them trang ngu cho cau

06/26/13 1
Kiểm tra bài cũ:
1.Thế nào là câu đặc biệt?
2.Tác dụng của câu đặc biệt? Câu:”Một
đêm mùa xuân”. có tác dụng gì?
Giới thiệu bài:
tiết học trước,các em đã thấy được
sự giàu đẹp của tiếng Việt. Một trong
những biểu hiện của sự giàu đẹp ấy là
“…tế nhò, uyển chuyển trong cách đặt
câu”.Đối lập với câu rút gọn mà các
em đã học là cách mở rộng câu.Một
trong các cách mở rộng câu là thêm
trạng ngữ cho câu. Đó chính là bài học
mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay.
06/26/13 3
Tuaàn22:
Tieát 86:
Baøi 21:
06/26/13 4
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY:
 GHI BẢNG:
Hoạt động 1:
Bước1: Xác đònh trạng
ngữ trong mỗi câu:
1.Dựa vào kiến thức
đã học ở bậc tiểu học,
em hãy xác đònh trạng
ngữ trong đoạn trích
SGK/ 39
Gạch dưới trạng ngữ
SGK/39.
 HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ:
06/26/13 5
GV đưa ra một số câu
đơn và cho học sinh
thêm trạng ngữ
(Hoạt động nhóm)
*Thêm trạng ngữ:


a.Trời trở gió.
b. Bé chăm học.
c.Trường em đã
trồng cây xanh.
HS nhận xét,bổ
sung.
GV tổng kết .
(Từng nhóm cử
đại diện lên
bảng làm bài.)

Generate time = 0.25411200523376 s. Memory usage = 1.93 MB