Câu nghi vấn


Ngoài chức năng là dùng để hỏi, câu
nghi vấn còn được dùng với nhiều
chức năng khác.
Nhắc lại kiến thức ó hc
Dấu hiệu, chức năng chính
của câu nghi vấn?
Câu nghi vấn
(tiết 2)
?

III, Những chức năng khác
Ví dụ SGK tr. 21
a, Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Mục đích: bộc lộ tình cảm, cảm
xúc( sự hoài niệm, tiếc nuối)
b, Mày định nói cho cha mày nghe
đấy à?
Mục đích: đe dọa

d, Cả đoạn trích là một câu nghi vấn
Mục đích: khẳng định
e, Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại
đúng là nó, cái con mèo hay lục
lọi ấy!
Mục đích: bộc lộ cảm xúc
(ngạc nhiên)
c, Có biết không?... Lính đâu?Sao bay
dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây
như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?
Mục đích: đe dọa

Nhận xét: Không phải tất cả các câu
nghi vấn đều kết thúc bằng dấu chấm
hỏi. Câu nghi vấn thứ hai ở (e) kết
thúc bằng dấu chấm than.
Ghi nhớ

Trong nhiều trường hợp câu nghi vấn
không dùng để hỏi mà để cầu khiến,
khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ
tình cảm, cảm xúcvà không yêu cầu
người đối thoại trả lời.

Nếu không dùng để hỏi thì trong một số
trường hợp câu nghi vấn có thể kết thúc
bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu
chấm lửng.

IV. Luyện tập
Bài tập 1 (SGK 22)
a, bộc lộ tình cảm, cảm xúc
b, phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc
c, cầu khiến
d, phủ định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
(câu này có đặc điểm của câu cảm thán
nhưng đó vẫn là câu nghi vấn.)

Generate time = 0.15524506568909 s. Memory usage = 1.93 MB