lớp 4 bài 7 ,vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương


Chào mừng các thầy cô
Chào mừng các thầy cô
đến thăm lớp 4/1
đến thăm lớp 4/1
Người thực hiện :
Người thực hiện :
Quang Th Thiị
Quang Th Thiị


Th hai ngày tháng n m 2008ứ ă
Th hai ngày tháng n m 2008ứ ă


M thu t :ĩ ậ
M thu t :ĩ ậ

Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra vỡ vẽ

Thứ hai ngày tháng 10 năm 2008
Mĩ thuật :


Thứ hai ngày tháng năm 2008
Mĩ thuật :
Bài 7 : Vẽ tranh
Đề tài phong cảnh quê hương


Ôn lại bài cũ :
Ôn lại bài cũ :Tranh phong cảnh vẽ gì là
chính?

Tranh phong cảnh là tranh vẽ
cảnh vật là chính

1 . Quan sát, nhận xét


Tranh phong cảnh không phải là sự sao
chép y nguyên mà cần được sáng tạo
thông qua cảm xúc người vẽ


Generate time = 0.082898139953613 s. Memory usage = 1.93 MB