Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ( 1950-1953).


Chúc các em học sinh có tiết học
thật bổ ích và lý thú
các thầy giáo, cô giáo về dự giờ

môn lịch sử lớp 9
GV: lê thị phương thảo
T: văn- sử-ngoại ngữ

PHòNG GD HUYệN NGọC HồI
TrƯờng thcs Đắk Dục
Bài 26: ( tiết 1)
Bước phát triển mới của cuộc kháng
chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp xâm lược
( 1950 1953)
Gv Thực hiện: lê thị phương thảo
Tổ: văn- sử-ngoại ngữ

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc
kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp xâm lược ( 1950 1953)
( Tiết 1)
i. Chiến dịch biên giới thu đông
(1950)
ii. Âm mưu đẩy mạnh chiến
tranh xâm lượcĐông dư
ơng của thực dân pháp
iii. đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ ii của đảng (2/1951)

I. CHIếN DịCH BIÊN GIớI THU - ĐÔNG 1950
1. HoàN cảnh lịch sử mới
a. Thế giới:
- Cách mạng Trung Quốc thắng lợi ( 1/10/1949)
b. Đông Dương:
- Pháp thất bại trên khắp các chiến trường
- Mĩ can thiệp và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến
tranh Đông Dương.
-> Tình hình có lợi cho cuộc chiến đấu của ta

2. Quân ta tiến công địch ở biên giới
phía bắc
a. Âm mưu của Pháp Mĩ:
- Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve
- Khóa chặt biên giới Việt Trung
- Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đư
ờng số 4
- Cô lập căn cứ địa Việt Bắc, thiết lập hành
lang Đông Tây
-> Tấn công lên Việt Bắc lần thứ 2

b. Chủ trương của ta.
- Quyết định mở chiến dịch biên
giới thu- đông 1950
H. Ban thường vụ TW họp bàn mở chiến dịch
Biên Giới
Câu hỏi: Để phá tan
âm mưu đó,
Đảng và chính
phủ ta đã làm
gì?

Generate time = 0.10028100013733 s. Memory usage = 1.93 MB