
................)
Kết quả các phong trào cấp trường :.....
Biế phong trào tập TDGG và thể dục buổi sáng
Kết quả các phong trào tham gia dự thi cấp huyện : Giải ba bóng
chuyền mini huyện,...
XI/ UV KẾ HOẠCH NHỎ :
Biết ý nghóa phong trào kế hoạch nhỏ : tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
bằng những việc nhỏ đóng góp vào những việc lớn.
Phong trào KHN bắt đầu năm 1958, và một số công trình từ phong
trào này như : 1979 khánh thành Đoàn tàu Thiếu niên tiền phong do
thiếu niên cảc nước thu nhặt giấy vụn, phế liệu, tiết kiệm đóng góp.
Năm 1986 đóng góp vào xây dựng khu di tích Kim Đồng.
Phong trào KHN của liên đội mỗi đội viên 6000đ, tổng cộng số
tiền là ........................., dùng để chi phục vụ cho các hoạt động của liên
đội. đền nay tồn quỹ là .....................
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN ĐỘI VIÊN CẦN NẮM
=============================
1/ Chủ đề năm học : Tự hào truyền thống Đội/ Học giỏi, rèn
luyện chăm
Thi đua nghìn việc tốt/ Dâng Đảng, Đoàn quang
vinh
2/ Chủ điểm các tháng :
9/ Truyền thống nhà trường
10/ Chăm ngoan, học giỏi
11/ Tôn sư trọng đạo
12/ Uống nước nhớ nguồn
01&02/ Mừng Đảng, mừng xuân
3/ Tiến bước lên Đoàn
4/ Hoà bình và hữu nghò
5/ Bác Hồ kính yêu
6,7&8/ Hè vui, khoẻ và bổ ích
3/ Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi ViệtNam
do Chủ tòch Hồ Chí Minh và Đảng CS Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh phụ trách.
4/ Khẩu hiệu hành động của Đội : Vì Tổ quốc xã hội chủ nghóa,
vì lý tưởng của Bác Hồ vó đại, sẵn sàng
5/ Lời hứa của đội viên : 1/ Thực hiện 5 diều Bác Hồ dạy
2/ Tuân theo điều lệ Đội
3/ Giữ gìn danh dự Đội
6/ Nhiệm vụ đội viên :
+ Thực hiện điều lệ, nghi thức Đội và chương trình đội viên, thực
hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt,
công dân tốt, Đoàn viên TNCSHCM.
+ Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng và thiếu
niên trở thành đội viên Đội TNTPHCM.
7/ Mục đích của đội viên : Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn
đấu vươn lên Đoàn.
8/ Ý nghóa khăn quàng đỏ : Là một phần của lá cờ Tổ quốc,
tượng trưng cho tinh thần hy sinh chiến đấu vì lý tưởng cách mạng ca
Đảng CS VN, vì Tổ quốc XHCN. Khi quàng khăn đỏ, đội viên luôn luôn
nhớ đến vinh dự và trách nhiện của đội viên, học tập và rèn luyện
thật tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
9/ Ý nghóa huy hiệu Đội : Măng non tượng trưng cho sự vươn lên của
lứa tuổi thiếu niên, nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Măng non trên
nền cờ tượng trưng cho sự trưởng thành của thiếu nhi trong lòng tổ
quốc Việt Nam XHCN. Chữ “Sẵn sàng” là khẩu hiệu hành động của
người đội viên : sẵn sàng học tập, rèn luyện, sẵn sàng tha, gia mọi
hoạt động của Đội để chuẩn bò thành người đoàn viên, sẵn sàng
phục vụ mọi yêu cầu của Tổ quốc.
10/ Ý nghóa chào đội viên: 5 ngón tay khép kín tượng trưng cho sự
đoàn kết, thống nhất của tổ chức Đội TNTP. Bàn tay giơ lên đầu nói
lên ý nghóa người đội viên luôn đặt lý tưởng Tổ quốc lên trên hết.
