Tải bản đầy đủ

Công nghệ sinh học Công nghệ protein

Bài thuyết trình:
CÔNG NGHỆ PROTEIN
Thành viên: Ngô Thị Lý
Trần Thị Mỹ Loan
Hạ Thị Thanh Lài


I, Cấu trúc protein


II. Các công cụ
1.Nhận dạng trình tự


2. Xác định cấu trúc và mô hình hóa

Các thông số về cấu trúc được xác định


Mô hình hóaPhương pháp không dùng PCR

3. Biến đổi trình tự
Các phương pháp phát sinh đột biến điểm định hướng


Phương pháp dựa trên PCR

Hình 6.3. Phát sinh đột biến PCR bằng sự mở rộng chồng lấp đơn


4. Phát triển phân tử (molecular evolution)
Nucleic acid mã hóa cho trình tự protein
quan tâm duy trì liên kết vật lý với protein

Được phát triển để tạo ra một số lượng lớn
các biến thể
Đòi hỏi một phương thức sàng lọc hoặc chọn
lọc từ thư viện các trình tự protein mới có
kiểu hình quan tâm


5. Thiết kế trình tự de novo

(n) gốc amino

acid

2×10n trình tự
khác nhau.


6.Biểu hiện
Phát triển protein mới

Quy mô sản
xuất protein

Cần một nguyên liệu

tinh sạch lớn hơn

Thực hiện thêm một số
thử nghiệm in vitro


IV. Một số ứng dụng của công nghệ protein
1. Các đột biến điểm
1.1. Betaseron/Betaferon (Interferon β-1b)


1.2. Humalog (Lispro Insulin)


1.3. Các tá dược vaccine mới (adjuvants)


2. Sắp xếp lại vùng
2.1. Các vùng liên kết
2.1.1. Các dung hợp vùng cho tế bào đích


Dung hợp gen enzyme-kháng thể

mã hóa

thành phần chuỗi nặng
của Fab của kháng thể

nuclease của
khuẩn tụ cầu

liên kết

trình tự mã
hóa cho

DNA polymerase
của E. coli


2.1.2. Các cytokine được dung hợp
GM-CSF

IL-3

Bổ sung một đoạn nối gồm 15 amino acid linh
hoạt giữa C-terminus của GM-CSF và Nterminus của IL-3.

Loại bỏ các vị trí N-glycosylation

PIXY321


2.2. Trao đổi các vùng protein
2.2.1. Các kháng thể khảm người-chuột


2.2.2. Xóa các vùng

Reteplase


3. Sắp xếp lại toàn bộ protein

emzyme
cytokine
Vị trí liên kết kháng
thể


4. Các tương tác protein-phối tử
4.1. Biến đổi enzyme
Tăng hoạt tính xúc
tác

Biến đổi tính đặc hiệu
cơ chất

Phát sinh de novo
các chức năng xúc
tác mới

Cải thiện sự chống oxy
hóa

...


4.2. Các chất chủ vận hormone
(hormone agonist)

Thiết kế biến thể của
TSH người

Mathis GrossmannTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×