chương trình đại hội lien đội ( Hay)

Chơng trình đại hội liên đội
Trờng THCS Tợng Văn
Ngày tháng 9 năm 2008
Ngời điều
hành
Nội dung công việc
Th
1. Chơng trình Đại hội
Để bớc vào chơng trình làm việc của Đại hội, em xin kính mời các vị đại biểu, thầy
cô giáo cùng toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.
Nghiêm! Chào cờ! Chào!
Quốc ca. Đội ca!
Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tởng Bác hồ vĩ đại . Sẵn sàng.
Để tởng nhớ công ơn chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ , phút truyền thống.
Cô Hiền + Cô Thơng
Hng
Kính tha đại hội , theo đại hội trù bị, đại hội đã bàu ra chủ đoàn và th ký đoàn
gồm:
1. Chủ toạ:
- Bạn Lữ Nguyễn Phúc Hng chi đội 9A
- Bạn Đinh Thị Thành Vinh chi đội 8A
- Bạn Lê Thị Hạnh Trang chi đội 8C
2. Th ký:
- Bạn Nguyễn Thanh Hải chi đội 6A
- Bạn Nguyễn Thuý Quỳnh chi đội 6B
Xin mời chủ toạ và th ký lên điều hành đại hội
Vinh
Thay mặt chủ toạ đoàn tôi xin thông qua chơng trình đại hội
1. Chào cờ Phút truyền thống
2. Khai mạc
3. Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2007 2008
4. Báo cáo dự thảo công tác đội năm học 2008 2009
5. ý kiến tham luận
6. Phát biểu của đại biểu
7. Khen thởng
8. Bầu Ban chỉ huy liên đội năm học 2008 2009
9. Quyết tâm th
10.Bế mạc
Trang
Đọc diễn văn khai mạc
Trang
Xin mời bạn Lữ Nguyễn Phúc Hng liên đội trởng năm học 2007 2008 báo cáo tổng
kết công tác đội năm học 2007 - 2008
Trang
Xin mời bạn Đinh Thị Thành Vinh liên đội phó năm học 2007 2008 báo cáo dự
thảo phơng hớng hoạt động đội năm học 2008 - 2009
Hng
Kính tha đại hội, đại hội đã đợc nghe bản báo cáo tổng kết công tác đội năm học 2007
2008 và bản dự thảo phơng hớng hoạt động đội năm học 2008 2009 bây giờ
sang phần thảo luận đề nghị đại hội cho ý kiến tham luận . Trớc hết xin mời bạn
.chi đội
( Hng) Đúng là nh vậy.chúng ta cần học tập những biện pháp và phơng pháp học mà
ban đã nêu ra.
Xin cảm ơn bạn !
- Tiếp theo phần tham luận: Xin mời ban .Chi đội lên
tham luận về vệ sinh môi trờng.
.............
Vâng! Tất cả chúng ta đã biết Chi đội ..trong suốt năm học vừa qua là một Chi
đội có nề nếp ý thức cao về vệ sinh môi trờng. Qua 2 kỳ học đều xứng đáng là Chi
đội xuất sắc. Mỗi chúng ta, mỗi cán bộ Đội chúng ta cần phải học hỏi và áp dụng vào
Chi đội mình để làm cho môI trờng quanh ta ngày càngXanh Sạch Đẹp
Tiếp theo phần tham luận : Xin mời bạn Chi đội . lên tham
luận về vấn đề lớp phấn đấu chi đội mạnh.
..
- Đúng là muốn đa Liên đội ngày một vững mạnh thì điểm mà chúng ta quan tâm nhất,
góp phần quan trọng nhất chính là việc xây dựng đợc các phong trào học tập tốt. Và
năm học qua Chi đội .. là một Chi đội mạnh, có phong trào học tập tốt. Chúng ta
cần học tập.
Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban ..Chi đội
.lên tham luận về Công tác cờ đỏ
..
-Vâng để làm tốt công tác xây dựng Đội cờ đỏ là một việc không dễ dàng. Song mỗi
chúng ta cần cố gắng nhiều hơn để quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra
trong năm học này. Xin cám ơn chi đội
Xin mời chi đội ..,
Xin cám ơn chi đội
Vinh
Kính tha đại hội, do thời gian có hạn nên chúng ta tạm dừng phần tham luận của các
chi đội, nếu chi đội nào có ý kiến xin gửi bằng văn bản về th ký đại hội để tiếp thu,
tổng hợp, bổ sung vào bản phơng hớng nhiệm kỳ tới..