11/ Những ngày kỷ niệm đáng nhớ :
+ 09/01/1950 ngày học sinh sinh viên
+ 03/02/1930 ngày thành lập đảng CS VN
+ 08/3 ngày Quốc tế Phụ nữ
+ 26/03/1931 ngày thành lập Đoàn TNCSHCM ( năm nay kỷ niệm75 năm)
+ 30/03/1975 ngày giải phóng An Nhơn
+ 31/ 03/1975 ngày giải phóng tỉnh Bình Đònh
+ 30/4/1975 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước
+ 22/4/1870 ngày sinh Lênin
+ 01/5/1886 ngày Quốc tế lao động
+ 07/5/1954 chiến thắng Điện Biên Phủ
+ 15/5/1941 ngày thành lập Đội TNTPHCM ( năm nay kỷ niệm 65 năm)
+ 19/5/1890 ngày sinh Chủ tòch Hồ Chí Minh
+ 01/6/1950 ngày Quốc tế thiếu nhi
+ 27/7/1947 ngày thương binh liệt só
+ 19/8/1945 cách mạng tháng 8 thành công
+ 02/9/1945 Quốc khánh nước Cộng hoà XHJCN Việt Nam
+ 02/9/ 1969 ngày mất của Bác Hồ
+ 15/10 ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
+ 20/10/1930 thành lập Hội LH phụ nữ Việt Nam
+ 20/11/1982 ngày nhàn giáo Việt nam
+ 01/ 12 ngày thế giới phòng chống AIDS
+ 22/ 12/ 1944 ngày thành lập QĐND Việt Nam
12/ Người đội viên đầu tiên : là anh Kim Đồng tên thật là Nông
Văn Dền, dân tộc Nùng, chưa đầy 10 tuổi, mồ côi cha mẹ, bò tật ở
chân, anh than gia cách mạng làm liên lạc, một lần cảnh giới cho cuộc
họp, phát hiện đòch, anh nói bạn chạy về báo còn anh chạy đánh lạc
hướng đòch. Anh đã anh dũng hy sinh ngày 15/02/1943 ngay tại quê hương
mình nơi sinh ra Đội TNTP thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng.
Đội TNTP lúc mới thành lập có 5 người : Nông Văn Dền (Kim
Đồng), Nông Văn Thàn (Cao Sơn), Lý Văn Tònh (Thanh Minh), Lý Thò Nì
(Thuỷ Tiên), Lý Thò Xậu (Thanh Thuỷ)
13/ Người đoàn viên TNCS đầu tiên là anh Lý Tự Trọng và 8 đoàn
viên khác là : Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng, Đinh Chương Long
mang bí danh Lý Văn Minh, Vương Thúc Toại mang bí danh Lý Thúc Chất,
Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tư, Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí
Thông, Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức, Nguyễn Thò Tích mang
bí danh Lý Phương Thuận, Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.
CHUYÊN HIỆU NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI
*********************
1/ Biết các ngày đổi tên của Đội : 15/5/1941 Đội nhi đồng Cứu quốc
+ Tháng 3 năm 1951 : Đội thiếu nhi tháng Tám
+ 04/11/1956 Đội TNTP Việt Nam
+ 30/01/1970 Đội TNTP Hồ Chí Minh
2/ Biết tiểu sử Kim Đồng :
3/ Biết tiểu sử của Bác Hồ : Sinh ngày 19/5/1890 ở làng Hoàng Trù,
xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ tên Nguyễn Sinh
Cung tự Tất Thành; khi hoạt động lấy tên Nguyễn i Quốc, lúc nhỏ học
ở trường Quốc học Huế.
1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng trên
con tàu Latutsơ Tơrêvin.
1918 Gia nhập Đảng xã hội Pháp

Generate time = 0.11047697067261 s. Memory usage = 1.94 MB