Bài 27: Tập vẽ dáng người

Giáo án mỹ thuật 8
Ngày soạn: 15/03/2008 Ngày dạy: 17/03/2008
Bài 27
I. Mục tiêu bài học
- HS nắm bắt được hình dáng người trong các tư thế ngồi, đi, chạy
- Vẽ được dáng vận động cơ bản
- Áp dụng vẽ dáng người hồn thiện vào tranh
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng dạy học
a. Giáo viên:
- Một số tranh ảnh vẽ dáng người đi, đứng, chạy
- Hình gợi ý cách vẽ
- Bài vẽ của học sinh
b. Học sinh
- Một số tranh, ảnh của dáng người đang vận động
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho tiết học
2. Phương pháp dạy học
- Phương pháp trực quan - Phương pháp gợi mở
- Phương pháp vấn đáp - Phương pháp luyện tập
III. Tiến trình dạy -học
1.Giáo viên ổn định tổ chức lớp - kiểm tra sĩ số
2. Giáo viên dẫn dắt - giới thiệu bài mới
3. Nội dung:
PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG
Hoạt động 1 (hướng dẫn HS quan sát – nhận
xét)
GV giới thiệu hình trang 154(SGK) và gợi ý
để HS nhận ra các dáng người đang vận động
và động tác của tay, chân, thân …
- Theo em có mấy dáng chính?
- Hình dáng, tư thế của người khi cử động có
giống nhau khơng?
GV cho HS trả lời - bổ sung- GV kết lại:
Khi vẽ cần chọn dáng ngừơi tiêu biểu, nhịp
điệu, lặp lại của động tác và lưu ý phải nắm
bắt các cấu trúc của khung xương
Hoạt động 2(Hướng dẫn HS cách vẽ dáng
người)
GV cho 1 hoặc 2 HS làm mẫu cho cả lớp quan
sát ở một vài dáng đi đứng, chạy …
- Làm thế nào ta có thể nắm bắt nhanh được
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
+ Dáng đu, đứng, ngồi (dáng động, dáng tĩnh)
+ Động tác (vị trí) của tay chân thay đổi khi
con người vận động
+ Tỷ lệ, cấu trúc của các bộ phận khi vận động
II. CÁCH VẼ
- Quan sát nhanh hình dáng và tư thế của
người mẫu
- Vẽ phác nét chính, chú ý vị trí tỷ lệ các bộ
phận
Đinh đức quang
Tuần 27
Vẽ theo mẫu
TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI
Giỏo ỏn m thut 8
cỏc dỏng nht l dỏng ng
HS tr li GV kt li:
Phi nm bt c cu trỳc khung xng
ngi th hin bng nhng nột thng hoc
cong nhng n gin sau ú ta v thờm trang
phc cho khung
GV minh ho trc tip trờn bng cho HS quan
sỏt
Hot ng 3(hng dn HS lm bi)
GV cho mi t 1ngi ra lm mu cỏc thnh
viờn cũn li quan sỏt v tin hnh v da theo
ni dung ó hng dn
GVchnh sa hỡnh dỏng cho cỏc t v
GVcho ln lt cỏc hc sinh thay nhau lm
mu trong khong thi gian 5 phỳt
GV quan sỏt HS v v hng dn chi tit cho
HS

- V chi tit bng cỏch thờm trang phc hoc
da tht

Hoaứn chổnh caực daựng (theõm quan aựo, caực chi
tieỏt )

III. LUYN TP
V dỏng tnh trong lp
inh c quang
Giỏo ỏn m thut 8
Hot ng 4 (ỏnh giỏ kt qu hc tp)
+ Giỏo viờn chn mt s bi t hoc cha t cho HS quan sỏt v nhn xột v:
- T l cỏc b phn
- Th hin ỳng dỏng ng, tnh hay cha?
HS nhn xột - tr li - b sung GV kt li xp loi v khuyn khớch nhng bi v t ng
viờn nhng bi v cha t
* Dn dũ:
- V 5 bi dỏng ngi, mi bi 3 dỏng trờn kh giy A4
- Chun b bi 28 v su tm tranh truyn
* Ruựt kinh nghieọm sau giụứ daùy: ..........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
inh c quang

Generate time = 0.072141885757446 s. Memory usage = 1.93 MB