Sử thi ÔdixeTrường THPT Nguyễn Thái Học Quy Nhơn
Giá o viên:
Nguyễn Thò Hoài Thu
Trích “ Sử thi Ôđixê” của Homerơ

SỞ TRƯỜNG HAY SỞ ĐOẢN
Sở
Sở


trường
trường
Sở
Sở


đoản
đoảnSở trường
Sở trường
Từ “Sử thi Đăm Săn”,
hãy nêu đặc điểm của
hình tượng người anh
hùng trong sử thi anh
hùng.Sở đoản
Sở đoản
Sử thi dân gian là gì? Hãy kể tên
một vài sử thi dân gian mà em
biết. Sử thi dân gian gồm những
loại nào?

Trích “ Söû thi OÂñixeâ” cuûa Homerô

Quan sát hình ảnh và nhận xét
ngắn gọn về Hy Lạp cổ đại.

Haûi caûng Pireâ

Triet gia Hylap socrates
469 - 399 TCN
Triet gia Hylap Plato
428 - 347 TCN

I. Tìm hiểu chung
1. Hi Lạp cổ đại:
- Hi Lạp cổ đại là quê hương nền văn minh sớm nhất châu Âu,
cống hiến nhiều thành tựu văn hoá – khoa học kỹ thuật cho
nhân loại.
- Tác phẩm văn học cổ đại Hi Lạp đề cập đến nhiều vấn đề lớn
lao của xã hội loài người: tư tưởng tự do, dân chủ; ý thức đề
cao con người…
- Nghệ thuật: đặc sắc hùng tráng, đồ sộ, huyền diệu, trữ tình,
cân đối, đẹp đẽ…
- Thành tựu: Sử thi Homer, kòch Etsilơ, Xôphôclơ, Ơripit…

Đọc phần tiểu dẫn và chọn ghi vào phiếu học
tập những chi tiết chính về tác giả Homerơ.
2. Tác giả Homerơ
- Theo truyền thuyết, ông sinh khoảng TK IX – VIII TCN bên
sông Mêlet  Tên Mêlêxigien.
- Đi đây đi đó nhiều, hiểu rộng biết nhiều
- Là nghệ só dân gian thiên tài, nghệ nhân mù làm nghề hát
rong
- Được coi là tác giả của 2 sử thi nổi tiếng Iliat
và ixê
.

2. Tác giả Homerơ
Tác giả Homerơ
( TK IX – VIII TCN )
Homerơ kể chuyện ở các thành bang
Homerơ kể chuyện ở các thành bang

Generate time = 0.095892906188965 s. Memory usage = 1.93 MB