Khảo sát chất lượng Ngữ văn 8 đầu năm

Phòng giáo dục vĩnh Bảo
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm
Trờng THCS Trung Lập
Môn Ngữ Văn khối: 8 - Thời gian: 90ph
Phòng thi số:..........SBD:...............
I. Trắc nghiệm: 3 điểm Thời gian: 15 phút
Câu 1: ( 2.5 đ ). Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dới.
" Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy ngời học trò cũ đến
sắp hàng dới hiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình chơ vơ là lúc này. Vì chung
quanh là những cậu bé vụng về lúng túng nh tôi cả. Các cậu không đi. Các cậu
chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trớc. Nói các cậu không đứng lại càng
đúng hơn nữa, hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi, hết co lên một chân, các
cậu lại duỗi mạnh nh đá một quả bóng tởng tợng. Chính lúc này, toàn thân các
cậu cũng run run theo nhịp trống rộn ràng vào lớp."
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?
A.Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng B. Tôi đi học - Vũ Bằng
C. Sài Gòn tôi yêu - Minh Hơng D. Tôi đi học - Thanh Tịnh
b. Phơng thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?
A. Tự sự B. Miêu tả
C. Biểu cảm D. Nghị luận
c. Đoạn văn trên sử dụng phép tu từ nào ?
A. Nhân hóa B. Nói quá
C. ẩn dụ D. So sánh
d. Sau một hồi trống vang dội lòng tôi trong câu: 1 của đoạn văn trên là
thành phần nào của câu?
A. Trạng ngữ B. Chủ ngữ
C. Đề ngữ D.Vị ngữ
đ. Câu văn: Cảm thấy mìnhchơ vơ là lúc này. thuộc kiểu câu gì?
A. Câu ghép B. Câu đơn
C. Câu rút gọn D. Câu tỉnh lợc
Câu2: Tìm các từ có cùng trờng từ vựng với từ "tay" ( ít nhất 5
từ ):..................................
.............................................................................................................................
.....................
II. Tự luận : 7đ ( GV chép đề lên bảng yêu cầu HS làm vào giấy kiểm tra
của mình )
Câu 1: ( 5 đ )Tục ngữ có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Em hiểu câu nói trên nh thế nào? Hãy chứng minh đó là một nét đẹp trong
truyền thống đạo lí của dân tộc!
Câu 2: Đọc lại bài văn trên của em và cho biết: Bài văn của em có mấy
đoạn? ( 1đ )
Câu 3: Hãy chỉ ra một trong những biểu hiện rõ nhất trong bài văn của
em để chứng tỏ bài văn của em đã có tính thống nhất chủ đề trong văn bản!
( 1,5đ )
===Hết===
Biểu điểm đề khảo sát chất lợng đầu kì I.
Khối 8 - Năm học: 2006 - 2007.
I. Trắc nghiệm: 3đ
Câu 1: 2.5 đ Mỗi ý đúng đạt 0.5 đ
ý
a b c d e
Đáp án
d c d a d
Câu 2: 0.5 đ
Mỗi từ tìm đợc đúng với trờng từ vựng của từ " tay" đạt 0.1 đ
II. Tự luận ( 7 đ )
Câu1: 5đ
* Mở bài: ( 0.5đ ):
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần chứng minh
- Dẫn câu tục ngữ
* Thân bài: ( 3đ )
- Giải thích đúng nội dung câu tục ngữ theo cả nghĩa đen và nghĩa
bóng. ( 1 đ )
- Chứng minh và làn rõ đợc các ý sau: ( 2đ )
+ Truyền thống đó đợc thể hiện rõ trong Văn học
+ Trong gia đình và nhà trờng...
+ ở ngoài xã hội
* Có những các lí lẽ kèm theo dẫn chứng để làm sámg tỏ
* Kết bài ( 0,5đ )
- Khẳng đạo lí truyền thống của dân tộc
- Bộn phận của bản thân, của mọi ngời
2. Hình thức: 1 đ
- Bố cục khoa học hợp lí rõ ràng bằng các luận điểm 05 đ
- Chữ viết sạch đẹp rõ ràng, không mắc lỗ chính tả, lỗi diễn đạt 0.5 đ
Câu 2: 0.5 đ
- HS nêu rõ đúng số đoạn có trong bài văn đạt 0.25 đ
- Bài có ít nhất là 5 đoạn văn trở lên 0.25 đ
Câu 3 1,5 điểm.
Chỉ rõ biểu hiện của tính thống nhất trong chủ đề của các văn bản thể
hiện ở các luận điểm của bài văn 0,5 đ
Viết ra đúng và đủ các luận điểm có trong bài văn của HS đã viết đạt 1
điểm

======@=====

Generate time = 0.061448097229004 s. Memory usage = 1.93 MB