Kính tha đại hội , vừa rồi đại hội đã đợc nghe các ý kiến tham luận của các chi đội
góp ý kiến về công tác đội năm học vừa qua và phơng hớng hoạt động năm học này
với nhiều ý kiến thiết thực và bổ ích về hoạt động của BCH liên đội, về nề nếp học tập,
tác phong đội viên vv.. Thay mặt đại hội chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp của
các chi đội .
Trang
Kính tha đại hội !
Hôm nay đại hội chúng ta rất vinh dự đợc đón các Bác lãnh đạo xã về dự , điều đó thể
hiện sự quan tâm của các bác lãnh đậo đến công tác đội trong trờng học sau đây cháu
xin trân trọng kính mời Bác ..
lên phát biểu ý kiến và hát tặng
chúng cháu bài hát ..
Hng
Tha đại hội ! chúng ta vừa đợc nghe những lời chỉ bảo ân cần , những điều hay lẽ phải
và góp ý cho chơng trình hoạt động của liên đội năm học 2008 2009 của Bác. Thay
mặt đại hội chúng cháu xin hứa với Bác sẽ thực hiện tốt những chỉ bảo ân cần , những
ý kiến góp ý của bác . Cuối cùng xin chúc bác mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Vinh
( Giới thiệu Huyện đoàn nếu có)
Về dự và chỉ đạo đại hội chúng ta hôm nay còn có anh Ban th -
ờng vụ huyện đoàn , ngời rất quan tâm đến công tác đội của trờng ta. Em xin trân
trọng giới thiệu anh(chị) ..lên phát biểu ý kiến và tổ chức
trò chơi.
Trang
Tha đại hội ! Chúng ta vừa đợc nghe anh th ờng vụ huyện
đoàn phát biểu ý kiến , anh đã chỉ ra cho chúng ta những cách làm hay. Thay mặt đại
hội em xin hứa với anh chúng em sẽ cố gắng đa hoạt động đội của Trờng THCS Tợng
Văn ngày một đi lên. Một lần nữa xin chúc anh mạnh khoẻ và thành đạt
Hng
Kính tha đại hội! Hôm nay đại hội chúng ta phấn khởi đợc đón các thầy giáo cô
giáo về dự , thay mặt đại hội em xin kính mời thầy Nguyễn Văn Thanh Bí th chi bộ
hiệu trởng nhà trờng lên phát biểu với Đại hội Liên đội của chúng em và xin thầy cho
ý kiến về hoạt động công tác Đội trong năm học 2008 - 2009 của toàn Liên đội
Vinh
Thay mặt cho Đại hội em xin trân trọng cảm ơn những lời góp ý phát biểu quý
báu của thầy. Chúng em xin hứa trong năm học này chúng em sẽ cố gắng hết sức mình
để thực hiện đợc nhiệm vụ mà Liên đội đề ra, góp phần tích cực trong việc thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Trang
(Phát biểu của Đoàn xã)
Kính tha toàn thể Đại hội.
Hôm nay Đại hội Liên đội Trờng THCS Tợng Văn rất vinh dự đợc đón tiếp
anh..........................................................................................về dự và chỉ đạo Đại hội.
Anh (chị) về đây bằng tình cảm và trách nhiệm chúng em muốn anh phát biẻu một vài
ý kiến chỉ đạo và nói chuyện với chúng em về hoạt động công tác Đội. Xin mời anh
Hng
Xin trân thành cảm ơn sự góp ý, lời bảo ban của anh. Chúng em xin hứa
trongnăm học này chúng em sẽ phát huy khả năng và trách nhiệm của mình để làm tốt
công tác Đội.
Vinh
Tha đại hội ! về dự đại hội liên đội còn có Bác Khâm chủ tịch hội phụ huynh học sinh
của trờng, ngời luôn quan tâm đến việc học tập của chúng ta cũng nh các hoạt động
đội trong nhà trờng. Thay mặt đại hội cháu xin kính mời Bác Khâm lên phát biểu ý
kiến.
Trang
Thay mặt đại hội cháu xin cảm ơn bác và chúc bác luôn mạnh khoẻ, quan tâm hơn nữa
đến công tác đội !
