Bài 4: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh

Bài 4: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH

I. MỤC TIÊU
• HS hiểu được tranh phong cảnh là tranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên
thông qua cảm thụ và sáng tạo của người vẽ.
• Biết chọn góc cảnh đẹp để thực hiện bài vẽ tranh phong cảnh đơn giản
có bố cục và màu sắc hài hoà.
• HS thêm yêu mến cảnh đẹp của quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
a. Giáo viên
• Tranh : Một số tranh vẽ: Đề tài tranh phong cảnh.
• Tranh, ảnh: Phong cảnh.
• Tranh : Các bước tiến hành.
b. Học sinh
• Giấy A4 hoặc vở vẽ
• Tẩy, viết chì, màu vẽ.
2. Phương pháp dạy học
Phương pháp trực quan.
Phương pháp vấn đáp.
Phương pháp luyện tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra một số bài vẽ của HS
? Bố cục của bài vẽ như thế nào?
? Hoạ tiết thể hiện vật gì trong thiên nhiên?
3. Bài mới: Đất nước ta có rất nhiều phong cảnh đẹp. Để thể hiện lòng yêu
thiên nhiên, hôm nay ta sẽ học vẽ tranh về đề tài phong cảnh nhé!
PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG
I. Hoạt động 1: Hướng
dẫn HS tìm và chọn nội dung
đề tài
GV đặt câu hỏi
? Em hãy kể tên một số
danh lam thắng cảnh ở nước
ta?
GV treo một số tranh
phong cảnh để HS chọn nội
dung và đặt câu hỏi:
I. Tím hiểu và chọn nội dung
đề tài
Tranh vẽ về núi, sông, biển, nhà,
cây cối,…có thể vẽ thêm người, loài vật.
Tranh phong cảnh đa dạng, phong
phú.
Tuần: 4, Tiết: 4
NS:….................
ND:…………….
? Tranh phong cảnh
thường đưa những hình ảnh
gì vào trong tranh ?
→ Tranh phong cảnh thể
hiện vẻ đẹp của thiên nhiên
bằng cảm xúc và tài năng của
người vẽ
GV treo một số bài vẽ
của HS năm trước.
? Em có nhận xét gì về
bố cục của các bức tranh?
? Hình vẽ của các bức
tranh thể hiện cái gì là chủ
yếu?
? Hãy nhận xét về luật
xa gần trong tranh?
GV nhận xét, bổ sung.
I Hoạt động 2: Hướng dẫn
HS cách vẽ.
GV treo tranh : Các bước
tiến hành bài vẽ tranh phong
cảnh và đặt câu hỏi cho HS
trả lời :
? Vẽ tranh gồm mấy
bước ? Đó là những bước nào
?.
+ GV hướng dẫn HS
chọn nội dung :Tranh phong
cảnh thì hình ảnh chủ yếu là
cảnh đẹp, những hình ảnh
điển hình để vẽ.
? Vì sao cần phải chọn
mảng chính ? Mảng phụ ?
→ Mảng chính để làm
nội dung của bức tranh,
những mảng phụ sẽ tôn thêm
nội dung chính và làm bố cục
bức tranh thêm vững chắc
hơn.
? Mảng chính thường đặt
ở vị trí nào của bức tranh ?
? Bước 3 là gì ?
→Vẽ hình theo mảng.
Cuối cùng ta lên màu
II. Cách vẽ
Bước 1 : Chọn nội dung.
Bước 2 : Phác mảng chính phụ.
Bước 3 : Vẽ hình vào mảng.
Bước 4 : Tô màu.
III. Thực hành
Vẽ một bức tranh phong cảnh theo ý
thích.
cho bức tranh
? Màu sắc của tranh ta
cần chú ý điều gì ?
→Màu sắc phải phù hợp
với thiên nhiên.
GV vẽ minh hoạ lên
bảng
III. Hoạt động 3: Hướng
dẫn HS làm bài
GV chia lớp thành 4 nhóm,
mỗi nhóm 1 HS lên bảng thực
hành.
Lớp thực hành.
GV theo dõi giúp đỡ những
HS còn yếu.
Nhắc nhở lớp về : bố cục,
màu sắc, hình ảnh.
4. Củng cố
• GV nhận xét bài của 4 nhóm làm trên bảng
? Bố cục bài vẽ như thế nào?
? Nội dung của bức tranh?
? Hình vẽ thể hiện ra sao?
• GV nhận xét, bổ sung, cho điểm
5. Dặn dò
• Hoàn thành bài ở nhà
• Chuẩn bị mỗi tổ 1 lọ hoa.
6. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….
KHUNG DUYỆT
Số lượng:……………………………………………
Nội dung:…………………………………………...
Hình thức:………………………………………….
Đề nghị:……………………………………………

Generate time = 0.10022807121277 s. Memory usage = 1.93 MB