bài 30. tác giả tác phẩm tiêu biểu của MT phục hưng Ý


Ngày:11/4/2008 Tiết 30 - Bài 30
THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
TIÊU BIỂU CỦA
MỸ THUẬT
I-TA-LI-A THỜI PHỤC HƯNGCâu hỏi 1. Em hãy nêu vài nét tóm tắt
về thời kỳ Phục Hưng ?
+ Ra đời ở Ý, từ cuối thế kỷ XIV đến
hết thế kỷ XVI.
+ Khôi phục và phát triển hưng thịnh
hơn nền văn minh Hi Lạp - La Mã cổ
đại.
+ Khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật
phát triển mạnh.


Câu hỏi 2: Em hãy nêu đặc điểm của mỹ
thuật Phục hưng I-ta-li-a? (bài 26 đã học)
* Đặc điểm của mỹ thuật I-ta-li-a thời Phục
hưng.
Đề tài tôn giáo với những nhân vật trong
kinh thánh, thần thoại được vẽ trên khung
cảnh thực.
Hình tượng: Chân thực, tỷ lệ cân đối,
sống động, biểu hiện nội tâm sâu sắc.
Diễn tả không gian ba chiều (luật xa
gần)


Câu hỏi 3: Trong bài 26 đã học em
hãy kể tên một số họa só, nhà điêu
khắc tiêu biểu?
Giốt-tô, Xi-ma-buy (giai đoạn đầu
tiên), Bốt-ti-xen-li, Ma-dắc-xi-ô (giai
đoạn tiền Phục hưng)
Lê-ô-na đờ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ,
Ra-pha-en, Ti-xiêng, Tanh-to-rê(giai
đoạn Phục hưng cực thònh)


I. TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU
BIỂU.
Câu hỏi 3:Nêu những nét tiêu biểu
về thân thế và sự nghiệp sáng tác
của họa só Lê-ô-na đờ Vanh-xi.
1. Lê –ô-na đờ Vanh-xi (1452-1520)


1. Lê –ô-na đờ Vanh-xi (1452-1520)
Ơng sinh năm 1452 tại
làng Vanh-xi,Toscane (Ý)
Ông là người có nhiều
tài năng: nhà toán học, nha ̀
ly luận, giải phẫu học, điêu ́
khắc, vật lý, âm nhạc, kiến
trúc sư, họa só, chế tạo máy
móc, vũ khí, mô hình máy
bay...…
Con người trong tranh của ơng được diễn tả
sống động, chân thực và rất gợi cảm.


MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA
LÊ-Ô-NA ĐỜ VANH-XI
+Mô-na Li-da (La Giô-công-đơ) – Sơn
dầu
+Buổi họp kín – Bích họa
+Đức Mẹ và Chúa Hài đồng – Sơn dầu.
+Đức Mẹ Lít-ta – Sơn dầu.
+Lê-da – Sơn dầu.
+Thánh nữ An-na – Sơn dầu…


Nghiên cứu giải phẫu cơ thể người


Böõa aên vónh bieät (tieäc ly)


The_Virgin_and_Child_with_
St_Anne
Madonna_with_the_Yarnwinder
_afte


Ký họa nghiên cứu và
tác phẩm


Madonna_of_the_Rocks Leda


2. Mi-ken-lăng-giơ (1475-1564)
Câu hỏi 4: Nêu những nét tiêu biểu
về thân thế và sự nghiệp sáng tác
của họa só Mi-ken-lăng-giơ


Ông sinh năm 1475
trong 1 gia đình công
chức ở Cáp-re-dơ (Ý).
Là nhà thơ, kiến trúc
sư, họa sĩ, nhà điêu
khắc thiên tài.
Những tác phẩm của
ông phản ánh sâu sắc
mâu thuẫn của thời đại.
2. Mi-ken-lăng-giơ (1475-1564)


+Pi-ét-ta – Tượng đá.
+Đa-vít – Tượng đá.
+Môi-dơ – Tượng đá.
+Nô-lệ - Tượng đá.
+Ngày phán xét cuối cùng – Bích họa.
+Chúa tạo ra A-đam – Sơn dầu…
MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA
MI-KEN-LĂNG-GIƠ


Tác phẩm
của Mi-
ken-lăng-
giơ


Đức chúa trời
tạo ra A-đam
Tranh trên
trần điện
Xich-xtin


Pi-ét-ta – Tượng đá.

Generate time = 0.31262397766113 s. Memory usage = 1.93 MB