Hng
Kính tha các quý vị đại biểu
Kính tha các thầy giáo, cô giáo
Tha đại hội!
Đại hội cúng ta rất mừng đợc đón các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo, anh
chị phụ trách cùng toàn thể các bạn đội viên đại diện cho 301 đội viên trong liên đội
về dự đại hội và phát biểu ý kiến với đại hội, Những ý kiến tham luận của các quý vị
đại biểu, của thầy hiệu trởng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phong trào hoạt động
của đội đội ta, mong muốn đội ta luôn luôn phát triển và ngày càng vững mạnh. Đặc
biệt đã ghi nhận những thành tích hoạt động của đội ta trong năm học vừa qua, chỉ ra
phơng hớng hoạt động cụ thể cho phong trào đội trong năm học này. Thay mặt cho đại
hội chúng em xin tiếp thu và ghi nhớ những lời dạy bảo của thầy hiệu trởng, của các
quý vị đại biểu , các thầy giáo cô giáo. Toàn liên đội sẽ cố gắng hết mình luôn rèn
luyện để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với các thầy cô giáo, cha
mẹ, với các đoàn thể đã hết lòng chăm sóc , chỉ bảo, giúp đỡ giáo dục . Thay mặt cho
đại hội em xin gửi tới các quý vị đại biểu, thầy cô giáo lời chúc sức khoẻ và những
tình cảm tốt đẹp nhất.
Trang
Sau đây là phần khen thởng, sau đây xin mời anh lên đọc
các quyết định khen thởng.
Vinh
Thay mặt chủ toạ đoàn tôi xin tuyên bố BCH liên đội năm học 2007 2008 hết
nhiệm vụ, Bây giờ sang phần bầu ban chỉ huy liên đội mới tôi xin trân trọng giới thiệu
anh .lên chỉ đạo bầu cử
Hng
Xin mời các bạn tham gia ứng cử.
- xin mời bạn: .
Hng
có ai ứng cử nữa không, xin mời các bạn đề cử Có ai đề cử nữa không.
Hng
Bây giờ chúng ta có hai phơng án bầu cử, một là bỏ phiếu kiến hai là biểu quyết bằng
hình thức dơ tay. xin ý kiến đại hội
Hng
- Ai thống nhất bầu cử bằng hình thức dơ tay? 100%
- Ai không thống nhất ?
Vậy chúng ta bầu cử bằng hình thức dơ tay
Hng
Xin đại hội chúng ta sẽ biểu quyết từng ngời. Ai có ý kiến gì không?
1. Bạn ..
2. Bạn
3. ..
9. .
Hng
Xin mời BCH liên đội lên nhận nhiệm vụ ( Hng đọc lời hứa)
Hng
Xin mời Th ký đại hội đọc quyết tâm th
Hng
Diễn văn bế mạc
Kính tha các vị đại biểu
Tha toàn thể Đại hội.
Sau 1 ngày làm viêc khẩn trơng với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã tập
trung trí tuệ đánh giá sát thực những kết qủa công tác Đội trong nhiệm kỳ 2007
2008 và xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nhiệm kỳ 2008 2009. Đại hội
đã bầu đợc BCH Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội Trờng THCS Tợng Văn nhiệm kỳ
2008 2009 gồm 9 bạn.
Đại hội rất vui mừng phấn khởi đợc đón các bác lãnh đạo địa phơng, các anh
chị trong Ban Thờng vụ huyện đoàn, Đoàn xã, các thầy cô giáo đã về dự, chỉ đạo và
động viên Đại hội.
Kính tha đại hội.
Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội Trờng THCS Tợng Văn thành công
tốt đẹp. Sau Đại hội mỗi đại biểu dự đại hội hôm nay sẽ là một tuyên truyền viên tích
cực tuyên truyền cho Đội viên, thiếu niên nhi đồng hiểu đợc Nghị quyết đại hội, biến
Nghị quyết đại hội thành những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP
Hồ Chí Minh vững mạnh về cả t tởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là
đội dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
năm học mà nhà trờng đề ra.
Với tinh thần đó tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên
đội Trờng THCS Tợng Văn nhiệm kỳ 2008 2009.
Xin kính chúc các vị đại biểu và các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn!

Generate time = 0.056657075881958 s. Memory usage = 1.94 MB